เทศกาล สงกรานต์ 2557
Username:
Password:
LOGIN
เข้าจัดการเอกสาร


    รายงาน ผู้บาดเจ็บ+เสียชีวิต
    เทศกาล สงกรานต์ 2557
    เทศกาล ปีใหม่ 2557
    เทศกาล สงกรานต์ 2556
    เทศกาล ปีใหม่ 2556
    เทศกาล สงกรานต์ 2555
    เทศกาล ปีใหม่ 2555
    เทศกาล สงกรานต์ 2554
    เทศกาล ปีใหม่ 2554
    เทศกาล สงกรานต์ 2553
    เทศกาล ปีใหม่ 2553
    เทศกาล สงกรานต์ 2552
    เทศกาล ปีใหม่ 2552
    เทศกาล สงกรานต์ 2551
    เทศกาล ปีใหม่ 2551
    รายงานผู้บาดเจ็บ+เสียชีวิต ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2550
    รายงานผู้บาดเจ็บ+เสียชีวิต ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550
รายงาน เทศกาล สงกรานต์ 2557
**ใช้งานจริงวันที่ 11 เม.ย 2557 - 17 เม.ย 2557**

  ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 • 1. รายงานข้อมูลฯ ประจำวันที่ 11 เม.ย. 2557
   (หมวด: ข้อมูล จากแห่งอื่น ๆ | วันที่รับ: 2014-04-12)
 • ดาวน์โหลด
    11-17 Apr 2014.pdf 731.5 Kb  

     

  กราฟแท่ง เปรียบเทียบรายงานผู้บาดเจ็บ+เสียชีวิต 7 วันอันตราย ทั่วประเทศ


  กราฟแท่ง รายงานผู้บาดเจ็บ+เสียชีวิต11 เม.ย 2557 - 17 เม.ย 2557 ทั่วประเทศ

   

  แสดงรายวัน แสดงภาพรวม 11 เม.ย 2557 - 17 เม.ย 2557
  กราฟ แสดงช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ ทั่วประเทศ
  กราฟแท่ง แสดง 5 จังหวัดที่มีผู้เกิดอุบัติเหตุ มาก,น้อยสุด กราฟวงกลม แสดงอุบัติเหตุ 4 ภาค และ 19 เขต

   

  มากสุด น้อยสุด

   

  4 ภาค 19 เขต
  แผนภูมิแสดงพื้นที่จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ+เสียชีวิต

   

  FusionMaps needs Adobe Flash Player to run. If you're unable to see the map here, it means that your browser does not seem to have the Flash Player Installed. You can downloaded it here for free.

  แสดง 3 จังหวัดที่ไม่มีในแผนที่

  กรุงเทพมหานคร

  พระนครศรีอยุธยา

  ปราจีนบุรี