รายงานผู้บาดเจ็บ เทศกาล สงกรานต์ 2552                                                                                                           ทำรายงาน   วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา : 02:27 น.

ลำดับ ชื่อ - สกุล โรงพยาบาล วันเกิดเหตุ เวลา เพศ อายุ สถานะ ยานพาหนะ มาตรการ สุรา นำส่ง/EMS Refer/Admit ผลการรักษา จำนวนวันที่รักษา
ผู้บาดเจ็บ*คู่กรณี*
 1  ก้องหล้า เหล่าสิทธิ์  ขอนแก่น  10 10:01-11:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 2  ก้อน เมืองน้ำเที่ยง  ชนบท  10 22:01-23:00 น.   ชาย  58  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 3  ก้อย พรไชยยา  กระนวน  10 22:01-23:00 น.   หญิง  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 4  กิติพงษ์ ชื้นด้วง  ภูเวียง  10 03:01-04:00 น.  ชาย  18  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 5  เกียรติพงศ์ พรมเวียง  ภูเวียง  10 01:01-02:00 น.  ชาย  20  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 6  แก้ว ชื้นด้วง  ภูเวียง  10 03:01-04:00 น.  หญิง  48  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 7  คมสันต์ อุนทุลัย  กระนวน  10 22:01-23:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 8  คาวี เมฆฉาย  ภูเวียง  10 01:01-02:00 น.  ชาย  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 9  จรรยาวรรณ์ ธิสาสังข  ภูเวียง  10 03:01-04:00 น.  หญิง  38  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 10  จัตุรงค์ ใจเที่ยง  ขอนแก่น  10 17:01-18:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 11  เจษฎา มาแสง  หนองเรือ  10 07:01-08:00 น.  ชาย  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 12  ฉัตรชัย ภูริภัทรธำรง  ขอนแก่นราม  10 18:01-19:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 13  เฉลิมวุฒิ ลาปุ้ง  หนองสองห้อง  10 12:01-13:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 14  ชยวิชญ์ จันทร์ประกาศ  ขอนแก่น  10 23:01-24:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 15  ชานนท์ ดวงจันทร์  น้ำพอง  10 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 16  ชุน ดอนอ่อนจ้อม  ขอนแก่น  10 20:01-21:00 น.  ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 17  ชุมพล หวังเย็นกลาง  ขอนแก่น  10 23:01-24:00 น.   ชาย  24  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 18  ณัฐกฤษฏิ์ วีรกุลวัฒนา  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 14:01-15:00 น.   ชาย  18  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 19  ณัฐพงษ์ ทับชา  สิรินธร  10 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 20  ณัฐพล จำปาแดง  กระนวน  10 09:01-10:00 น.   ชาย  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 21  ณัฐพล เพราะศิล)ป์  ขอนแก่น  10 05:01-06:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 22  ณัฐพัชร์ โชติคุณวัฒนา  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 17:01-18:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 23  ณิชนันทน์ พันธ์เสถียร  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 17:01-18:00 น.   หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 24  ด.ช.เกียรติศักดิ์ คำนวน  สีชมพู  10 18:01-19:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 25  ด.ช.รัฐพงษ์ เวียงอินทร์  ภูผาม่าน  10 14:01-15:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 26  ด.ช.อาทิตย์ สีต้น  มัญจาคีรี  10 07:01-08:00 น.  ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 27  ด.ญ.พรทิพา นุกูลกิจ  สีชมพู  10 18:01-19:00 น.  หญิง  คนเดินเท้า  ไม่ทราบ   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 28  ดช.ชุติพงษ์ โฮมหงษ์  ชุมแพ  10 19:01-20:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 29  ดช.ภานุวัฒน์ ธุระทำ  ชุมแพ  10 21:01-22:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 30  ดญ.เกสร จันทร์หอม  ชุมแพ  10 17:01-18:00 น.   หญิง  คนเดินเท้า  ไม่ทราบ   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 31  ดญ.ยุพิน มัฆวิมาน  แวงใหญ่  10 07:01-08:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 32  ดี สุจริต  เปือยน้อย  10 18:01-19:00 น.  ชาย  65  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 33  ไตรรัตน์ หลักม่วง  หนองเรือ  10 17:01-18:00 น.   ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 34  ทองจันทร์ มีบุญ  กระนวน  10 22:01-23:00 น.   ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 35  ธนาคม พงษ์ขันธ์  พระยืน  10 19:01-20:00 น.   ชาย  10  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   สามล้อเครื่อง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 36  น.ส.พรประภา ศรีพรหมทัต  ขอนแก่น  10 15:01-16:00 น.  หญิง  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 37  นราธิป อนันเต่า  หนองเรือ  10 07:01-08:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 38  นส.ทัศวรรณ พรมโคตรร  อุบลรัตน์  10 15:01-16:00 น.  หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 39  นส.สุภาณี คำภาช  ชุมแพ  10 12:01-13:00 น.   หญิง  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 40  นส.สุภาพร ทีทา  พล  10 19:01-20:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 41  นางจันดี สีดาแหลม  ชุมแพ  10 12:01-13:00 น.   หญิง  57  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 42  นางมลัย นาอุดม  มัญจาคีรี  10 10:01-11:00 น.   หญิง  62  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 43  นายขวัญฟ้า วิราภรณ์  บ้านฝาง  10 13:01-14:00 น.  ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 44  นายจิรพันธ์ ธงอาสา  บ้านฝาง  10 13:01-14:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 45  นายชัยภักดิ์ ขุนภักดี  บ้านฝาง  10 13:01-14:00 น.  ชาย  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 46  นายชายไทย ไม่ทราบชื่อ  เวชประสิทธิ์  10 22:01-23:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 47  นายณัฐวุฒิ รัตนาพร  ชุมแพ  10 20:01-21:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 48  นายเดชา วงษ์ปัญญา  สีชมพู  10 19:01-20:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 49  นายถาวร พิทักษ์พงษ์  ภูผาม่าน  10 18:01-19:00 น.  ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 50  นายทนงศักดิ์ ทัดทาน  บ้านฝาง  10 15:01-16:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 51  นายทองพัก ล้นทม  มัญจาคีรี  10 13:01-14:00 น.  ชาย  26  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 52  นายนิมิตร สามหาดไทย  อุบลรัตน์  10 20:01-21:00 น.  ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 53  นายบุญมี โคตรมงคุณ  บ้านไผ่  10 17:01-18:00 น.   ชาย  55  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 54  นายประจง จันทร์ผิว  ขอนแก่น  10 11:01-12:00 น.  ชาย  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 55  นายพิทยา สมทัศน์  ชุมแพ  10 19:01-20:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 56  นายมาโนช แซ่กอ  ขอนแก่น  10 15:01-16:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 57  นายรัตนศักดิ์ แผ่นสุวรรณ  บ้านฝาง  10 15:01-16:00 น.  ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 58  นายวิเชียร พรมแพน  น้ำพอง  10 16:01-17:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 59  นายวิบูลย์ ไชยคำ  บ้านฝาง  10 16:01-17:00 น.   ชาย  57  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 60  นายสมควร พิมพ์ดี  ชุมแพ  10 14:01-15:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 61  นายสิทธิรักษ์ โพธิ์ศรีขอ  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 01:01-02:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 62  นายสิทธิ์ศักดิ์ แพงบุญมา  บ้านฝาง  10 15:01-16:00 น.  ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 63  นายสุวรรณ หาปัชชา  มัญจาคีรี  10 11:01-12:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 64  นายหนูแดง มะบุญ  บ้านไผ่  10 20:01-21:00 น.  ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 65  นายหลอด ใจดี  บ้านฝาง  10 07:01-08:00 น.  ชาย  52  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 66  นายอนุเชษฐ์ พุฒตาลดง  สีชมพู  10 20:01-21:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 67  นายอนุสรณ์ แสนสงค์  บ้านฝาง  10 20:01-21:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 68  นายอรุณ แถวอุทุม  สีชมพู  10 19:01-20:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 69  นายอุทัย สีทาแก  น้ำพอง  10 04:01-05:00 น.  ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 70  นิวัฒน์ อัปมาทัง  เปือยน้อย  10 08:01-09:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 71  บุญช่วย ม่วงนิล  ขอนแก่น  10 22:01-23:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 72  ปรเมษฐ์ สุขบัญชา  กระนวน  10 18:01-19:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 73  ประสิทธิ์ ลาวิชัย  น้ำพอง  10 18:01-19:00 น.  ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 74  ปวรัตน์ ธิสารสังข์  ภูเวียง  10 03:01-04:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 75  เปรม ฝอดสูงเนิน  หนองเรือ  10 02:01-03:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 76  พงพัฒน์ ลำพัน  กระนวน  10 22:01-23:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 77  พงศรากร ศรีวิสา  กระนวน  10 20:01-21:00 น.  ชาย  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 78  พงษ์พัฒน์ ศรีชะนนท์  ขอนแก่น  10 03:01-04:00 น.  ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 79  ภัทราภร กัลยารัตน์  ขอนแก่น  10 17:01-18:00 น.   หญิง  48  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 80  ภานุพงศ์ สายทองยนต์  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 07:01-08:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 81  มงคล วงษ์อนุ  กระนวน  10 20:01-21:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 82  มณฑล นาคกระจาย  ขอนแก่น  10 23:01-24:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 83  มนตรี เพียรทะนี  หนองสองห้อง  10 12:01-13:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 84  ย้อย ชื้นด้วง  ภูเวียง  10 03:01-04:00 น.  ชาย  60  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 85  รักษ์สุดา ทองชื่น  กระนวน  10 19:01-20:00 น.   หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 86  รุทธิชัย คุณราช  กระนวน  10 09:01-10:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 87  วรันต์ภรณ์ กวินวิสิทธิ์  หนองเรือ  10 24:01-01:00 น.  หญิง  40  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 88  วริสรา บุญทศ  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 14:01-15:00 น.   หญิง  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 89  วสันต์ พิมโกทา  กระนวน  10 22:01-23:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 90  วิสิทธิศักดิ์ เหล่ากาลืม  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 21:01-22:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 91  ศาสตร์ อีศาสตร์  กระนวน  10 11:01-12:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 92  ศิริพร บุญทศ  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 14:01-15:00 น.   หญิง  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 93  ศุภกร ปัญญาแดง  หนองสองห้อง  10 18:01-19:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 94  สงกรานต์ ไชยแสนวาด  สิรินธร  10 19:01-20:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 95  สมศักดิ์ ธิสารสังข์  ภูเวียง  10 03:01-04:00 น.  ชาย  32  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 96  สัญญา เภาโพธิ์  ขอนแก่น  10 05:01-06:00 น.  ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 97  สัมฤทธิ์ เหล่าเทพ  กระนวน  10 20:01-21:00 น.  ชาย  27  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 98  สินชัย สายตา  ขอนแก่น  10 24:01-01:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 99  สุธีรา น้อมระวี  ขอนแก่น  10 17:01-18:00 น.   หญิง  51  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 100  สุวิทย์ จุลลาย  หนองสองห้อง  10 21:01-22:00 น.   ชาย  53  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 101  หัธพันธ์ หมู่ศิริ  ภูเวียง  10 01:01-02:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 102  เหล็ก ยังจันทร์  หนองเรือ  10 12:01-13:00 น.   ชาย  71  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 103  อนวัช สร้อยหิน  ขอนแก่น  10 16:01-17:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 104  อภิชัย หนูแก้ว  หนองสองห้อง  10 24:01-01:00 น.  ชาย  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 105  อภิเชษฐ วรรณคำ  น้ำพอง  10 21:01-22:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 106  อรวรรณ ผ่านศุลี  ขอนแก่น  10 21:01-22:00 น.   หญิง  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 107  อาทิตย์ ภารบาล  ภูเวียง  10 18:01-19:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 108  อำพร สานุพันธ์  หนองเรือ  10 24:01-01:00 น.  หญิง  43  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 109  เอกรินทร์ สวัสดี  พล  10 10:01-11:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 110  กัลยาณี วังวล  ขอนแก่น  11 13:01-14:00 น.  หญิง  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 111  กิตติเชษฐ์ เรืองดารกานนท์  บ้านไผ่  11 13:01-14:00 น.  ชาย  42  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 112  กิตติพงษ์ เสริมปรุงสุข  ขอนแก่น  11 11:01-12:00 น.  ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 113  เกศรินทร์ จันทร์สนิท  ขอนแก่น  11 24:01-01:00 น.  หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 114  โกมินทร์ สีดาสอน  ภูเวียง  11 13:01-14:00 น.  ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 115  คมสันต์ เเสงทอง  สิรินธร  11 17:01-18:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 116  จักรพรรดิ์ ดาวิรัตน์  ขอนแก่น  11 01:01-02:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 117  จันจิรา จันนาฝาย  หนองเรือ  11 18:01-19:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 118  เฉลิมพล ประเสริฐผล  ภูเวียง  11 15:01-16:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 119  ชัยวัฒน์ บูญเกลี้ยง  บ้านไผ่  11 11:01-12:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 120  ณรงค์ศักดิ์ นามวงษ์  ขอนแก่น  11 20:01-21:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 121  ณรงค์ศักดิ์ วังทัน  ขอนแก่น  11 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 122  ณรงค์ศักดิ์ จาระ  มัญจาคีรี  11 21:01-22:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 123  ด.ช.ขัตติยะ เชนนิคุต  สิรินธร  11 14:01-15:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 124  ด.ช.ประไณย จักรพิมพ์  พล  11 08:01-09:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 125  ด.ช.อดิศักดิ์ พลโชติ  พล  11 08:01-09:00 น.   ชาย  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 126  ด.ญ.สุภาวดี โทโส  ชุมแพ  11 18:01-19:00 น.  หญิง  11  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 127  ด.ญ.อ้อนนภา พรมมาสิต  มัญจาคีรี  11 14:01-15:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 128  ด.ญ.อุมาพร หวานเพราะ  กระนวน  11 14:01-15:00 น.   หญิง  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 129  ดช.จตุพล ชลิตธิกุล  พล  11 16:01-17:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 130  ดช.ฟ้าลิขิต สีหามาตย์  หนองสองห้อง  11 10:01-11:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 131  ดญ.หนึ่งฤทัย มีชัย  น้ำพอง  11 15:01-16:00 น.  หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 132  ดอกพิกุล ภูพันธ์คม  ขอนแก่น  11 18:01-19:00 น.  หญิง  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 133  ดี เป่งสะท้าน  ขอนแก่น  11 10:01-11:00 น.   หญิง  82  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 134  ดุษฏี เทพวงษา  ขอนแก่น  11 13:01-14:00 น.  ชาย  10  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 135  แดง วิชัย  ขอนแก่น  11 10:01-11:00 น.   ชาย  47  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   รถโดยสารใหญ่  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 136  ทวีชัย กำหยุก  ขอนแก่น  11 17:01-18:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 137  ทวีศักด์ ศรีวิจิตร  อุบลรัตน์  11 19:01-20:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 138  ทองเหล็ก โมกสุวรรณ  หนองเรือ  11 15:01-16:00 น.  ชาย  52  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 139  ทินกร สมิท  เขาสวนกวาง  11 13:01-14:00 น.  ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 140  ธวัชชัย แซ่กอ  เขาสวนกวาง  11 13:01-14:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 141  น.ส. เมสณี ทองโคตร  น้ำพอง  11 16:01-17:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 142  น.ส. อ้อมจันทร์ โคตวิทย์  น้ำพอง  11 16:01-17:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 143  น.ส.กรรธิมา บุญประทุม  ชุมแพ  11 18:01-19:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 144  น.ส.จันทร์แรม สอดสี  สิรินธร  11 10:01-11:00 น.   หญิง  24  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 145  น.ส.จันทร์สุดา ตะภา  น้ำพอง  11 19:01-20:00 น.   หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 146  น.ส.ยุวดี ปิโลพงษ์  ชุมแพ  11 12:01-13:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 147  นภัสนันท์ เรืองดารกานนท์  บ้านไผ่  11 13:01-14:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 148  นส.กรุณา คงอินทร์  สีชมพู  11 12:01-13:00 น.   หญิง  33  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 149  นส.ดวงกมล บุญก้อน  สีชมพู  11 12:01-13:00 น.   หญิง  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 150  นส.ภานุมาศ ทะวงษา  บ้านฝาง  11 23:01-24:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 151  นส.สุพรรษา ตูมพิทักษ์  บ้านฝาง  11 23:01-24:00 น.   หญิง  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 152  นส.อริสา บุญก้อน  สีชมพู  11 12:01-13:00 น.   หญิง  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 153  นางตั้น รูปสูง  พล  11 11:01-12:00 น.  หญิง  78  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 154  นางเทิม ปานทุม  ชุมแพ  11 ไม่ทราบ  หญิง  57  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 155  นางนิล สุขอาษา  เขาสวนกวาง  11 10:01-11:00 น.   ชาย  29  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 156  นางบุญชื่น ทองหล้า  ชุมแพ  11 16:01-17:00 น.   หญิง  30  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 157  นางพรทิพย์ ไม่ทราบนามสกุล  พล  11 11:01-12:00 น.  หญิง  30  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 158  นางยุวลี แสนโสภา  ขอนแก่นราม  11 08:01-09:00 น.   หญิง  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 159  นางรุ่งทิวา คำผุด  ชุมแพ  11 17:01-18:00 น.   หญิง  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 160  นางแล้ หวดชัยภูมิ  สีชมพู  11 15:01-16:00 น.  หญิง  67  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 161  นางวัฒนา เชยชมศรี  หนองสองห้อง  11 24:01-01:00 น.  หญิง  44  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   สามล้อเครื่อง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 162  นางวานิช เพลียเขมร  ชุมแพ  11 13:01-14:00 น.  หญิง  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 163  นางวิลัย พรมมาสิต  มัญจาคีรี  11 14:01-15:00 น.   หญิง  40  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 164  นางสาวพรรณพัชรา กอนา  แวงน้อย  11 15:01-16:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 165  นาฎประภา ไชยประเวช  หนองเรือ  11 19:01-20:00 น.   หญิง  10  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 166  นาย กุศล ศรีวงษ์เนียม  เขาสวนกวาง  11 20:01-21:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 167  นาย ธีรพงษ์ เรืองวงษ์  มัญจาคีรี  11 21:01-22:00 น.   ชาย  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 168  นาย ศรายุทธ มงคล  บ้านไผ่  11 02:01-03:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 169  นาย สมชาติ ทุมมาจันทร์  เขาสวนกวาง  11 19:01-20:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 170  นาย อานนท์ ในจิตร์  มัญจาคีรี  11 21:01-22:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 171  นาย อุดร บุญใบ  น้ำพอง  11 17:01-18:00 น.   ชาย  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 172  นายกิตติพงษ์ นิติพจน์  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  11 24:01-01:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 173  นายเกียรติศักดิ์ ทิพบุพระ  ราชพฤกษ์  11 19:01-20:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 174  นายคมกริช วงสินยอง  ขอนแก่น  11 02:01-03:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 175  นายคมทอง แผ่นสุวรรณ  สิรินธร  11 10:01-11:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 176  นายคำพอง สิงห์กัน  ภูผาม่าน  11 18:01-19:00 น.  ชาย  37  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 177  นายเคน จันทะพาน  น้ำพอง  11 10:01-11:00 น.   ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 178  นายจักรกพรรดิ์ งานมั่น  แวงน้อย  11 17:01-18:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 179  นายจีระศักดิ์ ดาวรุ่งรัมย์  พระยืน  11 17:01-18:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 180  นายเจริญ ชุมพล  น้ำพอง  11 01:01-02:00 น.  ชาย  26  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 181  นายฉัตรชัย สิงห์ปรุ  สิรินธร  11 23:01-24:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 182  นายชัยรัตน์ ศรีสมศักดิ์  ชุมแพ  11 13:01-14:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 183  นายชาตรี มาตรนอก  มัญจาคีรี  11 21:01-22:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 184  นายทองมา บุญเลิศ  กระนวน  11 10:01-11:00 น.   ชาย  62  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 185  นายเทียนทอง ละออง  สิรินธร  11 23:01-24:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 186  นายธนากร นามพาบ  สิรินธร  11 23:01-24:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 187  นายธนาวุฒิ ชาทองยศ  น้ำพอง  11 17:01-18:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 188  นายนิรันดร ปัญญา  ภูผาม่าน  11 18:01-19:00 น.  ชาย  22  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 189  นายบัวไข เถื่อนโยธา  สีชมพู  11 11:01-12:00 น.  ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 190  นายบุญหลาย แสนหล้า  สิรินธร  11 13:01-14:00 น.  ชาย  28  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 191  นายประสี คาทุม  สิรินธร  11 23:01-24:00 น.   ชาย  64  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 192  นายเปี่ยมศักดิ์ ชัยสกุล  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  11 24:01-01:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 193  นายแปร รูไธสง  พล  11 08:01-09:00 น.   ชาย  77  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 194  นายภราดา โพธิ์ศรี  น้ำพอง  11 17:01-18:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย   13 
 195  นายมอลมิตร เกชิต  ชุมแพ  11 21:01-22:00 น.   ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 196  นายราม ภูกัน  ขอนแก่นราม  11 02:01-03:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 197  นายลำดวน พรมมาสิต  มัญจาคีรี  11 14:01-15:00 น.   ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 198  นายลำปาง เทพแก้ว  กระนวน  11 06:01-07:00 น.   ชาย  44  ผู้โดยสาร  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 199  นายวสันต์ ภูพันนะ  พล  11 05:01-06:00 น.  ชาย  15  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 200  นายวิษณุ เกตุพิบูลย์  พล  11 18:01-19:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 201  นายวีรพงษ์ มุกดา  แวงน้อย  11 11:01-12:00 น.  ชาย  47  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 202  นายวีรพงษ์ แสงโทโพธิ์  น้ำพอง  11 20:01-21:00 น.  ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 203  นายวีรพันธ์ คำปัญย  พระยืน  11 07:01-08:00 น.  ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 204  นายวุฒิกร ศิริพจนานนท์  พล  11 13:01-14:00 น.  ชาย  19  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   รถโดยสารใหญ่  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 205  นายศุภชัย มังสมบัติ  ขอนแก่น  11 24:01-01:00 น.  ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 206  นายสม รอบรู้  สีชมพู  11 12:01-13:00 น.   ชาย  69  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 207  นายสมคิด ลำพันธ์  ชนบท  11 03:01-04:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 208  นายสมบัติ อ้วยโฮม  มัญจาคีรี  11 14:01-15:00 น.   ชาย  67  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 209  นายสานิตย์ สมวงษา  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  11 24:01-01:00 น.  ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 210  นายสายันต์ คำผาเคน  ชุมแพ  11 20:01-21:00 น.  ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 211  นายสำราญ สว่างพิทักษ์  ชุมแพ  11 14:01-15:00 น.   ชาย  59  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 212  นายสุรชัย แสงโทโพธิ์  น้ำพอง  11 20:01-21:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 213  นายสุรพล ศรีบุโฮม  เวชประสิทธิ์  11 11:01-12:00 น.  ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 214  นายสุวรรณ เกตุจูม  ชุมแพ  11 16:01-17:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 215  นายสุวิทย์ พรมจันทร์  แวงน้อย  11 15:01-16:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ทราบ  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 216  นายเสรีย์ ภูทองหล่อ  สิรินธร  11 13:01-14:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 217  นายอนันต์ เนื่องชมพู  บ้านฝาง  11 16:01-17:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 218  นายอภิชาติ เบ้าบัวเงิน  ขอนแก่น  11 02:01-03:00 น.   ชาย  27  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 219  นายอภิว้ฒน์ มูลเหลา  ราชพฤกษ์  11 01:01-02:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 220  นายอังคาร พรรณลา  ขอนแก่น  11 22:01-23:00 น.   ชาย  31  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 221  นายอินทนน ขำเพ็ง  ขอนแก่น  11 07:01-08:00 น.  ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 222  นาวิล ขันติรัตน์  ขอนแก่น  11 17:01-18:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 223  นิพนธ์ แสงมโน  ขอนแก่น  11 23:01-24:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 224  บัว เลไธสง  หนองเรือ  11 19:01-20:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 225  บุญมี อุ่นสี  ขอนแก่น  11 13:01-14:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 226  เปลี่ยน วรธิพรหมมา  ขอนแก่น  11 20:01-21:00 น.  ชาย  67  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 227  พรศักดิ มั่งมี  สีชมพู  11 15:01-16:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 228  พระเสงี่ยม ประกอบเสียง  พล  11 20:01-21:00 น.  ชาย  55  ผู้โดยสาร  รถตู้   รถตู้   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 229  พระอรรถพร แนบกลาง  พล  11 20:01-21:00 น.  ชาย  31  ผู้โดยสาร  รถตู้   รถตู้   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 230  มลวิภา โพธิ์หนุด  ขอนแก่น  11 23:01-24:00 น.   หญิง  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 231  มลิวรรณ นพดลธีระกุล  พระยืน  11 12:01-13:00 น.   หญิง  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 232  ยุทธภูมิ ไชยแสนท้าว  ขอนแก่น  11 14:01-15:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 233  ระพิณ สะสมบัติ  บ้านไผ่  11 08:01-09:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 234  ระพีพัฒน์ สะสมบัติ  บ้านไผ่  11 08:01-09:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 235  รัตนากร ขุนดินพิทัก  อุบลรัตน์  11 18:01-19:00 น.  หญิง  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 236  ลัดดา กล่ำบุตร  บ้านไผ่  11 13:01-14:00 น.  หญิง  29  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 237  วงเดือน ศรีเวียงช้าง  ภูเวียง  11 19:01-20:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 238  วรรณา ไทยอ่อน  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  11 14:01-15:00 น.   หญิง  52  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 239  วีระพล โสภณ  ขอนแก่น  11 21:01-22:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 240  ศิวาวุธ ยางงาม  สิรินธร  11 02:01-03:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 241  สมควร กิ่งแก้ว  ขอนแก่น  11 09:01-10:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 242  สมคิด มาป้อม  บ้านไผ่  11 11:01-12:00 น.  ชาย  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 243  สมภพ โคตรท่าแก  ขอนแก่น  11 08:01-09:00 น.   ชาย  56  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 244  สมาน นวลศรี  ขอนแก่น  11 22:01-23:00 น.   ชาย  44  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 245  สมาน ฤทธิงาม  ขอนแก่น  11 22:01-23:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 246  สรยุทธ สุมนนาม  ขอนแก่น  11 17:01-18:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 247  สังวาลย์ ศรีสุรักษ์  สิรินธร  11 19:01-20:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 248  สายทอง วันละ  ขอนแก่น  11 13:01-14:00 น.  หญิง  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 249  สุกัญญา ไพรสรรณ์  บ้านไผ่  11 08:01-09:00 น.   หญิง  31  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 250  สุนทร ยะคะเน  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  11 11:01-12:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 251  สุนันญา สะอาดเอี่ยม  ขอนแก่น  11 11:01-12:00 น.  หญิง  35  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 252  สุบิน สีดาสอน  ภูเวียง  11 13:01-14:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 253  สุภาวดี ภูลังกา  ขอนแก่น  11 15:01-16:00 น.  หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 254  สุรเดช โนนม่วง  ขอนแก่น  11 23:01-24:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 255  สุรพล ศรีบูโฮม  ขอนแก่น  11 12:01-13:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 256  สุวิมณฑ์ เรืองดารกานนท์  บ้านไผ่  11 13:01-14:00 น.  หญิง  38  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 257  เสกสรร แก้วอำมาตย์  พระยืน  11 15:01-16:00 น.  ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 258  เสงี่ยม เงินโพธิ์กลาง  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  11 14:01-15:00 น.   หญิง  60  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 259  อภิชาติ ไทยง่อม  ภูเวียง  11 13:01-14:00 น.  ชาย  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 260  อภิมัย อุปฮาต  ขอนแก่น  11 22:01-23:00 น.   ชาย  17  คนเดินเท้า  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 261  อรรถพงษ์ สะสมบัติ  บ้านไผ่  11 08:01-09:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 262  อริศรา หมื่นนะ  หนองเรือ  11 19:01-20:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 263  อำนาจ ละออ  ขอนแก่น  11 13:01-14:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 264  เกียรติชัย ภูจำปา  หนองสองห้อง  12 13:01-14:00 น.  ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 265  เกียรติศักดิ์ เหล่าแก้ว  ขอนแก่น  12 18:01-19:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 266  ขวัญจิรา กึ่งสันเที้ยะ  ภูเวียง  12 14:01-15:00 น.   หญิง  22  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 267  ไข พลทองวิจิตร  บ้านฝาง  12 09:01-10:00 น.   ชาย  79  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 268  จ.ส.ต.วิรัช ไข่แสงสี  บ้านไผ่  12 12:01-13:00 น.   ชาย  44  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  รถบรรทุก   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 269  จักกฤษ เตาะหนองนา  ขอนแก่น  12 20:01-21:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 270  จิรพันธ์ สุทธิผ่าน  สีชมพู  12 16:01-17:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 271  ชำนาญ ทองยืน  อุบลรัตน์  12 12:01-13:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 272  ชำนาญ ยือรัมย์  ขอนแก่น  12 17:01-18:00 น.   ชาย  29  ไม่ทราบ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 273  ชิดดนัย ราศรี  ขอนแก่น  12 17:01-18:00 น.   ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 274  เชษฐา ดอหล้า  อุบลรัตน์  12 16:01-17:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 275  ด.ช ฐิติกร อินนอก  หนองเรือ  12 21:01-22:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 276  ด.ช. ณัฐวุฒิ นาตรีชน  มัญจาคีรี  12 21:01-22:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 277  ด.ช. เอกภพ กองกะมุด  มัญจาคีรี  12 21:01-22:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 278  ด.ช.ภวาทิต บุตรแก้ว  พล  12 14:01-15:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 279  ด.ญ กนิฐา สุริยวงษ์  หนองเรือ  12 11:01-12:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 280  ด.ญ บุญฑริก พระพล  หนองเรือ  12 11:01-12:00 น.  หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 281  ด.ญ หทัยรัตน์ ศรีสว่าง  หนองเรือ  12 11:01-12:00 น.  หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 282  ด.ญ.จริยา เดชดา  เขาสวนกวาง  12 17:01-18:00 น.   หญิง  10  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 283  ด.ญ.ณัชชา ศิลาเงิน  ซำสูง  12 16:01-17:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 284  ด.ญ.พัชรี มาลา  เวชประสิทธิ์  12 17:01-18:00 น.   หญิง  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 285  ด.ญ.พิรุฬห์ธาร จิตรไธสง  ชุมแพ  12 09:01-10:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 286  ด.ญ.สุรีลักษณ์ จันทะแก้ว  ซำสูง  12 16:01-17:00 น.   หญิง  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 287  ดช.เจษฎาภรณ์ พันธ์รักษา  ขอนแก่นราม  12 16:01-17:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 288  ดช.ภูริพัฒน์ วุฒิเชาว์  ขอนแก่นราม  12 15:01-16:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 289  ดช.อรรคเดช สิงษ์หงษ์  ชนบท  12 08:01-09:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 290  ดญ.กาญจนิตาร์ เอกบุตร  สิรินธร  12 18:01-19:00 น.  หญิง  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 291  ดญพชชา ชำนาญ  พระยืน  12 12:01-13:00 น.   หญิง  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 292  ทวี ประเสริฐศรี  ภูเวียง  12 02:01-03:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 293  ทองสุก ส่างเสาร์  ขอนแก่น  12 02:01-03:00 น.   ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 294  เทอดดำริ ศรีทา  บ้านฝาง  12 13:01-14:00 น.  ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 295  ธนพล ธรรมพิชิตศึก  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  12 19:01-20:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 296  น.ส อมร คำปีตะ  หนองเรือ  12 21:01-22:00 น.   หญิง  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 297  น.ส.ฉัตรดาว นามวงษ์  ชุมแพ  12 16:01-17:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 298  น.ส.พรพิมล ผายตากแดด  ชุมแพ  12 ไม่ทราบ  หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 299  นพดล พันธุ์สิงห์  ขอนแก่น  12 18:01-19:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 300  นรา โคตะมะ  สีชมพู  12 15:01-16:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 301  นราธิป เชื้อภักดี  ขอนแก่น  12 12:01-13:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 302  นส สุภัทราพร ศรีพุทธ  พระยืน  12 19:01-20:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 303  นส.นุชจรีย์ เสาร์ศรีรัตน์  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  12 18:01-19:00 น.  หญิง  27  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 304  นส.พรรณพษา หัสดี  น้ำพอง  12 12:01-13:00 น.   หญิง  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 305  นส.วรดา โสภิราย  สิรินธร  12 19:01-20:00 น.   หญิง  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   สามล้อเครื่อง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 306  นส.วารุณีย์ เอี่ยมอ่อน  น้ำพอง  12 12:01-13:00 น.   หญิง  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 307  นส.สมจิต คชินทร  พล  12 12:01-13:00 น.   หญิง  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 308  นส.อมร ไทยงาม  บ้านไผ่  12 09:01-10:00 น.   หญิง  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 309  นส.อุษามณี ศรีไพรนอก  น้ำพอง  12 17:01-18:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 310  นางจตุพร ทอดทอง  ขอนแก่นราม  12 20:01-21:00 น.  หญิง  50  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 311  นางจุฑาภรณ์ ทอนจรุง  ชุมแพ  12 17:01-18:00 น.   หญิง  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 312  นางฉวีวรรณ สินทร  ขอนแก่นราม  12 16:01-17:00 น.   หญิง  42  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 313  นางดวงปี มาลาศรี  พล  12 01:01-02:00 น.  หญิง  47  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 314  นางทองสี นิสัยตรง  สีชมพู  12 08:01-09:00 น.   หญิง  63  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 315  นางนันทิยา ชำนาญ  พระยืน  12 12:01-13:00 น.   หญิง  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 316  นางเพ็ญศรี สินทรไชยสิทธิ์  ขอนแก่นราม  12 16:01-17:00 น.   หญิง  40  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 317  นางรสลิน จิตรไธสง  ชุมแพ  12 09:01-10:00 น.   หญิง  28  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 318  นางรุ่งทิพย์ ขวัญพรม  ชุมแพ  12 16:01-17:00 น.   หญิง  36  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 319  นางลาวัลย์ เสถียรวัฒนา  ขอนแก่นราม  12 15:01-16:00 น.  หญิง  58  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 320  นางลิ้นจี้ ศรีชูเปี่ยม  ราชพฤกษ์  12 18:01-19:00 น.  หญิง  58  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 321  นางสมัย สีลุน  น้ำพอง  12 07:01-08:00 น.  หญิง  66  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 322  นางสาวขนิษฐา แสนตัน  หนองเรือ  12 14:01-15:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 323  นางสาวบุษบา นารอง  ราชพฤกษ์  12 14:01-15:00 น.   หญิง  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 324  นางสุพัฒ สิงโสดา  ขอนแก่นราม  12 09:01-10:00 น.   หญิง  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 325  นางสุภาภรณ์ บุตรภูธร  มัญจาคีรี  12 21:01-22:00 น.   หญิง  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 326  นางอรุณศรี จำนงค์สุข  ชุมแพ  12 16:01-17:00 น.   หญิง  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 327  นางอรุณศรี เหลาลาภะ  น้ำพอง  12 07:01-08:00 น.  หญิง  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 328  นาย เตียง กรพุทธไธสง  บ้านไผ่  12 14:01-15:00 น.   ชาย  63  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 329  นายกิตติพงษ์ อินทรชันศรี  หนองเรือ  12 05:01-06:00 น.  ชาย  28  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 330  นายเกียรติศักดิ์ สุนารัตน์  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  12 18:01-19:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 331  นายโกศล บัวโคกรัง  ภูเวียง  12 14:01-15:00 น.   ชาย  23  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   สามล้อเครื่อง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 332  นายคงฤทธ์ ชีกว้าง  น้ำพอง  12 14:01-15:00 น.   ชาย  38  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 333  นายคณิต สีดาพล  ภูเวียง  12 18:01-19:00 น.  ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 334  นายเคนสี พาวงค์  ชุมแพ  12 24:01-01:00 น.  ชาย  48  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 335  นายเจิมศักดิ์ เทียนศรี  ภูเวียง  12 20:01-21:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 336  นายชัย พลอาจ  บ้านไผ่  12 18:01-19:00 น.  ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 337  นายชัยนาท จิตรไธสง  ชุมแพ  12 09:01-10:00 น.   ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 338  นายชัยมงคล แก้วมาลา  ชนบท  12 19:01-20:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 339  นายชาติสยาม พลโชติ  พล  12 17:01-18:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 340  นายชูรด ปัตตาทานัง  แวงน้อย  12 12:01-13:00 น.   ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 341  นายณรงค์ศักดิ์ แสนแก้ว  ชุมแพ  12 18:01-19:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 342  นายเดชณรงค์ เศษฐกิจ  น้ำพอง  12 18:01-19:00 น.  ชาย  21  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 343  นายถาวร นาตรีชน  มัญจาคีรี  12 21:01-22:00 น.   ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 344  นายทวี แก้วน้อย  น้ำพอง  12 17:01-18:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 345  นายทองสี สาริท  ชุมแพ  12 18:01-19:00 น.  ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 346  นายทองอินทร์ เจริญทรัพย์  ชุมแพ  12 16:01-17:00 น.   ชาย  57  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 347  นายธงชัย เพ็งวิชัย  ซำสูง  12 18:01-19:00 น.  ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 348  นายธนัด บัวคำ  พล  12 16:01-17:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 349  นายธนา ยันทุม  มัญจาคีรี  12 22:01-23:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 350  นายธีรวัฒน์ พลนิกร  หนองเรือ  12 20:01-21:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 351  นายนิคม เคนโพธิ์  มัญจาคีรี  12 21:01-22:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 352  นายนิติ ฮ้อยปัด  ขอนแก่น  12 03:01-04:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 353  นายนิรันดร์ ศรีบุญฮูง  เวชประสิทธิ์  12 15:01-16:00 น.  ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 354  นายบรรเทิง อินนอก  หนองเรือ  12 21:01-22:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 355  นายบุญมา ขุนน้อย  ชุมแพ  12 15:01-16:00 น.  ชาย  70  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 356  นายบุญเหลือ จุลฬา  สีชมพู  12 13:01-14:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 357  นายประทิน ลีลด  ชุมแพ  12 10:01-11:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถโดยสาร 4 ล้อ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 358  นายประยวน โยราช  น้ำพอง  12 17:01-18:00 น.   ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 359  นายประหยัด บัวศรี  ชุมแพ  12 ไม่ทราบ  ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 360  นายปราการ พาลี  หนองเรือ  12 21:01-22:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 361  นายปัญญา อุสาย  ภูเวียง  12 15:01-16:00 น.  ชาย  48  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 362  นายปิยะพงษ์ เขียนพิมาย  พล  12 08:01-09:00 น.   ชาย  22  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 363  นายพนม สวนจันทร  หนองเรือ  12 14:01-15:00 น.   ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 364  นายพนัศ นันทะ  แวงน้อย  12 17:01-18:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 365  นายพลวัฒน์ พิมพ์ชายน้อย  ภูผาม่าน  12 16:01-17:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 366  นายไพทูรย์ แก้วบ้านดู่  ภูเวียง  12 18:01-19:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 367  นายรุ่งโรจน์ สีอ่อนดี  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  12 19:01-20:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 368  นายวรวิทย์ ศีรบุญเรือง  มัญจาคีรี  12 21:01-22:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 369  นายวสันต์ ปิระกัง  เปือยน้อย  12 11:01-12:00 น.  ชาย  17  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 370  นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์  ภูเวียง  12 18:01-19:00 น.  ชาย  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 371  นายวิชาญ แพงคอนสาร  ชุมแพ  12 15:01-16:00 น.  ชาย  38  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 372  นายวีระพงษ์ สุนทรวิภาต  บ้านไผ่  12 09:01-10:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 373  นายศรายุทธ นามโคตร  พล  12 08:01-09:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 374  นายศักดิ์ชัย สร้อยโพธิ์  น้ำพอง  12 10:01-11:00 น.   ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 375  นายศูนย์ แสนสุรินทร์  ภูเวียง  12 18:01-19:00 น.  ชาย  35  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 376  นายสงวน สุวรรณบล  สีชมพู  12 15:01-16:00 น.  ชาย  38  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 377  นายสมเดช อาภา  ชุมแพ  12 15:01-16:00 น.  ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 378  นายสรเพ็ช พานวงษ์  ซำสูง  12 21:01-22:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 379  นายสัตยา วงค์ละคร  มัญจาคีรี  12 21:01-22:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 380  นายสุพงศ์สินธ์ อ่อนสา  ชุมแพ  12 15:01-16:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 381  นายสุภาค ปัญโย  น้ำพอง  12 11:01-12:00 น.  ชาย  71  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 382  นายสุเมธ ชาดา  เขาสวนกวาง  12 08:01-09:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 383  นายแสง อุบบัว  ชุมแพ  12 23:01-24:00 น.   ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 384  นายหงวน ศิลา  น้ำพอง  12 19:01-20:00 น.   ชาย  59  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 385  นายอดุลย์ จันทึก  ภูเวียง  12 20:01-21:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 386  นายอาทร สมศรี  หนองเรือ  12 14:01-15:00 น.   ชาย  37  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 387  นายอุทัย เดือนกลาง  พล  12 21:01-22:00 น.   ชาย  27  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 388  นายอุเทน วังสา  หนองเรือ  12 14:01-15:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 389  นายอู้ด วงษ์นิคม  น้ำพอง  12 12:01-13:00 น.   ชาย  38  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 390  นิรันดร์ ชัยนาม  กระนวน  12 20:01-21:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 391  นิรุตต์ แดงน้อย  ขอนแก่น  12 20:01-21:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 392  นิรุตต์ สุวรรณคำ  พระยืน  12 02:01-03:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 393  นิอร วรบัณฑิต  ขอนแก่น  12 22:01-23:00 น.   หญิง  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 394  บัญชา สาหรี่  ภูเวียง  12 10:01-11:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 395  บุญ พงษ์สมชาติ  หนองสองห้อง  12 13:01-14:00 น.  ชาย  72  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 396  ประภาส กัณหา  บ้านฝาง  12 15:01-16:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 397  ประมวน โทแดงน้อย  บ้านฝาง  12 08:01-09:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 398  ประสิทธิ์ชัย ศรชัย  หนองสองห้อง  12 19:01-20:00 น.   ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 399  ประเสริฐ โยหา  ขอนแก่น  12 08:01-09:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 400  ปิยะชาติ ใยแก้ว  น้ำพอง  12 13:01-14:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อหลัง Admit  ทุเลา/หาย  
 401  พงษ์พันธ์ เหนือกอง  ภูเวียง  12 02:01-03:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 402  พัทยา มาแดง  ภูเวียง  12 14:01-15:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 403  พานทอง พรหมรัตน์  ขอนแก่น  12 17:01-18:00 น.   หญิง  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 404  พิชชานันท์ เปียวันทึก  ขอนแก่น  12 19:01-20:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 405  พุทธมนตร์ ศรีเส  ขอนแก่นราม  12 04:01-05:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 406  เพชรศรี จันทร์วิเศษ  ขอนแก่น  12 15:01-16:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 407  มยุรา ชุ่มเขว่า  สีชมพู  12 20:01-21:00 น.  หญิง  18  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 408  ยุทธพงศ์ น้อยหา  พระยืน  12 18:01-19:00 น.  ชาย  25  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 409  ยุภาวดี ทองหนองยาง  ขอนแก่น  12 22:01-23:00 น.   หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 410  รัตนา โพธิ์ศรี  ขอนแก่น  12 18:01-19:00 น.  หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 411  ราช ระวงษา  บ้านไผ่  12 02:01-03:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 412  วรรณ อนุภาพ  พระยืน  12 18:01-19:00 น.  หญิง  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 413  วราพร น้อยวัน  พระยืน  12 16:01-17:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 414  วสันต์ เทศจำปา  หนองสองห้อง  12 14:01-15:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 415  วิทยา คุณวงษ์  พระยืน  12 02:01-03:00 น.   ชาย  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 416  วิมล ทัพซ้าย  พระยืน  12 15:01-16:00 น.  ชาย  66  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 417  วีระพงษ์ มณีจันทร์  ขอนแก่น  12 24:01-01:00 น.  ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 418  ศราวุฒิ ขันนาโพธิ์  ขอนแก่น  12 20:01-21:00 น.  ชาย  25  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 419  ศราวุฒิ กุลศรี  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  12 21:01-22:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ใส่หมวก  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 420  ศริชัย ข้องนอก  กระนวน  12 16:01-17:00 น.   ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 421  ศิริขวัญ นามสีลี  ขอนแก่น  12 19:01-20:00 น.   หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 422  ศิริพงษ์ โพธิ์แสน  หนองสองห้อง  12 18:01-19:00 น.  ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 423  ศิริพร คุณะ  ขอนแก่น  12 16:01-17:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 424  ศุภธิดา ทองประดี  ขอนแก่น  12 22:01-23:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 425  สมใจ บุญมานาง  บ้านฝาง  12 11:01-12:00 น.  ชาย  50  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 426  สมพิศ สวาทวงษ์  บ้านไผ่  12 ไม่ทราบ  ชาย  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 427  สมร นวลจันทร์  สีชมพู  12 18:01-19:00 น.  ชาย  24  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 428  สิริลักษณ์ ขันถม  ขอนแก่น  12 17:01-18:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 429  สุกัญญา แพนพา  ขอนแก่น  12 21:01-22:00 น.   หญิง  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 430  สุดใจ น้อยหา  พระยืน  12 07:01-08:00 น.  ชาย  47  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 431  สุพัฒ หยองทอง  พระยืน  12 07:01-08:00 น.  ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 432  สุมงคล โชคลา  อุบลรัตน์  12 16:01-17:00 น.   ชาย  33  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 433  สุมิตร ศรีจันทร์  หนองสองห้อง  12 13:01-14:00 น.  ชาย  22  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 434  สุริยา ทาแก้ว  พระยืน  12 02:01-03:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 435  เสกสรรค์ แพไธสง  หนองสองห้อง  12 13:01-14:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 436  แสวง หัสดี  สีชมพู  12 18:01-19:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 437  อดุลย์ โสสม  ขอนแก่น  12 15:01-16:00 น.  ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 438  อภิสิทธิ์ จักรไชยวงศ์  บ้านฝาง  12 16:01-17:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 439  อรอนงค์ อึ้นเทียม  ขอนแก่น  12 17:01-18:00 น.   หญิง  22  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 440  อรุณรัตน์ ตาเมือง  ขอนแก่น  12 12:01-13:00 น.   หญิง  12  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 441  อัจฉราพรรณ ปัดทุมมา  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  12 17:01-18:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 442  อาทร อัคฮาด  สีชมพู  12 15:01-16:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 443  อาทิตย์ วัดเวียงคำ  ขอนแก่น  12 17:01-18:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 444  ็็Hans Heinrich  ขอนแก่น  13 09:01-10:00 น.   ชาย  62  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 445  Mr.Steven Drewett  พล  13 15:01-16:00 น.  ชาย  52  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 446  MR.YADAV DINESN  ราชพฤกษ์  13 22:01-23:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 447  กานติมา มหาเสนา  อุบลรัตน์  13 14:01-15:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  ไม่ทราบ   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 448  เขียว ทับละคร  หนองสองห้อง  13 11:01-12:00 น.  ชาย  65  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 449  คณิต เขียวรัตนไตร  กระนวน  13 18:01-19:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 450  คมสันต์ พงษ์พรม  ขอนแก่น  13 04:01-05:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 451  จักรนรินทร์ คมสันต์  ขอนแก่น  13 07:01-08:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 452  จัตตารีน์ คชสาร  ขอนแก่นราม  13 18:01-19:00 น.  หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 453  จันทิมา โฮกอ่อน  ขอนแก่น  13 15:01-16:00 น.  หญิง  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 454  จาริณี คชสาร  ขอนแก่นราม  13 18:01-19:00 น.  หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 455  จารุวรรณ วรแสน  หนองสองห้อง  13 15:01-16:00 น.  หญิง  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 456  จำปี ม่วงสนิท  ขอนแก่น  13 18:01-19:00 น.  หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 457  จิชัญญา ทองสุก  บ้านไผ่  13 11:01-12:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 458  จิรวัฒน์ แก้วฤชัย  ขอนแก่น  13 16:01-17:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 459  เจตภัทร พิรม์ไกรภัทร  ขอนแก่น  13 23:01-24:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 460  เจน กองเกิด  หนองสองห้อง  13 12:01-13:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 461  เจษฎากร ถนอมศิลป์  ขอนแก่น  13 17:01-18:00 น.   ชาย  19  ไม่ทราบ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 462  ชลธิชา บุญสืบ  ขอนแก่น  13 14:01-15:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 463  ชัยวิชิต เอกตาแสง  ภูผาม่าน  13 20:01-21:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 464  ณรงค์ ลิ้มประเสริฐ  ขอนแก่นราม  13 13:01-14:00 น.  ชาย  53  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 465  ณเรช สุวรรณการ  ขอนแก่น  13 14:01-15:00 น.   ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 466  ณัฐพงษ์ ยกชู  กระนวน  13 15:01-16:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 467  ณัฐพล สะใบ  ขอนแก่น  13 01:01-02:00 น.  ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 468  ด.ช. ธนชัย ชัยรัตนกุล  ค่ายศรีพัชรินทร  13 23:01-24:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 469  ด.ช.จักรพงษ์ ป่าโคกรัง  ชุมแพ  13 08:01-09:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 470  ด.ช.ณัฐพล วงษ์บำหลาบ  พล  13 14:01-15:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 471  ด.ช.ยุฮง เกรน  มัญจาคีรี  13 19:01-20:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 472  ด.ช.สุธี สีลุนเกิ่ง  ชุมแพ  13 11:01-12:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 473  ด.ช.สุริยา คำมูล  ชุมแพ  13 12:01-13:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 474  ด.ชวรชิต ตะปินะ  มัญจาคีรี  13 15:01-16:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 475  ด.ญ จุฑาพร จอมทอง  หนองเรือ  13 12:01-13:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 476  ด.ญ.กมลทิพย์ จ่าเคน  เขาสวนกวาง  13 17:01-18:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 477  ด.ญ.กานติมา มหาเสนา  อุบลรัตน์  13 14:01-15:00 น.   หญิง  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 478  ด.ญ.ภัตสา ศิริทอน  ชุมแพ  13 08:01-09:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 479  ดช.ชาคริส สุวรรณโก  บ้านฝาง  13 17:01-18:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 480  ดช.ณัฐพงษ์ วงษ์กุล  บ้านฝาง  13 12:01-13:00 น.   ชาย  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 481  ดช.สมัคร ศรีหอมชัย  บ้านฝาง  13 12:01-13:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 482  ดำรงสันติ์ พระธานี  ขอนแก่น  13 17:01-18:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 483  ทรงธนา เจียรพงษ์  ขอนแก่น  13 24:01-01:00 น.  หญิง  16  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 484  ทวี ซาหยอง  อุบลรัตน์  13 10:01-11:00 น.   ชาย  59  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 485  ทวี บุญจันทร์  ขอนแก่น  13 11:01-12:00 น.  ชาย  51  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 486  ทองม้วน สาเกตุ  หนองสองห้อง  13 18:01-19:00 น.  ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 487  ธงชัย ศรีสุขสัญ  หนองสองห้อง  13 15:01-16:00 น.  ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 488  ธนพล ชาวชุม  ขอนแก่น  13 23:01-24:00 น.   ชาย  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 489  ธนาวิน ศรีสุขสัญ  หนองสองห้อง  13 15:01-16:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 490  ธนูทอง หารโสภา  ขอนแก่น  13 20:01-21:00 น.  หญิง  43  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 491  ธวัชชัย เทพขันธ์  ขอนแก่น  13 12:01-13:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 492  น.ส. ศิริลักษณ์ แสนพิมพ์พา  ค่ายศรีพัชรินทร  13 23:01-24:00 น.   หญิง  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 493  น.ส.สุวรรณา ดีกุดตุ้ม  บ้านฝาง  13 09:01-10:00 น.   หญิง  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 494  น.สนันทวรรณ จันทะโพธิ์  ราชพฤกษ์  13 15:01-16:00 น.  หญิง  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   สามล้อเครื่อง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 495  นฤมิตร บึงลี  น้ำพอง  13 17:01-18:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 496  นลิลา เหลาแหลม  ขอนแก่น  13 09:01-10:00 น.   หญิง  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 497  นัฐภาพร รักษาถิ่น  แวงใหญ่  13 14:01-15:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 498  นันทชัย อินสกุล  ขอนแก่น  13 01:01-02:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 499  นางกัลยา ผาพิมพ์  มัญจาคีรี  13 21:01-22:00 น.   หญิง  38  ไม่ทราบ  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 500  นางจันทร์ เชื้อพระคา  หนองเรือ  13 13:01-14:00 น.  หญิง  39  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 501  นางฉวี ดำรำ  หนองเรือ  13 18:01-19:00 น.  หญิง  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 502  นางตา ชีกว้าง  น้ำพอง  13 16:01-17:00 น.   หญิง  81  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 503  นางวารี แสนเวียง  ชุมแพ  13 16:01-17:00 น.   หญิง  25  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 504  นางสมพิศ สิมเสน  เวชประสิทธิ์  13 20:01-21:00 น.  หญิง  58  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 505  นางสาววราภร์ คำวงษ์  แวงน้อย  13 16:01-17:00 น.   หญิง  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 506  นางสาววาสนา คำสี  หนองเรือ  13 19:01-20:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 507  นางสุภาพ พระชัย  ราชพฤกษ์  13 15:01-16:00 น.  หญิง  73  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 508  นางสุวรรณา อิ่มจีน  หนองเรือ  13 08:01-09:00 น.   หญิง  43  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 509  นางหงษ์ แทนโสภา  พล  13 20:01-21:00 น.  หญิง  65  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 510  นางอนงค์ ศิริทอน  ชุมแพ  13 08:01-09:00 น.   หญิง  39  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 511  นายกมล สุขประเสริฐ  ชุมแพ  13 21:01-22:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 512  นายกรองทิพย์ ไร่พริก  บ้านฝาง  13 18:01-19:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 513  นายกิติพันธ์ สีพลลา  หนองเรือ  13 21:01-22:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 514  นายเกรียงศักดิ์ ศลีธรรม  มัญจาคีรี  13 02:01-03:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 515  นายจักรพงศ์ ตอชัยภูมิ  แวงน้อย  13 02:01-03:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 516  นายจินดนัย ดำยา  เวชประสิทธิ์  13 20:01-21:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 517  นายเฉลิมวุฒิ วันเลิศ  ชุมแพ  13 16:01-17:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 518  นายชัยชนะ หินกล้า  บ้านฝาง  13 08:01-09:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 519  นายชาญชัย ภูกาน  ชุมแพ  13 12:01-13:00 น.   ชาย  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 520  นายณรงค์ จันทะสิงห์  สีชมพู  13 16:01-17:00 น.   ชาย  51  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 521  นายณรงค์เดช ชนะชัย  ชุมแพ  13 13:01-14:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 522  นายเดียว สังข์ทอง  พล  13 04:01-05:00 น.  ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 523  นายเติมศักดิ์ เพียเอีย  เขาสวนกวาง  13 23:01-24:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 524  นายทวี ชาหอง  อุบลรัตน์  13 10:01-11:00 น.   ชาย  54  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 525  นายเทียบ ชัยสิทธิ์  ภูเวียง  13 20:01-21:00 น.  ชาย  54  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 526  นายธนัญชัย สรศักดิ์  บ้านไผ่  13 20:01-21:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 527  นายธวัชชัย คันที  พล  13 16:01-17:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 528  นายนิภพ ดาบพรวน  มัญจาคีรี  13 18:01-19:00 น.  ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 529  นายนิราศ ภาคบุรมย์  ชุมแพ  13 09:01-10:00 น.   ชาย  37  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 530  นายประเมศร บุบผา  บ้านฝาง  13 19:01-20:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 531  นายประสิทธิ์ หมื่นภักดี  น้ำพอง  13 16:01-17:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 532  นายปาราเมศ ปานาราช  พล  13 01:01-02:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 533  นายพรชัย เกตุพิบูลย์  พล  13 19:01-20:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 534  นายพรศิทธิ์ รูปต่ำ  พล  13 24:01-01:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 535  นายพันทิพย์ เพลิดภูเขียว  ชุมแพ  13 09:01-10:00 น.   ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 536  นายพูน นนท์อาสา  แวงน้อย  13 08:01-09:00 น.   ชาย  71  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 537  นายไพฑูรย์ สามหมอ  มัญจาคีรี  13 18:01-19:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 538  นายภาณวัฒน์ คำพิมพ์  บ้านฝาง  13 11:01-12:00 น.  ชาย  23  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 539  นายมานิตย์ สุวรรณทอง  พล  13 19:01-20:00 น.   ชาย  50  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 540  นายโยธิน ชาบัว  น้ำพอง  13 20:01-21:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 541  นายรัฐพล สมัยภักดี  น้ำพอง  13 18:01-19:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 542  นายรัตนะ สมราชา  สีชมพู  13 19:01-20:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 543  นายวิคิด แก้วมี  บ้านฝาง  13 22:01-23:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 544  นายวิชัย ศรีไตรรัตน์  ชุมแพ  13 23:01-24:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 545  นายวีระศักดิ์ คนเพียร  ชุมแพ  13 18:01-19:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 546  นายวุฒิไกร ไสยกิจ  บ้านไผ่  13 17:01-18:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 547  นายวุฒิชัย ราษฎร์บรรณ  สิรินธร  13 04:01-05:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 548  นายวุฒิพงษ์ เที่ยงธรรม  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  13 15:01-16:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 549  นายเวทิน สมใจ  ชุมแพ  13 23:01-24:00 น.   ชาย  26  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 550  นายศักดิ์นรินทร์ แต้มสี  มัญจาคีรี  13 ไม่ทราบ  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 551  นายศิวะ จานนาเพียง  ชุมแพ  13 20:01-21:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 552  นายสมชาย พูลสำราญ  ราชพฤกษ์  13 21:01-22:00 น.   ชาย  46  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 553  นายสมาน อิ่มจีน  หนองเรือ  13 08:01-09:00 น.   ชาย  45  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 554  นายสะอาด สุนารักษ์  หนองเรือ  13 08:01-09:00 น.   ชาย  65  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 555  นายสังวาลย์ สายทองเมือง  สีชมพู  13 16:01-17:00 น.   ชาย  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 556  นายสายชล ตู้วงษา  ชุมแพ  13 18:01-19:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 557  นายสิทธิศักดิ์ แก้วคำใส  ชุมแพ  13 12:01-13:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 558  นายสุพจน์ พลลุน  หนองเรือ  13 11:01-12:00 น.  ชาย  50  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 559  นายสุพจน์ ศรีสวัสดิ์  บ้านฝาง  13 16:01-17:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 560  นายสุริญา ประชากลาง  มัญจาคีรี  13 19:01-20:00 น.   ชาย  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 561  นายเสถียร บุญสะโน  มัญจาคีรี  13 19:01-20:00 น.   ชาย  16  ไม่ทราบ  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 562  นายอนุภาพ สิงห์หลง  มัญจาคีรี  13 14:01-15:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 563  นายอรุณ พอซื่อ  บ้านฝาง  13 09:01-10:00 น.   ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 564  นายอาทิตย์ ภูมิสม  ภูผาม่าน  13 10:01-11:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 565  นิรันดร์ คำผาเคน  ชุมแพ  13 15:01-16:00 น.  ชาย  56  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 566  นิรันดร์ ฉันสีมา  บ้านไผ่  13 10:01-11:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 567  เนตนภา คำโพธิ์  ขอนแก่น  13 16:01-17:00 น.   หญิง  25  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 568  บริพัฒน์ พงษ์ทวี  พระยืน  13 17:01-18:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 569  ประคอง สุขจอย  หนองสองห้อง  13 16:01-17:00 น.   ชาย  53  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 570  ประจักษ์ นาคสวัสดิ์  ขอนแก่น  13 01:01-02:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 571  ประสิทธิ์ แก้วมาตย์  อุบลรัตน์  13 17:01-18:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 572  พรชัย นนท์ปัญญา  บ้านไผ่  13 10:01-11:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 573  พรศักดิ์ ขำวาปี  กระนวน  13 15:01-16:00 น.  ชาย  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 574  พายุ เกลงรัมย์  ขอนแก่น  13 07:01-08:00 น.  ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 575  พินทุพันธ์ เดชาธรรมรัตน์  ขอนแก่น  13 19:01-20:00 น.   หญิง  14  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 576  พีรศิลป์ วันสูงเนิน  ขอนแก่น  13 23:01-24:00 น.   ชาย  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 577  พีระพงษ์ สีลาโคตร  ขอนแก่น  13 03:01-04:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 578  เพ็ญเพ็ชร พันละบาล  ขอนแก่น  13 17:01-18:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 579  แพร จิตไธสงค์  กระนวน  13 17:01-18:00 น.   ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 580  ภาณุพงศ์ เดิมสันเทียะ  หนองสองห้อง  13 16:01-17:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 581  ม่วย คเชนทร์ชาติ  ขอนแก่น  13 07:01-08:00 น.  หญิง  68  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 582  มาย ภูสิมมา  ขอนแก่น  13 13:01-14:00 น.  ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 583  รุ่งฤดี ลาละสีมา  กระนวน  13 16:01-17:00 น.   หญิง  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 584  ลิปปนนท์ แทนวิสุทธิ์  ขอนแก่น  13 23:01-24:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 585  วงศกร ดวงบุปผา  ขอนแก่น  13 10:01-11:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 586  วงษ์ตะวัน พูลเทกอง  ขอนแก่น  13 03:01-04:00 น.  หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 587  วรวุฒ ทุยบึงฉิม  ขอนแก่น  13 18:01-19:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 588  วาตารุ เซกิกุชิ  ขอนแก่นราม  13 19:01-20:00 น.   ชาย  49  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 589  วิระวุฒิ บุตตะวงษ์  กระนวน  13 12:01-13:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 590  ศราวุฒิ นาเลา  ขอนแก่น  13 16:01-17:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 591  ศราวุธ ลาดซ้าย  ขอนแก่น  13 24:01-01:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 592  ศราวุธ ทาระแพน  หนองสองห้อง  13 23:01-24:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 593  ศักดิ์ชาย ไพรโสภา  พระยืน  13 20:01-21:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 594  ศิริพร วิชุมา  น้ำพอง  13 16:01-17:00 น.   หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 595  ศิริพันธ์ มาตย์วังแสง  หนองสองห้อง  13 14:01-15:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 596  สนิท คำภูแก้ว  ขอนแก่น  13 04:01-05:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 597  สมชาย ใหญ่โสมมานัง  ขอนแก่น  13 19:01-20:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 598  สมโถชน์ อินทรกัณหา  ภูเวียง  13 01:01-02:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 599  สมพร พรมหญ้าคา  หนองสองห้อง  13 11:01-12:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 600  สมพร รัฐภักดี  น้ำพอง  13 19:01-20:00 น.   ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 601  สมยศ ศิริผล  ขอนแก่น  13 21:01-22:00 น.   ชาย  29  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 602  สว่าง ชมจันทร์  ภูผาม่าน  13 16:01-17:00 น.   ชาย  43  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 603  สุพรรษา กรีศักดิ์  น้ำพอง  13 09:01-10:00 น.   หญิง  11  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 604  สุพันธ์ สายสมร  อุบลรัตน์  13 17:01-18:00 น.   ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 605  สุริวรรณ ซึ้งศิริทรัพย์  ขอนแก่น  13 17:01-18:00 น.   หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 606  สุวรรณา สันที  บ้านไผ่  13 09:01-10:00 น.   หญิง  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 607  เสน่ห์ พวงไธสง  หนองสองห้อง  13 18:01-19:00 น.  ชาย  51  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 608  เสาวลักษณ์ คำสุวรรณ  ขอนแก่น  13 20:01-21:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 609  เสาวลักษณ์ พัดเพ็ง  กระนวน  13 16:01-17:00 น.   หญิง  10  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 610  แสงดาว โต๊ะเป๊ะ  ขอนแก่น  13 20:01-21:00 น.  ชาย  49  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 611  เหินฟ้า ลากูล  สิรินธร  13 13:01-14:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 612  อนันต์ นาทองลาย  ขอนแก่น  13 18:01-19:00 น.  ชาย  26  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 613  อนุวัฒน์ ตุ่ยสิมมา  บ้านไผ่  13 09:01-10:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 614  อภิชาติ แซ่เจีย  ขอนแก่น  13 17:01-18:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 615  อภิวัฒน์ จำนงค์พันธ์  หนองสองห้อง  13 22:01-23:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 616  อรรถพงษ์ อภินาคพงษ์  ขอนแก่น  13 12:01-13:00 น.   ชาย  30  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 617  อรุณ โลแก้ว  ขอนแก่น  13 03:01-04:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 618  ออารยา พิสุทธิเลิสมานะ  ขอนแก่น  13 19:01-20:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 619  อาทิตย์ ไทธนุ  กระนวน  13 19:01-20:00 น.   ชาย  20  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 620  อาทิตย์ ภูแช่มโชติ  ขอนแก่น  13 20:01-21:00 น.  ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 621  อาภาพร เพชรศรี  ขอนแก่น  13 20:01-21:00 น.  หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 622  อุทิศ ผาสกุล  น้ำพอง  13 14:01-15:00 น.   ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 623  อุไรพรณ์ วงษาหาราช  น้ำพอง  13 10:01-11:00 น.   หญิง  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ส่งต่อหลัง Admit  ทุเลา/หาย  
 624  เอกชน ดีขยัน  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  13 03:01-04:00 น.  ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 625  เอกพันธ์ ฝายนาดี  ภูเวียง  13 23:01-24:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 626  ิทธิพร แก้ววิเศษ  ขอนแก่น  13 17:01-18:00 น.   ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 627  กิ่งเพชร ราชิน  หนองเรือ  14 17:01-18:00 น.   หญิง  49  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 628  กิตติพงษ์ ฮาตแสนเมือง  ขอนแก่น  14 17:01-18:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 629  กิตติพงษ์ รักบุญ  น้ำพอง  14 02:01-03:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 630  เกรียงไกร โคตรพรมศรี  ขอนแก่น  14 09:01-10:00 น.   ชาย  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 631  เกษรินทร์ ไชรศิริ  ขอนแก่น  14 13:01-14:00 น.  หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 632  คณิฐา บริหาร  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   หญิง  10  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 633  คำพันธ์ ภักดีศรี  ภูเวียง  14 15:01-16:00 น.  ชาย  78  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 634  คำพันธ์ มูลเค้า  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   หญิง  43  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 635  คิม แซ่เจีย  ขอนแก่นราม  14 16:01-17:00 น.   หญิง  70  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 636  เครือวัล เหง้าพรมมินทร์  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   หญิง  56  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 637  จิตติมา ช่างลาย  หนองเรือ  14 16:01-17:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 638  จิตรฤดี ทิพย์ตำแย  กระนวน  14 15:01-16:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 639  จิราภรณ์ ทัพซ้าย  ขอนแก่น  14 20:01-21:00 น.  หญิง  17  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 640  ฉันทนา วัชรชัยตระกูล  ขอนแก่นราม  14 17:01-18:00 น.   หญิง  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 641  ชัยภัทร เอกอภัย  สิรินธร  14 11:01-12:00 น.  ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 642  ชายไทยไม่ทราบชื่อ  มัญจาคีรี  14 02:01-03:00 น.   ชาย  50  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 643  ไชยวัฒน์ ประมูลจะโก  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  14 16:01-17:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 644  ฐิติรัตน์ นิบุญธรรม  กระนวน  14 15:01-16:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 645  ณรงค์ ศรีวิชา  ขอนแก่น  14 20:01-21:00 น.  ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 646  ณัฐเชษฐ์ พลอยสุภา  ขอนแก่น  14 17:01-18:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 647  ณัฐพล พรกุณา  ขอนแก่น  14 21:01-22:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 648  ณัฐวุฒิ ศาลาแดง  หนองสองห้อง  14 07:01-08:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 649  ด.ช.ณัฐพล มีสนธ์  สีชมพู  14 16:01-17:00 น.   ชาย  13  ผู้โดยสาร  อื่น ๆ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 650  ด.ช.พชรกร ขานเกศ  เขาสวนกวาง  14 16:01-17:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 651  ด.ช.วันเฉลิม ประสาวกา  ชุมแพ  14 12:01-13:00 น.   ชาย  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 652  ด.ญ จิราพร นามพิลา  เวชประสิทธิ์  14 18:01-19:00 น.  หญิง  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 653  ด.ญ.กนกพร จันทรควร  บ้านฝาง  14 10:01-11:00 น.   หญิง  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 654  ด.ญ.กมลวรรณ บุตรโพธิ์  บ้านฝาง  14 10:01-11:00 น.   หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 655  ด.ญ.กัญญามาศ พิมพ์แมน  ขอนแก่นราม  14 14:01-15:00 น.   หญิง  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 656  ด.ญ.นิตยา บ่งเทพ  สีชมพู  14 18:01-19:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  อื่น ๆ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 657  ด.ญ.อรัญญา เหง่าศิลา  พล  14 17:01-18:00 น.   หญิง  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 658  ดช พีรดนย์ พั่วพันธ์  น้ำพอง  14 16:01-17:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 659  ดช.พีระพงษ์ หนูผาสุก  น้ำพอง  14 13:01-14:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 660  ดช.อภิสิทธิ์ แสนสีมนต์  น้ำพอง  14 13:01-14:00 น.  ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 661  ดญ.มัณฑนา วงษ์ชาลี  น้ำพอง  14 11:01-12:00 น.  หญิง  12  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 662  ดวงฤดี แซ่อือ  ขอนแก่น  14 15:01-16:00 น.  หญิง  45  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 663  ถาวร นวนนอก  หนองเรือ  14 13:01-14:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 664  ทศพล เตาให  ขอนแก่น  14 15:01-16:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 665  ทองแดง ทองคำเหลา  ขอนแก่น  14 14:01-15:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 666  ธนวัฒน์ แสนพงษ์  ขอนแก่น  14 10:01-11:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 667  ธีรพล ชูชิด  กระนวน  14 17:01-18:00 น.   ชาย  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 668  น.ส.จิติมา ชาลีพรมมา  สีชมพู  14 17:01-18:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 669  น.ส.ปิยะนุช มูลหอม  ภูเวียง  14 02:01-03:00 น.   หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 670  น.ส.ผุสดี คันธา  สีชมพู  14 14:01-15:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 671  น.ส.เพ็ญประภา ชาเคน  บ้านฝาง  14 18:01-19:00 น.  หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 672  น.ส.แพรวนภา วิโคตร  ภูผาม่าน  14 07:01-08:00 น.  หญิง  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 673  น.ส.วันวิสาข์ ยุติบรรณ  บ้านฝาง  14 18:01-19:00 น.  หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 674  น.ส.สาวิณี อินทเสวก  ราชพฤกษ์  14 18:01-19:00 น.  หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 675  นส.นิภา หลิ่วชัยภูมิ  มัญจาคีรี  14 10:01-11:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 676  นส.พิกุล คำวิชิต  มัญจาคีรี  14 10:01-11:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 677  นาง วันเพ็ญ โคตรหมอ  เวชประสิทธิ์  14 20:01-21:00 น.  หญิง  45  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 678  นางคำปั่น ศรีกุล  ชุมแพ  14 12:01-13:00 น.   หญิง  61  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 679  นางปุ่น แว่นคอนฉิม  พระยืน  14 09:01-10:00 น.   ชาย  69  คนเดินเท้า  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 680  นางเมตตา คูนาวงษ์  ชุมแพ  14 12:01-13:00 น.   หญิง  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 681  นางรัชนีกร ด้านจันทา  น้ำพอง  14 13:01-14:00 น.  หญิง  28  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 682  นางสมบูรณ์ เปสี  สีชมพู  14 14:01-15:00 น.   หญิง  54  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 683  นางสาคร มุมสำ  สีชมพู  14 08:01-09:00 น.   หญิง  41  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 684  นาย ไกรเลิศ ศรีขน  พระยืน  14 18:01-19:00 น.  ชาย  50  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 685  นาย นิพนธ์ อุบลจันดา  เวชประสิทธิ์  14 20:01-21:00 น.  ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 686  นาย ประทีป สาหาร  พระยืน  14 24:01-01:00 น.  ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 687  นาย วัลลพ อ่อนตา  บ้านไผ่  14 14:01-15:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 688  นาย สมศักดิ์ เทียมวงษ์  พระยืน  14 19:01-20:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 689  นายกฤษณชัย รัตนบำรุง  น้ำพอง  14 12:01-13:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 690  นายกิตติกร แก้วพรม  ภูเวียง  14 07:01-08:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 691  นายจักรพันธ์ แย้มฏีกา  ภูผาม่าน  14 22:01-23:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 692  นายจักรภัทร บุญรอด  ราชพฤกษ์  14 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 693  นายชารี หนักแน่น  มัญจาคีรี  14 13:01-14:00 น.  ชาย  69  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 694  นายณัฐเรศ ณบุตรจร  บ้านฝาง  14 04:01-05:00 น.  ชาย  19  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 695  นายทศพล ฮ่านต่ำ  บ้านฝาง  14 04:01-05:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 696  นายธนาคาร มงคุณ  พล  14 19:01-20:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 697  นายบุญกอง ยศบุญเรือง  สีชมพู  14 18:01-19:00 น.  ชาย  55  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 698  นายบุญชู พรมมาวัน  ภูผาม่าน  14 18:01-19:00 น.  ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 699  นายประครอง ยศบุญเรือง  สีชมพู  14 18:01-19:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 700  นายประทวน ภูนวนงาม  ภูผาม่าน  14 19:01-20:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 701  นายประภาส นาน้อย  พล  14 16:01-17:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 702  นายเปรมศักดิ์ รักวงศ์  ชุมแพ  14 20:01-21:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 703  นายพิทักษ์พร กอสุข  ชุมแพ  14 01:01-02:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 704  นายมงคลศักดิ์ อินนาง  น้ำพอง  14 20:01-21:00 น.  ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 705  นายรัตนชัย แก้วหานาม  น้ำพอง  14 20:01-21:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 706  นายวรชาติ วรรณสิงค์  ชุมแพ  14 18:01-19:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 707  นายวัชรากรณ์ โคกแดง  น้ำพอง  14 19:01-20:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 708  นายเวชยันต์ อันสีระ  สีชมพู  14 21:01-22:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 709  นายเศวต เจนดง  บ้านฝาง  14 16:01-17:00 น.   ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 710  นายสงกรานต์ จันทร์ภิรมย์  พล  14 17:01-18:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 711  นายสงคราม โชติรัตน์  น้ำพอง  14 14:01-15:00 น.   ชาย  29  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 712  นายสมปอง มลตรี  ชุมแพ  14 17:01-18:00 น.   ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 713  นายสว่าง สุทธิชัย  สีชมพู  14 10:01-11:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 714  นายสามารถ เหรียญทอง  ภูผาม่าน  14 07:01-08:00 น.  ชาย  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 715  นายสิทธิชัย ตีเมืองซ้าย  สีชมพู  14 15:01-16:00 น.  ชาย  16  ผู้โดยสาร  อื่น ๆ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 716  นายสุเชาว์ ฃินหนองทร  ชุมแพ  14 19:01-20:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 717  นายสุพจน์ หงษ์ชุมแพ  ชุมแพ  14 21:01-22:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 718  นายสุวรรณ์ ยั่งยืน  ราชพฤกษ์  14 20:01-21:00 น.  ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 719  นายอำนาจ จาบกลาง  พล  14 15:01-16:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 720  นายเอกลักษณ์ อุ่นใจ  พล  14 19:01-20:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 721  นิตยา เจริญพรหม  ขอนแก่น  14 21:01-22:00 น.   หญิง  62  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 722  นิรันดร์ เก้งโทน  ขอนแก่น  14 17:01-18:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 723  นิสา แถวถึก  ภูเวียง  14 13:01-14:00 น.  หญิง  18  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 724  นุจนารถ นาเมย์  ขอนแก่น  14 09:01-10:00 น.   หญิง  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 725  บุญธง แสงฤทธิ์  หนองเรือ  14 10:01-11:00 น.   หญิง  58  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 726  บุษบา เนตรพรหม  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   หญิง  20  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 727  ปราโมทย์ หมั่นนอก  น้ำพอง  14 15:01-16:00 น.  ชาย  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 728  ปรารถนา เสนาเพ็ง  อุบลรัตน์  14 14:01-15:00 น.   หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 729  ปริวัตร เสนาเพ็ง  อุบลรัตน์  14 07:01-08:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 730  ปิยวดี สุวิหาร  กระนวน  14 19:01-20:00 น.   หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 731  ปิยะณัฐ สายบัณดิษฐ์  ขอนแก่น  14 20:01-21:00 น.  หญิง  24  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 732  พงศ์เทพ ทองอุทัยศิริ  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  14 06:01-07:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 733  พงษ์ศักดิ์ นิกล่ำ  หนองเรือ  14 13:01-14:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 734  พรหมมินทร์ ตาทอง  ขอนแก่น  14 09:01-10:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 735  พลายงาม ไชยยงค์  กระนวน  14 08:01-09:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 736  พิพัฒน์ มูลเค้า  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   ชาย  46  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 737  พิศัณย์ ไชยพิเดช  ขอนแก่น  14 21:01-22:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 738  ไพรทูล ปราบเรโลกุล  ขอนแก่น  14 21:01-22:00 น.   ชาย  34  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 739  ภานุช ไตรสิริวานิช  ขอนแก่นราม  14 18:01-19:00 น.  หญิง  12  ผู้โดยสาร  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 740  มนตรี พินิจมนตรี  กระนวน  14 18:01-19:00 น.  ชาย  33  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 741  มนัส ดีเรือง  หนองเรือ  14 21:01-22:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 742  มีเดช อ่อนเหลา  ขอนแก่น  14 15:01-16:00 น.  ชาย  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 743  ยศพล ชนุคุณ  ขอนแก่น  14 13:01-14:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 744  ยุทธการณ์ คัทเนตร  ขอนแก่น  14 11:01-12:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 745  ยุทธจักร รุณชัยศรี  ขอนแก่น  14 24:01-01:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 746  ยุทธพงษ์ เหล่าประเสริฐ  ภูเวียง  14 13:01-14:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 747  ยุภาพร เนื่องสายยศ  หนองเรือ  14 10:01-11:00 น.   หญิง  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 748  รสริน จันทรนา  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   หญิง  22  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 749  รัฐชา ลากุล  หนองเรือ  14 15:01-16:00 น.  ชาย  14  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 750  รัฐพร บุญคูบอน  หนองเรือ  14 10:01-11:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 751  วรเทพ โททอง  หนองเรือ  14 17:01-18:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 752  วรวัฒน์ ไชยพิเดช  ขอนแก่น  14 20:01-21:00 น.  ชาย  23  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 753  ววรรณิกา กายชัยภูมิ  หนองเรือ  14 19:01-20:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 754  วาทิณี ดู่กิ่งหิน  ขอนแก่น  14 20:01-21:00 น.  หญิง  19  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 755  วุฒิชัย มีแรง  ขอนแก่น  14 10:01-11:00 น.   ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 756  ศรานนท์ เนตรพรหม  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 757  สุกัญญา ชำนาญ  อุบลรัตน์  14 14:01-15:00 น.   หญิง  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 758  สุพัสตรา คำหารพล  หนองสองห้อง  14 16:01-17:00 น.   หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 759  สุภาพร สุวิดาพินิช  ขอนแก่นราม  14 17:01-18:00 น.   หญิง  45  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 760  สุภาวดี ด่านธนธรณ์  ขอนแก่นราม  14 12:01-13:00 น.   หญิง  64  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 761  เสกสรรค์ มูลเค้า  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 762  เสริมศักดิ์ กุซิว  ขอนแก่น  14 18:01-19:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 763  ไสว สาตร์นอก  หนองสองห้อง  14 21:01-22:00 น.   ชาย  46  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 764  หนูพรอย ศรีคำพันธ์  ภูเวียง  14 13:01-14:00 น.  ชาย  54  ผู้ขับขี่  อื่น ๆ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 765  หนูพลอย พลเสนา  พระยืน  14 11:01-12:00 น.  หญิง  54  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   รถโดยสาร 4 ล้อ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 766  อภิชัย พินิจมนตรี  กระนวน  14 18:01-19:00 น.  ชาย  29  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 767  อภิเชฐ ฐานวิสัย  อุบลรัตน์  14 13:01-14:00 น.  ชาย  12  ผู้โดยสาร  ไม่ทราบ   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 768  อภิสิทธิ์ ประสบพล  ขอนแก่น  14 10:01-11:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 769  อรรถพล ศรีบุญเรือง  กระนวน  14 08:01-09:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 770  อ่อน พิงไธสง  หนองสองห้อง  14 07:01-08:00 น.  ชาย  67  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 771  อาโนว์ ราชิน  หนองเรือ  14 17:01-18:00 น.   ชาย  67  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 772  อิทธิพล คนคม  ขอนแก่น  14 19:01-20:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 773  อินทิรา สอนชะเดช  ภูเวียง  14 11:01-12:00 น.  หญิง  10  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 774  อุทัย มูลเค้า  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 775  อุทิศ เทสงิ้ว  ขอนแก่นราม  14 16:01-17:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 776  เอี่ยวบุ่ง แซ่เฮง  กระนวน  14 17:01-18:00 น.   ชาย  47  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 777  แอนจิรา อ่อนตาโย  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 778  Hans Hansma  สิรินธร  15 15:01-16:00 น.  ชาย  45  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 779  Mr.Tran Chaucuong  ชุมแพ  15 13:01-14:00 น.  ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 780  กันตา คำมัจฉา  ขอนแก่น  15 12:01-13:00 น.   หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 781  เกษร ไกรราช  หนองเรือ  15 06:01-07:00 น.   หญิง  43  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 782  จักรพงษ์ ศรีเรือง  ภูเวียง  15 15:01-16:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 783  จีรศักดิ์ แสนคำ  ภูเวียง  15 09:01-10:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 784  ชัยมงคล เป๊ะะอยู่  หนองเรือ  15 15:01-16:00 น.  ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 785  ชัยยันต์ เทพสากล  หนองสองห้อง  15 19:01-20:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 786  ชายเสื้อขาว กางเกงทหาร  ขอนแก่น  15 18:01-19:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถตู้   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 787  ด.ช.ชาญชัย ทนหงสา  เขาสวนกวาง  15 14:01-15:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 788  ด.ญ.ฐานิกา ลีคะ  ภูผาม่าน  15 15:01-16:00 น.  หญิง  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 789  ด.ญ.ปรียาพร ทิจะยัง  ภูผาม่าน  15 13:01-14:00 น.  หญิง  13  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 790  ด.ญ.รัศมี ปราชโต  เปือยน้อย  15 14:01-15:00 น.   หญิง  15  คนเดินเท้า  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 791  ด.ญ.สุดารัตน์ สอนลา  ภูผาม่าน  15 15:01-16:00 น.  หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 792  ดช.กฤษณะ ดอนมงคุณ  พล  15 19:01-20:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 793  ดช.กษฏา แยบ  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 12:01-13:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 794  ดช.กิตติศักดิ์ ดอนเตาเหล็ก  ชุมแพ  15 08:01-09:00 น.   ชาย  10  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 795  ดช.จิรานุวัฒน์ กะฐินทอง  น้ำพอง  15 16:01-17:00 น.   ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 796  ดช.อัษฎาวุฒิ ดอนมงคุณ  พล  15 19:01-20:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 797  ดญ.กุสุมา สุทธิรักษา  บ้านฝาง  15 17:01-18:00 น.   หญิง  12  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 798  เดช มาตะราช  ขอนแก่น  15 16:01-17:00 น.   ชาย  61  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 799  ถวิล บุญลือชา  ภูเวียง  15 08:01-09:00 น.   ชาย  59  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 800  ทศพล สุพรรณ  ราชพฤกษ์  15 10:01-11:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 801  ทองดี เวียงนนท์  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 18:01-19:00 น.  ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 802  ทองทัด มาตย์เทพ  กระนวน  15 13:01-14:00 น.  หญิง  50  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 803  ทิพย์มนทา เวียงรินทร์  อุบลรัตน์  15 18:01-19:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 804  เที่ยง ศรีวงษ์  สีชมพู  15 13:01-14:00 น.  ชาย  64  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 805  ธราพงษ์ พิจารโชติ  กระนวน  15 09:01-10:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 806  น.ส กัญญารัตน์ นิคม  น้ำพอง  15 18:01-19:00 น.  หญิง  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 807  น.ส.อาภาพร วิเศษแก้ว  เวชประสิทธิ์  15 10:01-11:00 น.   หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 808  นงค์นาฏ มะนาวงศ์  หนองสองห้อง  15 21:01-22:00 น.   หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 809  นส พริดา ทองคำ  พระยืน  15 22:01-23:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 810  นส วรรณิศา แท่นประเสริฐ  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 811  นส สุนิษา ชาแก้ว  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  หญิง  21  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 812  นส.ทัศนีย์ ศรีประเสริฐกุล  บ้านไผ่  15 22:01-23:00 น.   หญิง  24  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 813  นส.ธิดารัตน์ วงค์กุล  พล  15 19:01-20:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 814  นส.วัลวิกา พันธ์โศกนาภรส์  ชุมแพ  15 14:01-15:00 น.   หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 815  นส.ศิรดา อันภักดี  บ้านฝาง  15 18:01-19:00 น.  หญิง  21  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 816  นส.สุณีลักษร์ ศรีประเสริฐกุล  บ้านไผ่  15 22:01-23:00 น.   หญิง  26  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 817  นส.อังคณา หนองแบก  พล  15 09:01-10:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 818  นสสุคนธ์ ผิวขาว  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  หญิง  26  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 819  นันทวัฒน์ แปดพัด  ภูเวียง  15 09:01-10:00 น.   ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 820  นางเกษร สาระมณี  แวงน้อย  15 09:01-10:00 น.   หญิง  36  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 821  นางคำพอง สง่าเวียง  สีชมพู  15 22:01-23:00 น.   หญิง  56  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 822  นางธัญญา ทองใส  พล  15 07:01-08:00 น.  หญิง  32  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 823  นางนันทิดา ฝ่ายคำ  ชุมแพ  15 17:01-18:00 น.   หญิง  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 824  นางปุ่น แว่นคอนสิม  พระยืน  15 09:01-10:00 น.   หญิง  69  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 825  นางมลฤดี วอแพง  น้ำพอง  15 13:01-14:00 น.  หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 826  นางสาว พิชชานันท์ แก่นนคร  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  หญิง  25  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 827  นางสาวสุพรรณา มีเสมอ  ขอนแก่นราม  15 10:01-11:00 น.   หญิง  23  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 828  นาย ปรีชา หม่องเหล็ก  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  ชาย  26  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 829  นาย วิจิตร เสโส  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  ชาย  15  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 830  นาย สมคิด อุดชา  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  ชาย  28  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 831  นายกฤษดา แก้วร่องคำ  บ้านฝาง  15 17:01-18:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 832  นายเขียน บุตตะวงษ์  มัญจาคีรี  15 15:01-16:00 น.  ชาย  65  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 833  นายคำพัน ภูอ่าว  มัญจาคีรี  15 15:01-16:00 น.  ชาย  64  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 834  นายจวง ทุมมาจันทร์  เขาสวนกวาง  15 18:01-19:00 น.  ชาย  49  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 835  นายจักรกฤษ ปะทะถะ  เปือยน้อย  15 11:01-12:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 836  นายชัชวาล แก้วกงพาน  ขอนแก่นราม  15 13:01-14:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 837  นายชัยนิกร นามมูลลน้อย  พระยืน  15 16:01-17:00 น.   ชาย  26  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 838  นายณรงค์ฤทธ์ หมื่นไตร  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  ชาย  26  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 839  นายติ วงค์คำจันทร์  มัญจาคีรี  15 20:01-21:00 น.  ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 840  นายทรงสันต์ เศษสมสี  เวชประสิทธิ์  15 09:01-10:00 น.   ชาย  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 841  นายธงชัย อินทะชัย  ภูผาม่าน  15 18:01-19:00 น.  ชาย  33  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 842  นายธนกฤต โตนดไธสง  มัญจาคีรี  15 17:01-18:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 843  นายธาดา มัครมย์  พล  15 23:01-24:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 844  นายนพรัตน์ กว้างขวาง  สีชมพู  15 01:01-02:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 845  นายนรินทร ตีกา  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  ชาย  21  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 846  นายบุญเตียง สอนบุบผา  บ้านฝาง  15 15:01-16:00 น.  ชาย  55  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 847  นายบุญมี จินรัตน์  มัญจาคีรี  15 15:01-16:00 น.  ชาย  52  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 848  นายประดิษฐ สวนมอญ  สิรินธร  15 01:01-02:00 น.  ชาย  40  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 849  นายประสงค์ ก้านภูเขียว  ชุมแพ  15 06:01-07:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 850  นายประสิทธิ ผอมขาว  ชุมแพ  15 21:01-22:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 851  นายพอน หลวงแก้ว  มัญจาคีรี  15 15:01-16:00 น.  ชาย  75  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 852  นายพิชิต มาศรี  น้ำพอง  15 16:01-17:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 853  นายไพวัลย์ มาสุ่ย  ชุมแพ  15 21:01-22:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 854  นายมลเทียร สุขศาล  เขาสวนกวาง  15 18:01-19:00 น.  ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 855  นายมัคตา เจ๊ะดาเลาะ  ชุมแพ  15 15:01-16:00 น.  ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 856  นายวสันต์ ทาประจักร  ชุมแพ  15 18:01-19:00 น.  ชาย  19  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 857  นายวิเชียร ฉายไธสง  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  ชาย  22  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 858  นายวิน โอวาท  น้ำพอง  15 19:01-20:00 น.   ชาย  57  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 859  นายวินัย อุตชา  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  ชาย  22  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 860  นายวีระศักดิ์ อัยกูล  ชนบท  15 03:01-04:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 861  นายศักดิ์สิทธิ์ โทไธสง  พล  15 23:01-24:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 862  นายสำเริง ปัดคำมี  น้ำพอง  15 21:01-22:00 น.   ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 863  นายสุนา โกศรี  กระนวน  15 16:01-17:00 น.   ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 864  นายสุเมธ จันทลือ  มัญจาคีรี  15 17:01-18:00 น.   ชาย  17  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 865  นายอนุวัฒน์ จังหาร  กระนวน  15 18:01-19:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 866  นายเอ พุทธาเวียง  ภูผาม่าน  15 17:01-18:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 867  นายเอกภพ ศิริ  บ้านฝาง  15 19:01-20:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 868  นิกร แก้วดวงดี  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 19:01-20:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 869  นิคม ไชยเดช  ขอนแก่น  15 19:01-20:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 870  นิพนธ์ ถวินรักษ์  ขอนแก่น  15 23:01-24:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 871  นิพนธ์ ปิวสาร  หนองเรือ  15 15:01-16:00 น.  ชาย  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 872  นิสานาฎ ประสาคุณ  อุบลรัตน์  15 21:01-22:00 น.   หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 873  เนติมา ประพรมา  ภูเวียง  15 10:01-11:00 น.   หญิง  10  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 874  บัวบาน โสบุญมา  ขอนแก่น  15 18:01-19:00 น.  ชาย  53  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 875  บัวลอย เทพราม  หนองสองห้อง  15 21:01-22:00 น.   หญิง  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 876  บุญจันทร์ แก้วนารี  ขอนแก่น  15 24:01-01:00 น.  หญิง  38  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 877  ปริญญา วรจักร์  กระนวน  15 14:01-15:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 878  พงพัฒน์ นิคม  น้ำพอง  15 18:01-19:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 879  พรมนัส บำรุงผล  ราชพฤกษ์  15 18:01-19:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 880  พรสุดา จันทร์มี  ขอนแก่น  15 11:01-12:00 น.  หญิง  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 881  ภูฟ้า เชาว์ดี  ขอนแก่น  15 21:01-22:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 882  ภูวนัย ตรีศาสตร์  ขอนแก่น  15 13:01-14:00 น.  ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 883  รัสมี เทาทองสุข  หนองเรือ  15 17:01-18:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 884  ฤทัยรัตน์ แก้วดอนหัน  ราชพฤกษ์  15 10:01-11:00 น.   หญิง  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 885  วชิราวุธ ศรีบุญเรือง  อุบลรัตน์  15 18:01-19:00 น.  ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 886  วรรณลี วิเศษ  บ้านไผ่  15 14:01-15:00 น.   หญิง  64  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 887  วันชนะ จัดแจ้ง  หนองเรือ  15 15:01-16:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 888  วิทยา โคภูมี  กระนวน  15 14:01-15:00 น.   ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 889  วิธวินห์ เมืองจันทร์  ขอนแก่น  15 07:01-08:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 890  วินัย แสนเข็ม  ขอนแก่น  15 24:01-01:00 น.  ชาย  38  ไม่ทราบ  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 891  วิพัฒน์ ราษีสวย  สีชมพู  15 13:01-14:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 892  วีรศักดิ์ วิลัยเลิศ  ราชพฤกษ์  15 10:01-11:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 893  ศราวุฒิ โนนสีราช  หนองสองห้อง  15 19:01-20:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 894  ศศิธร คำมี  ขอนแก่น  15 12:01-13:00 น.   หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 895  ศศินัฎฐา ทองเหลว  อุบลรัตน์  15 09:01-10:00 น.   หญิง  10  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 896  ศุภฤกษ์ แข็งขัน  กระนวน  15 14:01-15:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 897  เศรษฐธร อามาตรสมบัติ  กระนวน  15 14:01-15:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 898  สมคิด หนูพวก  อุบลรัตน์  15 15:01-16:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 899  สมชาย ลุนทะโลด  กระนวน  15 13:01-14:00 น.  ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 900  สมบัติ วงคำซาว  ขอนแก่น  15 19:01-20:00 น.   หญิง  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 901  สหรัฐ วิจิตร์วงศ์  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 18:01-19:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 902  สันติสุข คำแสน  ขอนแก่น  15 12:01-13:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 903  สันทนีย์ หาญโก่ย  บ้านไผ่  15 18:01-19:00 น.  หญิง  14  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 904  สัมฤทธิ์ ขอนทอง  กระนวน  15 13:01-14:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 905  สาวิตรี ปิตามาตา  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 17:01-18:00 น.   หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 906  สุกานดา มาตย์เทพ  กระนวน  15 13:01-14:00 น.  หญิง  30  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 907  สุดวิเศษ อินสาร  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 18:01-19:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 908  สุภาภรณ์ เลขลบ  หนองสองห้อง  15 15:01-16:00 น.  หญิง  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 909  สุภาวรรณ โคตรซ้าย  ภูเวียง  15 16:01-17:00 น.   หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 910  หทัยรัตน์ ไทยบัณฑิตย์  สีชมพู  15 13:01-14:00 น.  หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 911  หน สีดา  อุบลรัตน์  15 18:01-19:00 น.  ชาย  56  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 912  หริญภัณฑ์ จันทร์วิเศษ  ขอนแก่น  15 20:01-21:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 913  องศ์กร ดาวไธสง  ภูเวียง  15 08:01-09:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 914  อดิศร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  ขอนแก่น  15 19:01-20:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 915  อดิศักดิ์ หาญสุโพธ์  ราชพฤกษ์  15 20:01-21:00 น.  ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 916  อนุพงษ์ พลบูรณ์  อุบลรัตน์  15 18:01-19:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 917  อภิวิชญ์ พวกเมืองพล  ขอนแก่น  15 16:01-17:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 918  อเมต เขียดนุ้ย  ขอนแก่น  15 21:01-22:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 919  อรพรรณ เพียรักษา  สีชมพู  15 12:01-13:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 920  อร่าม ธงไชย  อุบลรัตน์  15 14:01-15:00 น.   ชาย  44  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 921  อัจฉริยะ อันทะวา  บ้านไผ่  15 22:01-23:00 น.   ชาย  25  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 922  อาทร สระนัทธี  หนองเรือ  15 17:01-18:00 น.   ชาย  37  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 923  อินทิรา มาพิทักษ์  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 18:01-19:00 น.  หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 924  อุ้ย นนทมาน  หนองเรือ  15 18:01-19:00 น.  ชาย  62  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 925  เอกอมร ขันทอง  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 18:01-19:00 น.  ชาย  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 926  เอนก สิงห์เดช  เปือยน้อย  15 18:01-19:00 น.  ชาย  28  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 927  กฤษณะ ศิริลิมประพันธ์  อุบลรัตน์  16 02:01-03:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 928  คำมูล คำพิมพา  ภูผาม่าน  16 19:01-20:00 น.   หญิง  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 929  ฉวีวรรณ ชนะเสภา  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  16 17:01-18:00 น.   หญิง  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 930  ชวลิต ศิริมาลา  สิรินธร  16 13:01-14:00 น.  ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   รถเก๋ง/แท็กซี่   เข็มขัด  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 931  ชะคร เรืองสีรัน  สิรินธร  16 14:01-15:00 น.   ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 932  ชัยวุฒิ ถี่กระโทก  สิรินธร  16 20:01-21:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 933  ชาญณรงค์ แก้วมาตย์  อุบลรัตน์  16 22:01-23:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 934  ณัชดา พลเชียงสา  ขอนแก่น  16 22:01-23:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 935  ณัฐวุฒิ จ่าอินทร์  หนองสองห้อง  16 16:01-17:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 936  ณัฐวุฒิ ศรีจันดา  สิรินธร  16 17:01-18:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 937  ด.ช.ณัฐกิตต์ สีขน  ชุมแพ  16 10:01-11:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 938  ด.ช.พิชชาทร สุวรรณแสง  มัญจาคีรี  16 18:01-19:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 939  ด.ช.รัตนพล เจริญคูณ  ชุมแพ  16 12:01-13:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 940  ด.ญสุภาพร โพธิ์ศรี  กระนวน  16 14:01-15:00 น.   หญิง  คนเดินเท้า  ไม่ทราบ   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 941  ดช.นันทวัฒ หอมพามา  พล  16 18:01-19:00 น.  ชาย  11  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 942  ดญ.ศุภรัตน์ พูนศิริ  น้ำพอง  16 08:01-09:00 น.   หญิง  10  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อหลัง Admit  ทุเลา/หาย  
 943  ดนัย คำลอย  ขอนแก่นราม  16 18:01-19:00 น.  ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 944  ดิเรก ศรีอัดชา  สิรินธร  16 11:01-12:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 945  ธนพล ภูล้นแก้ว  หนองเรือ  16 07:01-08:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 946  ธีรภัทร ประเสริฐ  ขอนแก่นราม  16 14:01-15:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 947  ธีระพรรณ บุตรดี  พระยืน  16 09:01-10:00 น.   ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 948  ธีระวัฒน์ เนขุนทด  พระยืน  16 18:01-19:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   Admit  ทุเลา/หาย  
 949  น.ส ธนพร พิพ่วนนอก  เวชประสิทธิ์  16 13:01-14:00 น.  หญิง  40  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 950  น.ส.ชลิดา คล้ายพลับ  ชุมแพ  16 14:01-15:00 น.   หญิง  28  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 951  น.ส.นฤมล พลสวัสดิ์  ชุมแพ  16 11:01-12:00 น.  หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 952  น.ส.พัชราภรณ์ สะใบ  มัญจาคีรี  16 18:01-19:00 น.  หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 953  น.ส.อริสา สีหานารถ  ชุมแพ  16 10:01-11:00 น.   หญิง  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 954  น.ส.เอมอร นาจะหมื่น  ชุมแพ  16 11:01-12:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 955  นนทนันท์ แซ่โค้ว  ภูเวียง  16 15:01-16:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 956  นพรัตน์ นนทะจำจันทร์  พระยืน  16 17:01-18:00 น.   ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 957  นางดอกจันทร์ สีหานารถ  ชุมแพ  16 10:01-11:00 น.   หญิง  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 958  นางสีดา คำเงิน  บ้านไผ่  16 18:01-19:00 น.  หญิง  55  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถบรรทุก   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 959  นางสุปราณี จันลาด  ชุมแพ  16 11:01-12:00 น.  หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 960  นายจิรพงค์ นาดี  พล  16 15:01-16:00 น.  ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 961  นายดาวเหนือ แก้วลา  บ้านฝาง  16 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 962  นายทองพูล ยะกุมาร  กระนวน  16 13:01-14:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 963  นายธนพล เชื้อเย็น  พล  16 17:01-18:00 น.   ชาย  36  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 964  นายประสิทธิ์ แคชัยภูมิ  ชุมแพ  16 18:01-19:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 965  นายเพ็ง บุดดาซุย  บ้านไผ่  16 18:01-19:00 น.  ชาย  58  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  รถบรรทุก   เข็มขัด  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 966  นายไม่ทราบ ไม่ทราบ  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  16 02:01-03:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถตู้   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 967  นายวันชัย แก้ววันทา  ชุมแพ  16 08:01-09:00 น.   ชาย  34  คนเดินเท้า  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 968  นายวิษณุ ภิลัยวรรณ์  ชุมแพ  16 15:01-16:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 969  นายศรี สิงห์สา  พล  16 17:01-18:00 น.   ชาย  56  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 970  นายสวาท ศรีบุญเรือง  น้ำพอง  16 08:01-09:00 น.   ชาย  55  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 971  นายสังวาลย์ ยอดรัก  ชุมแพ  16 10:01-11:00 น.   ชาย  54  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 972  นายสายัณต์ โชติทอง  ชุมแพ  16 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 973  นายสุรพัศ พรมฤทธิ์  พล  16 06:01-07:00 น.   ชาย  56  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 974  นิพิฐพนธ์ แสนโสภาวัน  ขอนแก่น  16 20:01-21:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 975  บรรจง โพธิ์โน  อุบลรัตน์  16 17:01-18:00 น.   ชาย  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 976  บัญเพชร คำดี  อุบลรัตน์  16 24:01-01:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 977  บุษบา วัฒนราช  ภูเวียง  16 12:01-13:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 978  ประสิทธิ์ ลองคำ  สิรินธร  16 11:01-12:00 น.  ชาย  31  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 979  ปรีชา พันททัน  ขอนแก่น  16 04:01-05:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 980  ปิยวดี โปรษะยะบุตร  ขอนแก่นราม  16 20:01-21:00 น.  หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 981  แผน สร้อยสุข  ราชพฤกษ์  16 23:01-24:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 982  พงศกร จันตะคุณ  ขอนแก่น  16 02:01-03:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 983  พรพรรณ แก้วม่วง  ขอนแก่น  16 22:01-23:00 น.   หญิง  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   สามล้อเครื่อง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 984  พริดา ทองคำ  พระยืน  16 24:01-01:00 น.  หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 985  พีระภัทร ประชุมชิติ  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  16 24:01-01:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 986  ภาณุพงศ์ โฉมฉิน  ขอนแก่น  16 01:01-02:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 987  ภานุวัฒน์ รอบคอบ  ขอนแก่นราม  16 13:01-14:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 988  มงคล เกตุการ  ชุมแพ  16 21:01-22:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 989  มนัส สารีบุตร  ขอนแก่น  16 20:01-21:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 990  มะลิวัลยื เจริญสว่าง  ขอนแก่นราม  16 13:01-14:00 น.  หญิง  61  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 991  ไม่ผู้บาดเจ็บ  ค่ายศรีพัชรินทร  16 ไม่ทราบ  ชาย  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 992  ไม่มี case  แวงใหญ่  16 ไม่ทราบ  ชาย  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 993  ไม่มี case  แวงใหญ่  16 ไม่ทราบ  ชาย  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 994  ไม่มี case  แวงใหญ่  16 ไม่ทราบ  ชาย  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 995  ไม่มีผู้บาดเจ็บ  ค่ายศรีพัชรินทร  16 ไม่ทราบ  ชาย  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 996  รัทฉัตร จุลคำภา  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  16 16:01-17:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 997  ลัดดา บุญสงค์  อุบลรัตน์  16 24:01-01:00 น.  หญิง  31  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 998  วนิด ใจหอม  ขอนแก่น  16 20:01-21:00 น.  หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 999  วาสนา ดวงจันทรา  ขอนแก่น  16 19:01-20:00 น.   หญิง  33  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1000  วิสิทธิ์ ราษฎร์เหนือ  ภูผาม่าน  16 09:01-10:00 น.   ชาย  61  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1001  ศลาฆนันท์ ชัยโชค  เวชประสิทธิ์  16 18:01-19:00 น.  หญิง  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1002  ศักดิ์ดา พันธุระ  อุบลรัตน์  16 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1003  ศิรินุพงษ์ เรืองสุข  หนองสองห้อง  16 17:01-18:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1004  สามเณรกนกศักดิ์ กมลรัตนพิสุทธิ์  น้ำพอง  16 12:01-13:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1005  สุขสันต์ แก้วทอง  อุบลรัตน์  16 24:01-01:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1006  สุทัศน์ เคนบู  ขอนแก่น  16 24:01-01:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1007  สุนัน คำพิมพ์  อุบลรัตน์  16 16:01-17:00 น.   ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  Admit  ทุเลา/หาย  
 1008  สุเนตร ศรีรูปี  พระยืน  16 17:01-18:00 น.   ชาย  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1009  สุเพ็ง ใจหอม  ขอนแก่น  16 20:01-21:00 น.  ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1010  สุรพัศ พรมฤทธิ์  สิรินธร  16 04:01-05:00 น.  ชาย  56  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1011  สุวิมล ศรีโนนม่วง  สิรินธร  16 02:01-03:00 น.   ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1012  หนูพร เขียวพิมพ์  สีชมพู  16 01:01-02:00 น.  ชาย  54  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1013  อนงค์ ปาประเส  อุบลรัตน์  16 18:01-19:00 น.  หญิง  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1014  อัจฉรา ไชยมงคล  หนองสองห้อง  16 15:01-16:00 น.  หญิง  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1015  อัญชลี สวาส  ขอนแก่น  16 18:01-19:00 น.  หญิง  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1016  อาทิตย์ จุ้ยพุทธา  ขอนแก่น  16 02:01-03:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย