รายงานผู้บาดเจ็บ เทศกาล สงกรานต์ 2552                                                                                                           ทำรายงาน   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา : 17:37 น.

ลำดับ ชื่อ - สกุล โรงพยาบาล วันเกิดเหตุ เวลา เพศ อายุ สถานะ ยานพาหนะ มาตรการ สุรา นำส่ง/EMS Refer/Admit ผลการรักษา จำนวนวันที่รักษา
ผู้บาดเจ็บ*คู่กรณี*
 1  ก้องหล้า เหล่าสิทธิ์  ขอนแก่น  10 10:01-11:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 2  ก้อน เมืองน้ำเที่ยง  ชนบท  10 22:01-23:00 น.   ชาย  58  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 3  ก้อย พรไชยยา  กระนวน  10 22:01-23:00 น.   หญิง  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 4  กิติพงษ์ ชื้นด้วง  ภูเวียง  10 03:01-04:00 น.  ชาย  18  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 5  เกียรติพงศ์ พรมเวียง  ภูเวียง  10 01:01-02:00 น.  ชาย  20  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 6  แก้ว ชื้นด้วง  ภูเวียง  10 03:01-04:00 น.  หญิง  48  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 7  คมสันต์ อุนทุลัย  กระนวน  10 22:01-23:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 8  คาวี เมฆฉาย  ภูเวียง  10 01:01-02:00 น.  ชาย  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 9  จรรยาวรรณ์ ธิสาสังข  ภูเวียง  10 03:01-04:00 น.  หญิง  38  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 10  จัตุรงค์ ใจเที่ยง  ขอนแก่น  10 17:01-18:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 11  เจษฎา มาแสง  หนองเรือ  10 07:01-08:00 น.  ชาย  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 12  ฉัตรชัย ภูริภัทรธำรง  ขอนแก่นราม  10 18:01-19:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 13  เฉลิมวุฒิ ลาปุ้ง  หนองสองห้อง  10 12:01-13:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 14  ชยวิชญ์ จันทร์ประกาศ  ขอนแก่น  10 23:01-24:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 15  ชานนท์ ดวงจันทร์  น้ำพอง  10 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 16  ชุน ดอนอ่อนจ้อม  ขอนแก่น  10 20:01-21:00 น.  ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 17  ชุมพล หวังเย็นกลาง  ขอนแก่น  10 23:01-24:00 น.   ชาย  24  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 18  ณัฐกฤษฏิ์ วีรกุลวัฒนา  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 14:01-15:00 น.   ชาย  18  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 19  ณัฐพงษ์ ทับชา  สิรินธร  10 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 20  ณัฐพล จำปาแดง  กระนวน  10 09:01-10:00 น.   ชาย  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 21  ณัฐพล เพราะศิล)ป์  ขอนแก่น  10 05:01-06:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 22  ณัฐพัชร์ โชติคุณวัฒนา  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 17:01-18:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 23  ณิชนันทน์ พันธ์เสถียร  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 17:01-18:00 น.   หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 24  ด.ช.เกียรติศักดิ์ คำนวน  สีชมพู  10 18:01-19:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 25  ด.ช.รัฐพงษ์ เวียงอินทร์  ภูผาม่าน  10 14:01-15:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 26  ด.ช.อาทิตย์ สีต้น  มัญจาคีรี  10 07:01-08:00 น.  ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 27  ด.ญ.พรทิพา นุกูลกิจ  สีชมพู  10 18:01-19:00 น.  หญิง  คนเดินเท้า  ไม่ทราบ   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 28  ดช.ชุติพงษ์ โฮมหงษ์  ชุมแพ  10 19:01-20:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 29  ดช.ภานุวัฒน์ ธุระทำ  ชุมแพ  10 21:01-22:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 30  ดญ.เกสร จันทร์หอม  ชุมแพ  10 17:01-18:00 น.   หญิง  คนเดินเท้า  ไม่ทราบ   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 31  ดญ.ยุพิน มัฆวิมาน  แวงใหญ่  10 07:01-08:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 32  ดี สุจริต  เปือยน้อย  10 18:01-19:00 น.  ชาย  65  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 33  ไตรรัตน์ หลักม่วง  หนองเรือ  10 17:01-18:00 น.   ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 34  ทองจันทร์ มีบุญ  กระนวน  10 22:01-23:00 น.   ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 35  ธนาคม พงษ์ขันธ์  พระยืน  10 19:01-20:00 น.   ชาย  10  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   สามล้อเครื่อง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 36  น.ส.พรประภา ศรีพรหมทัต  ขอนแก่น  10 15:01-16:00 น.  หญิง  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 37  นราธิป อนันเต่า  หนองเรือ  10 07:01-08:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 38  นส.ทัศวรรณ พรมโคตรร  อุบลรัตน์  10 15:01-16:00 น.  หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 39  นส.สุภาณี คำภาช  ชุมแพ  10 12:01-13:00 น.   หญิง  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 40  นส.สุภาพร ทีทา  พล  10 19:01-20:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 41  นางจันดี สีดาแหลม  ชุมแพ  10 12:01-13:00 น.   หญิง  57  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 42  นางมลัย นาอุดม  มัญจาคีรี  10 10:01-11:00 น.   หญิง  62  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 43  นายขวัญฟ้า วิราภรณ์  บ้านฝาง  10 13:01-14:00 น.  ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 44  นายจิรพันธ์ ธงอาสา  บ้านฝาง  10 13:01-14:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 45  นายชัยภักดิ์ ขุนภักดี  บ้านฝาง  10 13:01-14:00 น.  ชาย  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 46  นายชายไทย ไม่ทราบชื่อ  เวชประสิทธิ์  10 22:01-23:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 47  นายณัฐวุฒิ รัตนาพร  ชุมแพ  10 20:01-21:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 48  นายเดชา วงษ์ปัญญา  สีชมพู  10 19:01-20:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 49  นายถาวร พิทักษ์พงษ์  ภูผาม่าน  10 18:01-19:00 น.  ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 50  นายทนงศักดิ์ ทัดทาน  บ้านฝาง  10 15:01-16:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 51  นายทองพัก ล้นทม  มัญจาคีรี  10 13:01-14:00 น.  ชาย  26  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 52  นายนิมิตร สามหาดไทย  อุบลรัตน์  10 20:01-21:00 น.  ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 53  นายบุญมี โคตรมงคุณ  บ้านไผ่  10 17:01-18:00 น.   ชาย  55  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 54  นายประจง จันทร์ผิว  ขอนแก่น  10 11:01-12:00 น.  ชาย  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 55  นายพิทยา สมทัศน์  ชุมแพ  10 19:01-20:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 56  นายมาโนช แซ่กอ  ขอนแก่น  10 15:01-16:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 57  นายรัตนศักดิ์ แผ่นสุวรรณ  บ้านฝาง  10 15:01-16:00 น.  ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 58  นายวิเชียร พรมแพน  น้ำพอง  10 16:01-17:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 59  นายวิบูลย์ ไชยคำ  บ้านฝาง  10 16:01-17:00 น.   ชาย  57  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 60  นายสมควร พิมพ์ดี  ชุมแพ  10 14:01-15:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 61  นายสิทธิรักษ์ โพธิ์ศรีขอ  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 01:01-02:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 62  นายสิทธิ์ศักดิ์ แพงบุญมา  บ้านฝาง  10 15:01-16:00 น.  ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 63  นายสุวรรณ หาปัชชา  มัญจาคีรี  10 11:01-12:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 64  นายหนูแดง มะบุญ  บ้านไผ่  10 20:01-21:00 น.  ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 65  นายหลอด ใจดี  บ้านฝาง  10 07:01-08:00 น.  ชาย  52  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 66  นายอนุเชษฐ์ พุฒตาลดง  สีชมพู  10 20:01-21:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 67  นายอนุสรณ์ แสนสงค์  บ้านฝาง  10 20:01-21:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 68  นายอรุณ แถวอุทุม  สีชมพู  10 19:01-20:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 69  นายอุทัย สีทาแก  น้ำพอง  10 04:01-05:00 น.  ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 70  นิวัฒน์ อัปมาทัง  เปือยน้อย  10 08:01-09:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 71  บุญช่วย ม่วงนิล  ขอนแก่น  10 22:01-23:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 72  ปรเมษฐ์ สุขบัญชา  กระนวน  10 18:01-19:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 73  ประสิทธิ์ ลาวิชัย  น้ำพอง  10 18:01-19:00 น.  ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 74  ปวรัตน์ ธิสารสังข์  ภูเวียง  10 03:01-04:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 75  เปรม ฝอดสูงเนิน  หนองเรือ  10 02:01-03:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 76  พงพัฒน์ ลำพัน  กระนวน  10 22:01-23:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 77  พงศรากร ศรีวิสา  กระนวน  10 20:01-21:00 น.  ชาย  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 78  พงษ์พัฒน์ ศรีชะนนท์  ขอนแก่น  10 03:01-04:00 น.  ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 79  ภัทราภร กัลยารัตน์  ขอนแก่น  10 17:01-18:00 น.   หญิง  48  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 80  ภานุพงศ์ สายทองยนต์  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 07:01-08:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 81  มงคล วงษ์อนุ  กระนวน  10 20:01-21:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 82  มณฑล นาคกระจาย  ขอนแก่น  10 23:01-24:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 83  มนตรี เพียรทะนี  หนองสองห้อง  10 12:01-13:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 84  ย้อย ชื้นด้วง  ภูเวียง  10 03:01-04:00 น.  ชาย  60  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 85  รักษ์สุดา ทองชื่น  กระนวน  10 19:01-20:00 น.   หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 86  รุทธิชัย คุณราช  กระนวน  10 09:01-10:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 87  วรันต์ภรณ์ กวินวิสิทธิ์  หนองเรือ  10 24:01-01:00 น.  หญิง  40  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 88  วริสรา บุญทศ  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 14:01-15:00 น.   หญิง  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 89  วสันต์ พิมโกทา  กระนวน  10 22:01-23:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 90  วิสิทธิศักดิ์ เหล่ากาลืม  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 21:01-22:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 91  ศาสตร์ อีศาสตร์  กระนวน  10 11:01-12:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 92  ศิริพร บุญทศ  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  10 14:01-15:00 น.   หญิง  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 93  ศุภกร ปัญญาแดง  หนองสองห้อง  10 18:01-19:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 94  สงกรานต์ ไชยแสนวาด  สิรินธร  10 19:01-20:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 95  สมศักดิ์ ธิสารสังข์  ภูเวียง  10 03:01-04:00 น.  ชาย  32  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 96  สัญญา เภาโพธิ์  ขอนแก่น  10 05:01-06:00 น.  ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 97  สัมฤทธิ์ เหล่าเทพ  กระนวน  10 20:01-21:00 น.  ชาย  27  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 98  สินชัย สายตา  ขอนแก่น  10 24:01-01:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 99  สุธีรา น้อมระวี  ขอนแก่น  10 17:01-18:00 น.   หญิง  51  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 100  สุวิทย์ จุลลาย  หนองสองห้อง  10 21:01-22:00 น.   ชาย  53  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 101  หัธพันธ์ หมู่ศิริ  ภูเวียง  10 01:01-02:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 102  เหล็ก ยังจันทร์  หนองเรือ  10 12:01-13:00 น.   ชาย  71  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 103  อนวัช สร้อยหิน  ขอนแก่น  10 16:01-17:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 104  อภิชัย หนูแก้ว  หนองสองห้อง  10 24:01-01:00 น.  ชาย  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 105  อภิเชษฐ วรรณคำ  น้ำพอง  10 21:01-22:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 106  อรวรรณ ผ่านศุลี  ขอนแก่น  10 21:01-22:00 น.   หญิง  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 107  อาทิตย์ ภารบาล  ภูเวียง  10 18:01-19:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 108  อำพร สานุพันธ์  หนองเรือ  10 24:01-01:00 น.  หญิง  43  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 109  เอกรินทร์ สวัสดี  พล  10 10:01-11:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 110  กัลยาณี วังวล  ขอนแก่น  11 13:01-14:00 น.  หญิง  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 111  กิตติเชษฐ์ เรืองดารกานนท์  บ้านไผ่  11 13:01-14:00 น.  ชาย  42  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 112  กิตติพงษ์ เสริมปรุงสุข  ขอนแก่น  11 11:01-12:00 น.  ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 113  เกศรินทร์ จันทร์สนิท  ขอนแก่น  11 24:01-01:00 น.  หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 114  โกมินทร์ สีดาสอน  ภูเวียง  11 13:01-14:00 น.  ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 115  คมสันต์ เเสงทอง  สิรินธร  11 17:01-18:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 116  จักรพรรดิ์ ดาวิรัตน์  ขอนแก่น  11 01:01-02:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 117  จันจิรา จันนาฝาย  หนองเรือ  11 18:01-19:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 118  เฉลิมพล ประเสริฐผล  ภูเวียง  11 15:01-16:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 119  ชัยวัฒน์ บูญเกลี้ยง  บ้านไผ่  11 11:01-12:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 120  ณรงค์ศักดิ์ นามวงษ์  ขอนแก่น  11 20:01-21:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 121  ณรงค์ศักดิ์ วังทัน  ขอนแก่น  11 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 122  ณรงค์ศักดิ์ จาระ  มัญจาคีรี  11 21:01-22:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 123  ด.ช.ขัตติยะ เชนนิคุต  สิรินธร  11 14:01-15:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 124  ด.ช.ประไณย จักรพิมพ์  พล  11 08:01-09:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 125  ด.ช.อดิศักดิ์ พลโชติ  พล  11 08:01-09:00 น.   ชาย  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 126  ด.ญ.สุภาวดี โทโส  ชุมแพ  11 18:01-19:00 น.  หญิง  11  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 127  ด.ญ.อ้อนนภา พรมมาสิต  มัญจาคีรี  11 14:01-15:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 128  ด.ญ.อุมาพร หวานเพราะ  กระนวน  11 14:01-15:00 น.   หญิง  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 129  ดช.จตุพล ชลิตธิกุล  พล  11 16:01-17:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 130  ดช.ฟ้าลิขิต สีหามาตย์  หนองสองห้อง  11 10:01-11:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 131  ดญ.หนึ่งฤทัย มีชัย  น้ำพอง  11 15:01-16:00 น.  หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 132  ดอกพิกุล ภูพันธ์คม  ขอนแก่น  11 18:01-19:00 น.  หญิง  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 133  ดี เป่งสะท้าน  ขอนแก่น  11 10:01-11:00 น.   หญิง  82  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 134  ดุษฏี เทพวงษา  ขอนแก่น  11 13:01-14:00 น.  ชาย  10  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 135  แดง วิชัย  ขอนแก่น  11 10:01-11:00 น.   ชาย  47  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   รถโดยสารใหญ่  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 136  ทวีชัย กำหยุก  ขอนแก่น  11 17:01-18:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 137  ทวีศักด์ ศรีวิจิตร  อุบลรัตน์  11 19:01-20:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 138  ทองเหล็ก โมกสุวรรณ  หนองเรือ  11 15:01-16:00 น.  ชาย  52  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 139  ทินกร สมิท  เขาสวนกวาง  11 13:01-14:00 น.  ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 140  ธวัชชัย แซ่กอ  เขาสวนกวาง  11 13:01-14:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 141  น.ส. เมสณี ทองโคตร  น้ำพอง  11 16:01-17:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 142  น.ส. อ้อมจันทร์ โคตวิทย์  น้ำพอง  11 16:01-17:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 143  น.ส.กรรธิมา บุญประทุม  ชุมแพ  11 18:01-19:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 144  น.ส.จันทร์แรม สอดสี  สิรินธร  11 10:01-11:00 น.   หญิง  24  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 145  น.ส.จันทร์สุดา ตะภา  น้ำพอง  11 19:01-20:00 น.   หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 146  น.ส.ยุวดี ปิโลพงษ์  ชุมแพ  11 12:01-13:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 147  นภัสนันท์ เรืองดารกานนท์  บ้านไผ่  11 13:01-14:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 148  นส.กรุณา คงอินทร์  สีชมพู  11 12:01-13:00 น.   หญิง  33  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 149  นส.ดวงกมล บุญก้อน  สีชมพู  11 12:01-13:00 น.   หญิง  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 150  นส.ภานุมาศ ทะวงษา  บ้านฝาง  11 23:01-24:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 151  นส.สุพรรษา ตูมพิทักษ์  บ้านฝาง  11 23:01-24:00 น.   หญิง  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 152  นส.อริสา บุญก้อน  สีชมพู  11 12:01-13:00 น.   หญิง  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 153  นางตั้น รูปสูง  พล  11 11:01-12:00 น.  หญิง  78  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 154  นางเทิม ปานทุม  ชุมแพ  11 ไม่ทราบ  หญิง  57  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 155  นางนิล สุขอาษา  เขาสวนกวาง  11 10:01-11:00 น.   ชาย  29  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 156  นางบุญชื่น ทองหล้า  ชุมแพ  11 16:01-17:00 น.   หญิง  30  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 157  นางพรทิพย์ ไม่ทราบนามสกุล  พล  11 11:01-12:00 น.  หญิง  30  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 158  นางยุวลี แสนโสภา  ขอนแก่นราม  11 08:01-09:00 น.   หญิง  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 159  นางรุ่งทิวา คำผุด  ชุมแพ  11 17:01-18:00 น.   หญิง  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 160  นางแล้ หวดชัยภูมิ  สีชมพู  11 15:01-16:00 น.  หญิง  67  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 161  นางวัฒนา เชยชมศรี  หนองสองห้อง  11 24:01-01:00 น.  หญิง  44  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   สามล้อเครื่อง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 162  นางวานิช เพลียเขมร  ชุมแพ  11 13:01-14:00 น.  หญิง  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 163  นางวิลัย พรมมาสิต  มัญจาคีรี  11 14:01-15:00 น.   หญิง  40  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 164  นางสาวพรรณพัชรา กอนา  แวงน้อย  11 15:01-16:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 165  นาฎประภา ไชยประเวช  หนองเรือ  11 19:01-20:00 น.   หญิง  10  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 166  นาย กุศล ศรีวงษ์เนียม  เขาสวนกวาง  11 20:01-21:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 167  นาย ธีรพงษ์ เรืองวงษ์  มัญจาคีรี  11 21:01-22:00 น.   ชาย  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 168  นาย ศรายุทธ มงคล  บ้านไผ่  11 02:01-03:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 169  นาย สมชาติ ทุมมาจันทร์  เขาสวนกวาง  11 19:01-20:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 170  นาย อานนท์ ในจิตร์  มัญจาคีรี  11 21:01-22:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 171  นาย อุดร บุญใบ  น้ำพอง  11 17:01-18:00 น.   ชาย  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 172  นายกิตติพงษ์ นิติพจน์  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  11 24:01-01:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 173  นายเกียรติศักดิ์ ทิพบุพระ  ราชพฤกษ์  11 19:01-20:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 174  นายคมกริช วงสินยอง  ขอนแก่น  11 02:01-03:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 175  นายคมทอง แผ่นสุวรรณ  สิรินธร  11 10:01-11:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 176  นายคำพอง สิงห์กัน  ภูผาม่าน  11 18:01-19:00 น.  ชาย  37  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 177  นายเคน จันทะพาน  น้ำพอง  11 10:01-11:00 น.   ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 178  นายจักรกพรรดิ์ งานมั่น  แวงน้อย  11 17:01-18:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 179  นายจีระศักดิ์ ดาวรุ่งรัมย์  พระยืน  11 17:01-18:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 180  นายเจริญ ชุมพล  น้ำพอง  11 01:01-02:00 น.  ชาย  26  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 181  นายฉัตรชัย สิงห์ปรุ  สิรินธร  11 23:01-24:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 182  นายชัยรัตน์ ศรีสมศักดิ์  ชุมแพ  11 13:01-14:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 183  นายชาตรี มาตรนอก  มัญจาคีรี  11 21:01-22:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 184  นายทองมา บุญเลิศ  กระนวน  11 10:01-11:00 น.   ชาย  62  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 185  นายเทียนทอง ละออง  สิรินธร  11 23:01-24:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 186  นายธนากร นามพาบ  สิรินธร  11 23:01-24:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 187  นายธนาวุฒิ ชาทองยศ  น้ำพอง  11 17:01-18:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 188  นายนิรันดร ปัญญา  ภูผาม่าน  11 18:01-19:00 น.  ชาย  22  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 189  นายบัวไข เถื่อนโยธา  สีชมพู  11 11:01-12:00 น.  ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 190  นายบุญหลาย แสนหล้า  สิรินธร  11 13:01-14:00 น.  ชาย  28  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 191  นายประสี คาทุม  สิรินธร  11 23:01-24:00 น.   ชาย  64  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 192  นายเปี่ยมศักดิ์ ชัยสกุล  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  11 24:01-01:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 193  นายแปร รูไธสง  พล  11 08:01-09:00 น.   ชาย  77  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 194  นายภราดา โพธิ์ศรี  น้ำพอง  11 17:01-18:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย   13 
 195  นายมอลมิตร เกชิต  ชุมแพ  11 21:01-22:00 น.   ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 196  นายราม ภูกัน  ขอนแก่นราม  11 02:01-03:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 197  นายลำดวน พรมมาสิต  มัญจาคีรี  11 14:01-15:00 น.   ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 198  นายลำปาง เทพแก้ว  กระนวน  11 06:01-07:00 น.   ชาย  44  ผู้โดยสาร  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 199  นายวสันต์ ภูพันนะ  พล  11 05:01-06:00 น.  ชาย  15  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 200  นายวิษณุ เกตุพิบูลย์  พล  11 18:01-19:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 201  นายวีรพงษ์ มุกดา  แวงน้อย  11 11:01-12:00 น.  ชาย  47  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 202  นายวีรพงษ์ แสงโทโพธิ์  น้ำพอง  11 20:01-21:00 น.  ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 203  นายวีรพันธ์ คำปัญย  พระยืน  11 07:01-08:00 น.  ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 204  นายวุฒิกร ศิริพจนานนท์  พล  11 13:01-14:00 น.  ชาย  19  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   รถโดยสารใหญ่  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 205  นายศุภชัย มังสมบัติ  ขอนแก่น  11 24:01-01:00 น.  ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 206  นายสม รอบรู้  สีชมพู  11 12:01-13:00 น.   ชาย  69  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 207  นายสมคิด ลำพันธ์  ชนบท  11 03:01-04:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 208  นายสมบัติ อ้วยโฮม  มัญจาคีรี  11 14:01-15:00 น.   ชาย  67  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 209  นายสานิตย์ สมวงษา  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  11 24:01-01:00 น.  ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 210  นายสายันต์ คำผาเคน  ชุมแพ  11 20:01-21:00 น.  ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 211  นายสำราญ สว่างพิทักษ์  ชุมแพ  11 14:01-15:00 น.   ชาย  59  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 212  นายสุรชัย แสงโทโพธิ์  น้ำพอง  11 20:01-21:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 213  นายสุรพล ศรีบุโฮม  เวชประสิทธิ์  11 11:01-12:00 น.  ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 214  นายสุวรรณ เกตุจูม  ชุมแพ  11 16:01-17:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 215  นายสุวิทย์ พรมจันทร์  แวงน้อย  11 15:01-16:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ทราบ  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 216  นายเสรีย์ ภูทองหล่อ  สิรินธร  11 13:01-14:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 217  นายอนันต์ เนื่องชมพู  บ้านฝาง  11 16:01-17:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 218  นายอภิชาติ เบ้าบัวเงิน  ขอนแก่น  11 02:01-03:00 น.   ชาย  27  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 219  นายอภิว้ฒน์ มูลเหลา  ราชพฤกษ์  11 01:01-02:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 220  นายอังคาร พรรณลา  ขอนแก่น  11 22:01-23:00 น.   ชาย  31  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 221  นายอินทนน ขำเพ็ง  ขอนแก่น  11 07:01-08:00 น.  ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 222  นาวิล ขันติรัตน์  ขอนแก่น  11 17:01-18:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 223  นิพนธ์ แสงมโน  ขอนแก่น  11 23:01-24:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 224  บัว เลไธสง  หนองเรือ  11 19:01-20:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 225  บุญมี อุ่นสี  ขอนแก่น  11 13:01-14:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 226  เปลี่ยน วรธิพรหมมา  ขอนแก่น  11 20:01-21:00 น.  ชาย  67  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 227  พรศักดิ มั่งมี  สีชมพู  11 15:01-16:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 228  พระเสงี่ยม ประกอบเสียง  พล  11 20:01-21:00 น.  ชาย  55  ผู้โดยสาร  รถตู้   รถตู้   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 229  พระอรรถพร แนบกลาง  พล  11 20:01-21:00 น.  ชาย  31  ผู้โดยสาร  รถตู้   รถตู้   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 230  มลวิภา โพธิ์หนุด  ขอนแก่น  11 23:01-24:00 น.   หญิง  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 231  มลิวรรณ นพดลธีระกุล  พระยืน  11 12:01-13:00 น.   หญิง  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 232  ยุทธภูมิ ไชยแสนท้าว  ขอนแก่น  11 14:01-15:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 233  ระพิณ สะสมบัติ  บ้านไผ่  11 08:01-09:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 234  ระพีพัฒน์ สะสมบัติ  บ้านไผ่  11 08:01-09:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 235  รัตนากร ขุนดินพิทัก  อุบลรัตน์  11 18:01-19:00 น.  หญิง  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 236  ลัดดา กล่ำบุตร  บ้านไผ่  11 13:01-14:00 น.  หญิง  29  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 237  วงเดือน ศรีเวียงช้าง  ภูเวียง  11 19:01-20:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 238  วรรณา ไทยอ่อน  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  11 14:01-15:00 น.   หญิง  52  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 239  วีระพล โสภณ  ขอนแก่น  11 21:01-22:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 240  ศิวาวุธ ยางงาม  สิรินธร  11 02:01-03:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 241  สมควร กิ่งแก้ว  ขอนแก่น  11 09:01-10:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 242  สมคิด มาป้อม  บ้านไผ่  11 11:01-12:00 น.  ชาย  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 243  สมภพ โคตรท่าแก  ขอนแก่น  11 08:01-09:00 น.   ชาย  56  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 244  สมาน นวลศรี  ขอนแก่น  11 22:01-23:00 น.   ชาย  44  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 245  สมาน ฤทธิงาม  ขอนแก่น  11 22:01-23:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 246  สรยุทธ สุมนนาม  ขอนแก่น  11 17:01-18:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 247  สังวาลย์ ศรีสุรักษ์  สิรินธร  11 19:01-20:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 248  สายทอง วันละ  ขอนแก่น  11 13:01-14:00 น.  หญิง  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 249  สุกัญญา ไพรสรรณ์  บ้านไผ่  11 08:01-09:00 น.   หญิง  31  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 250  สุนทร ยะคะเน  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  11 11:01-12:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 251  สุนันญา สะอาดเอี่ยม  ขอนแก่น  11 11:01-12:00 น.  หญิง  35  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 252  สุบิน สีดาสอน  ภูเวียง  11 13:01-14:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 253  สุภาวดี ภูลังกา  ขอนแก่น  11 15:01-16:00 น.  หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 254  สุรเดช โนนม่วง  ขอนแก่น  11 23:01-24:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 255  สุรพล ศรีบูโฮม  ขอนแก่น  11 12:01-13:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 256  สุวิมณฑ์ เรืองดารกานนท์  บ้านไผ่  11 13:01-14:00 น.  หญิง  38  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 257  เสกสรร แก้วอำมาตย์  พระยืน  11 15:01-16:00 น.  ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 258  เสงี่ยม เงินโพธิ์กลาง  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  11 14:01-15:00 น.   หญิง  60  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 259  อภิชาติ ไทยง่อม  ภูเวียง  11 13:01-14:00 น.  ชาย  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 260  อภิมัย อุปฮาต  ขอนแก่น  11 22:01-23:00 น.   ชาย  17  คนเดินเท้า  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 261  อรรถพงษ์ สะสมบัติ  บ้านไผ่  11 08:01-09:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 262  อริศรา หมื่นนะ  หนองเรือ  11 19:01-20:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 263  อำนาจ ละออ  ขอนแก่น  11 13:01-14:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 264  เกียรติชัย ภูจำปา  หนองสองห้อง  12 13:01-14:00 น.  ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 265  เกียรติศักดิ์ เหล่าแก้ว  ขอนแก่น  12 18:01-19:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 266  ขวัญจิรา กึ่งสันเที้ยะ  ภูเวียง  12 14:01-15:00 น.   หญิง  22  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 267  ไข พลทองวิจิตร  บ้านฝาง  12 09:01-10:00 น.   ชาย  79  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 268  จ.ส.ต.วิรัช ไข่แสงสี  บ้านไผ่  12 12:01-13:00 น.   ชาย  44  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  รถบรรทุก   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 269  จักกฤษ เตาะหนองนา  ขอนแก่น  12 20:01-21:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 270  จิรพันธ์ สุทธิผ่าน  สีชมพู  12 16:01-17:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 271  ชำนาญ ทองยืน  อุบลรัตน์  12 12:01-13:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 272  ชำนาญ ยือรัมย์  ขอนแก่น  12 17:01-18:00 น.   ชาย  29  ไม่ทราบ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 273  ชิดดนัย ราศรี  ขอนแก่น  12 17:01-18:00 น.   ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 274  เชษฐา ดอหล้า  อุบลรัตน์  12 16:01-17:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 275  ด.ช ฐิติกร อินนอก  หนองเรือ  12 21:01-22:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 276  ด.ช. ณัฐวุฒิ นาตรีชน  มัญจาคีรี  12 21:01-22:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 277  ด.ช. เอกภพ กองกะมุด  มัญจาคีรี  12 21:01-22:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 278  ด.ช.ภวาทิต บุตรแก้ว  พล  12 14:01-15:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 279  ด.ญ กนิฐา สุริยวงษ์  หนองเรือ  12 11:01-12:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 280  ด.ญ บุญฑริก พระพล  หนองเรือ  12 11:01-12:00 น.  หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 281  ด.ญ หทัยรัตน์ ศรีสว่าง  หนองเรือ  12 11:01-12:00 น.  หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 282  ด.ญ.จริยา เดชดา  เขาสวนกวาง  12 17:01-18:00 น.   หญิง  10  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 283  ด.ญ.ณัชชา ศิลาเงิน  ซำสูง  12 16:01-17:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 284  ด.ญ.พัชรี มาลา  เวชประสิทธิ์  12 17:01-18:00 น.   หญิง  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 285  ด.ญ.พิรุฬห์ธาร จิตรไธสง  ชุมแพ  12 09:01-10:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 286  ด.ญ.สุรีลักษณ์ จันทะแก้ว  ซำสูง  12 16:01-17:00 น.   หญิง  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 287  ดช.เจษฎาภรณ์ พันธ์รักษา  ขอนแก่นราม  12 16:01-17:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 288  ดช.ภูริพัฒน์ วุฒิเชาว์  ขอนแก่นราม  12 15:01-16:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 289  ดช.อรรคเดช สิงษ์หงษ์  ชนบท  12 08:01-09:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 290  ดญ.กาญจนิตาร์ เอกบุตร  สิรินธร  12 18:01-19:00 น.  หญิง  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 291  ดญพชชา ชำนาญ  พระยืน  12 12:01-13:00 น.   หญิง  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 292  ทวี ประเสริฐศรี  ภูเวียง  12 02:01-03:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 293  ทองสุก ส่างเสาร์  ขอนแก่น  12 02:01-03:00 น.   ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 294  เทอดดำริ ศรีทา  บ้านฝาง  12 13:01-14:00 น.  ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 295  ธนพล ธรรมพิชิตศึก  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  12 19:01-20:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 296  น.ส อมร คำปีตะ  หนองเรือ  12 21:01-22:00 น.   หญิง  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 297  น.ส.ฉัตรดาว นามวงษ์  ชุมแพ  12 16:01-17:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 298  น.ส.พรพิมล ผายตากแดด  ชุมแพ  12 ไม่ทราบ  หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 299  นพดล พันธุ์สิงห์  ขอนแก่น  12 18:01-19:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 300  นรา โคตะมะ  สีชมพู  12 15:01-16:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 301  นราธิป เชื้อภักดี  ขอนแก่น  12 12:01-13:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 302  นส สุภัทราพร ศรีพุทธ  พระยืน  12 19:01-20:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 303  นส.นุชจรีย์ เสาร์ศรีรัตน์  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  12 18:01-19:00 น.  หญิง  27  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 304  นส.พรรณพษา หัสดี  น้ำพอง  12 12:01-13:00 น.   หญิง  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 305  นส.วรดา โสภิราย  สิรินธร  12 19:01-20:00 น.   หญิง  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   สามล้อเครื่อง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 306  นส.วารุณีย์ เอี่ยมอ่อน  น้ำพอง  12 12:01-13:00 น.   หญิง  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 307  นส.สมจิต คชินทร  พล  12 12:01-13:00 น.   หญิง  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 308  นส.อมร ไทยงาม  บ้านไผ่  12 09:01-10:00 น.   หญิง  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 309  นส.อุษามณี ศรีไพรนอก  น้ำพอง  12 17:01-18:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 310  นางจตุพร ทอดทอง  ขอนแก่นราม  12 20:01-21:00 น.  หญิง  50  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 311  นางจุฑาภรณ์ ทอนจรุง  ชุมแพ  12 17:01-18:00 น.   หญิง  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 312  นางฉวีวรรณ สินทร  ขอนแก่นราม  12 16:01-17:00 น.   หญิง  42  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 313  นางดวงปี มาลาศรี  พล  12 01:01-02:00 น.  หญิง  47  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 314  นางทองสี นิสัยตรง  สีชมพู  12 08:01-09:00 น.   หญิง  63  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 315  นางนันทิยา ชำนาญ  พระยืน  12 12:01-13:00 น.   หญิง  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 316  นางเพ็ญศรี สินทรไชยสิทธิ์  ขอนแก่นราม  12 16:01-17:00 น.   หญิง  40  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 317  นางรสลิน จิตรไธสง  ชุมแพ  12 09:01-10:00 น.   หญิง  28  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 318  นางรุ่งทิพย์ ขวัญพรม  ชุมแพ  12 16:01-17:00 น.   หญิง  36  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 319  นางลาวัลย์ เสถียรวัฒนา  ขอนแก่นราม  12 15:01-16:00 น.  หญิง  58  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 320  นางลิ้นจี้ ศรีชูเปี่ยม  ราชพฤกษ์  12 18:01-19:00 น.  หญิง  58  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 321  นางสมัย สีลุน  น้ำพอง  12 07:01-08:00 น.  หญิง  66  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 322  นางสาวขนิษฐา แสนตัน  หนองเรือ  12 14:01-15:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 323  นางสาวบุษบา นารอง  ราชพฤกษ์  12 14:01-15:00 น.   หญิง  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 324  นางสุพัฒ สิงโสดา  ขอนแก่นราม  12 09:01-10:00 น.   หญิง  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 325  นางสุภาภรณ์ บุตรภูธร  มัญจาคีรี  12 21:01-22:00 น.   หญิง  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 326  นางอรุณศรี จำนงค์สุข  ชุมแพ  12 16:01-17:00 น.   หญิง  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 327  นางอรุณศรี เหลาลาภะ  น้ำพอง  12 07:01-08:00 น.  หญิง  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 328  นาย เตียง กรพุทธไธสง  บ้านไผ่  12 14:01-15:00 น.   ชาย  63  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 329  นายกิตติพงษ์ อินทรชันศรี  หนองเรือ  12 05:01-06:00 น.  ชาย  28  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 330  นายเกียรติศักดิ์ สุนารัตน์  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  12 18:01-19:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 331  นายโกศล บัวโคกรัง  ภูเวียง  12 14:01-15:00 น.   ชาย  23  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   สามล้อเครื่อง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 332  นายคงฤทธ์ ชีกว้าง  น้ำพอง  12 14:01-15:00 น.   ชาย  38  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 333  นายคณิต สีดาพล  ภูเวียง  12 18:01-19:00 น.  ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 334  นายเคนสี พาวงค์  ชุมแพ  12 24:01-01:00 น.  ชาย  48  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 335  นายเจิมศักดิ์ เทียนศรี  ภูเวียง  12 20:01-21:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 336  นายชัย พลอาจ  บ้านไผ่  12 18:01-19:00 น.  ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 337  นายชัยนาท จิตรไธสง  ชุมแพ  12 09:01-10:00 น.   ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 338  นายชัยมงคล แก้วมาลา  ชนบท  12 19:01-20:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 339  นายชาติสยาม พลโชติ  พล  12 17:01-18:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 340  นายชูรด ปัตตาทานัง  แวงน้อย  12 12:01-13:00 น.   ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 341  นายณรงค์ศักดิ์ แสนแก้ว  ชุมแพ  12 18:01-19:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 342  นายเดชณรงค์ เศษฐกิจ  น้ำพอง  12 18:01-19:00 น.  ชาย  21  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 343  นายถาวร นาตรีชน  มัญจาคีรี  12 21:01-22:00 น.   ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 344  นายทวี แก้วน้อย  น้ำพอง  12 17:01-18:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 345  นายทองสี สาริท  ชุมแพ  12 18:01-19:00 น.  ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 346  นายทองอินทร์ เจริญทรัพย์  ชุมแพ  12 16:01-17:00 น.   ชาย  57  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 347  นายธงชัย เพ็งวิชัย  ซำสูง  12 18:01-19:00 น.  ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 348  นายธนัด บัวคำ  พล  12 16:01-17:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 349  นายธนา ยันทุม  มัญจาคีรี  12 22:01-23:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 350  นายธีรวัฒน์ พลนิกร  หนองเรือ  12 20:01-21:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 351  นายนิคม เคนโพธิ์  มัญจาคีรี  12 21:01-22:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 352  นายนิติ ฮ้อยปัด  ขอนแก่น  12 03:01-04:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 353  นายนิรันดร์ ศรีบุญฮูง  เวชประสิทธิ์  12 15:01-16:00 น.  ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 354  นายบรรเทิง อินนอก  หนองเรือ  12 21:01-22:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 355  นายบุญมา ขุนน้อย  ชุมแพ  12 15:01-16:00 น.  ชาย  70  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 356  นายบุญเหลือ จุลฬา  สีชมพู  12 13:01-14:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 357  นายประทิน ลีลด  ชุมแพ  12 10:01-11:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถโดยสาร 4 ล้อ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 358  นายประยวน โยราช  น้ำพอง  12 17:01-18:00 น.   ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 359  นายประหยัด บัวศรี  ชุมแพ  12 ไม่ทราบ  ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 360  นายปราการ พาลี  หนองเรือ  12 21:01-22:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 361  นายปัญญา อุสาย  ภูเวียง  12 15:01-16:00 น.  ชาย  48  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 362  นายปิยะพงษ์ เขียนพิมาย  พล  12 08:01-09:00 น.   ชาย  22  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 363  นายพนม สวนจันทร  หนองเรือ  12 14:01-15:00 น.   ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 364  นายพนัศ นันทะ  แวงน้อย  12 17:01-18:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 365  นายพลวัฒน์ พิมพ์ชายน้อย  ภูผาม่าน  12 16:01-17:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 366  นายไพทูรย์ แก้วบ้านดู่  ภูเวียง  12 18:01-19:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 367  นายรุ่งโรจน์ สีอ่อนดี  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  12 19:01-20:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 368  นายวรวิทย์ ศีรบุญเรือง  มัญจาคีรี  12 21:01-22:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 369  นายวสันต์ ปิระกัง  เปือยน้อย  12 11:01-12:00 น.  ชาย  17  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 370  นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์  ภูเวียง  12 18:01-19:00 น.  ชาย  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 371  นายวิชาญ แพงคอนสาร  ชุมแพ  12 15:01-16:00 น.  ชาย  38  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 372  นายวีระพงษ์ สุนทรวิภาต  บ้านไผ่  12 09:01-10:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 373  นายศรายุทธ นามโคตร  พล  12 08:01-09:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 374  นายศักดิ์ชัย สร้อยโพธิ์  น้ำพอง  12 10:01-11:00 น.   ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 375  นายศูนย์ แสนสุรินทร์  ภูเวียง  12 18:01-19:00 น.  ชาย  35  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 376  นายสงวน สุวรรณบล  สีชมพู  12 15:01-16:00 น.  ชาย  38  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 377  นายสมเดช อาภา  ชุมแพ  12 15:01-16:00 น.  ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 378  นายสรเพ็ช พานวงษ์  ซำสูง  12 21:01-22:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 379  นายสัตยา วงค์ละคร  มัญจาคีรี  12 21:01-22:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 380  นายสุพงศ์สินธ์ อ่อนสา  ชุมแพ  12 15:01-16:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 381  นายสุภาค ปัญโย  น้ำพอง  12 11:01-12:00 น.  ชาย  71  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 382  นายสุเมธ ชาดา  เขาสวนกวาง  12 08:01-09:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 383  นายแสง อุบบัว  ชุมแพ  12 23:01-24:00 น.   ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 384  นายหงวน ศิลา  น้ำพอง  12 19:01-20:00 น.   ชาย  59  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 385  นายอดุลย์ จันทึก  ภูเวียง  12 20:01-21:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 386  นายอาทร สมศรี  หนองเรือ  12 14:01-15:00 น.   ชาย  37  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 387  นายอุทัย เดือนกลาง  พล  12 21:01-22:00 น.   ชาย  27  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 388  นายอุเทน วังสา  หนองเรือ  12 14:01-15:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 389  นายอู้ด วงษ์นิคม  น้ำพอง  12 12:01-13:00 น.   ชาย  38  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 390  นิรันดร์ ชัยนาม  กระนวน  12 20:01-21:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 391  นิรุตต์ แดงน้อย  ขอนแก่น  12 20:01-21:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 392  นิรุตต์ สุวรรณคำ  พระยืน  12 02:01-03:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 393  นิอร วรบัณฑิต  ขอนแก่น  12 22:01-23:00 น.   หญิง  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 394  บัญชา สาหรี่  ภูเวียง  12 10:01-11:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 395  บุญ พงษ์สมชาติ  หนองสองห้อง  12 13:01-14:00 น.  ชาย  72  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 396  ประภาส กัณหา  บ้านฝาง  12 15:01-16:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 397  ประมวน โทแดงน้อย  บ้านฝาง  12 08:01-09:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 398  ประสิทธิ์ชัย ศรชัย  หนองสองห้อง  12 19:01-20:00 น.   ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 399  ประเสริฐ โยหา  ขอนแก่น  12 08:01-09:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 400  ปิยะชาติ ใยแก้ว  น้ำพอง  12 13:01-14:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อหลัง Admit  ทุเลา/หาย  
 401  พงษ์พันธ์ เหนือกอง  ภูเวียง  12 02:01-03:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 402  พัทยา มาแดง  ภูเวียง  12 14:01-15:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 403  พานทอง พรหมรัตน์  ขอนแก่น  12 17:01-18:00 น.   หญิง  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 404  พิชชานันท์ เปียวันทึก  ขอนแก่น  12 19:01-20:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 405  พุทธมนตร์ ศรีเส  ขอนแก่นราม  12 04:01-05:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 406  เพชรศรี จันทร์วิเศษ  ขอนแก่น  12 15:01-16:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 407  มยุรา ชุ่มเขว่า  สีชมพู  12 20:01-21:00 น.  หญิง  18  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 408  ยุทธพงศ์ น้อยหา  พระยืน  12 18:01-19:00 น.  ชาย  25  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 409  ยุภาวดี ทองหนองยาง  ขอนแก่น  12 22:01-23:00 น.   หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 410  รัตนา โพธิ์ศรี  ขอนแก่น  12 18:01-19:00 น.  หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 411  ราช ระวงษา  บ้านไผ่  12 02:01-03:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 412  วรรณ อนุภาพ  พระยืน  12 18:01-19:00 น.  หญิง  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 413  วราพร น้อยวัน  พระยืน  12 16:01-17:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 414  วสันต์ เทศจำปา  หนองสองห้อง  12 14:01-15:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 415  วิทยา คุณวงษ์  พระยืน  12 02:01-03:00 น.   ชาย  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 416  วิมล ทัพซ้าย  พระยืน  12 15:01-16:00 น.  ชาย  66  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 417  วีระพงษ์ มณีจันทร์  ขอนแก่น  12 24:01-01:00 น.  ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 418  ศราวุฒิ ขันนาโพธิ์  ขอนแก่น  12 20:01-21:00 น.  ชาย  25  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 419  ศราวุฒิ กุลศรี  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  12 21:01-22:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ใส่หมวก  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 420  ศริชัย ข้องนอก  กระนวน  12 16:01-17:00 น.   ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 421  ศิริขวัญ นามสีลี  ขอนแก่น  12 19:01-20:00 น.   หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 422  ศิริพงษ์ โพธิ์แสน  หนองสองห้อง  12 18:01-19:00 น.  ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 423  ศิริพร คุณะ  ขอนแก่น  12 16:01-17:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 424  ศุภธิดา ทองประดี  ขอนแก่น  12 22:01-23:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 425  สมใจ บุญมานาง  บ้านฝาง  12 11:01-12:00 น.  ชาย  50  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 426  สมพิศ สวาทวงษ์  บ้านไผ่  12 ไม่ทราบ  ชาย  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 427  สมร นวลจันทร์  สีชมพู  12 18:01-19:00 น.  ชาย  24  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 428  สิริลักษณ์ ขันถม  ขอนแก่น  12 17:01-18:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 429  สุกัญญา แพนพา  ขอนแก่น  12 21:01-22:00 น.   หญิง  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 430  สุดใจ น้อยหา  พระยืน  12 07:01-08:00 น.  ชาย  47  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 431  สุพัฒ หยองทอง  พระยืน  12 07:01-08:00 น.  ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 432  สุมงคล โชคลา  อุบลรัตน์  12 16:01-17:00 น.   ชาย  33  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 433  สุมิตร ศรีจันทร์  หนองสองห้อง  12 13:01-14:00 น.  ชาย  22  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 434  สุริยา ทาแก้ว  พระยืน  12 02:01-03:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 435  เสกสรรค์ แพไธสง  หนองสองห้อง  12 13:01-14:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 436  แสวง หัสดี  สีชมพู  12 18:01-19:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 437  อดุลย์ โสสม  ขอนแก่น  12 15:01-16:00 น.  ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 438  อภิสิทธิ์ จักรไชยวงศ์  บ้านฝาง  12 16:01-17:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 439  อรอนงค์ อึ้นเทียม  ขอนแก่น  12 17:01-18:00 น.   หญิง  22  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 440  อรุณรัตน์ ตาเมือง  ขอนแก่น  12 12:01-13:00 น.   หญิง  12  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 441  อัจฉราพรรณ ปัดทุมมา  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  12 17:01-18:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 442  อาทร อัคฮาด  สีชมพู  12 15:01-16:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 443  อาทิตย์ วัดเวียงคำ  ขอนแก่น  12 17:01-18:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 444  ็็Hans Heinrich  ขอนแก่น  13 09:01-10:00 น.   ชาย  62  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 445  Mr.Steven Drewett  พล  13 15:01-16:00 น.  ชาย  52  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 446  MR.YADAV DINESN  ราชพฤกษ์  13 22:01-23:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 447  กานติมา มหาเสนา  อุบลรัตน์  13 14:01-15:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  ไม่ทราบ   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 448  เขียว ทับละคร  หนองสองห้อง  13 11:01-12:00 น.  ชาย  65  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 449  คณิต เขียวรัตนไตร  กระนวน  13 18:01-19:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 450  คมสันต์ พงษ์พรม  ขอนแก่น  13 04:01-05:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 451  จักรนรินทร์ คมสันต์  ขอนแก่น  13 07:01-08:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 452  จัตตารีน์ คชสาร  ขอนแก่นราม  13 18:01-19:00 น.  หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 453  จันทิมา โฮกอ่อน  ขอนแก่น  13 15:01-16:00 น.  หญิง  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 454  จาริณี คชสาร  ขอนแก่นราม  13 18:01-19:00 น.  หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 455  จารุวรรณ วรแสน  หนองสองห้อง  13 15:01-16:00 น.  หญิง  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 456  จำปี ม่วงสนิท  ขอนแก่น  13 18:01-19:00 น.  หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 457  จิชัญญา ทองสุก  บ้านไผ่  13 11:01-12:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 458  จิรวัฒน์ แก้วฤชัย  ขอนแก่น  13 16:01-17:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 459  เจตภัทร พิรม์ไกรภัทร  ขอนแก่น  13 23:01-24:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 460  เจน กองเกิด  หนองสองห้อง  13 12:01-13:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 461  เจษฎากร ถนอมศิลป์  ขอนแก่น  13 17:01-18:00 น.   ชาย  19  ไม่ทราบ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 462  ชลธิชา บุญสืบ  ขอนแก่น  13 14:01-15:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 463  ชัยวิชิต เอกตาแสง  ภูผาม่าน  13 20:01-21:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 464  ณรงค์ ลิ้มประเสริฐ  ขอนแก่นราม  13 13:01-14:00 น.  ชาย  53  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 465  ณเรช สุวรรณการ  ขอนแก่น  13 14:01-15:00 น.   ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 466  ณัฐพงษ์ ยกชู  กระนวน  13 15:01-16:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 467  ณัฐพล สะใบ  ขอนแก่น  13 01:01-02:00 น.  ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 468  ด.ช. ธนชัย ชัยรัตนกุล  ค่ายศรีพัชรินทร  13 23:01-24:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 469  ด.ช.จักรพงษ์ ป่าโคกรัง  ชุมแพ  13 08:01-09:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 470  ด.ช.ณัฐพล วงษ์บำหลาบ  พล  13 14:01-15:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 471  ด.ช.ยุฮง เกรน  มัญจาคีรี  13 19:01-20:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 472  ด.ช.สุธี สีลุนเกิ่ง  ชุมแพ  13 11:01-12:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 473  ด.ช.สุริยา คำมูล  ชุมแพ  13 12:01-13:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 474  ด.ชวรชิต ตะปินะ  มัญจาคีรี  13 15:01-16:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 475  ด.ญ จุฑาพร จอมทอง  หนองเรือ  13 12:01-13:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 476  ด.ญ.กมลทิพย์ จ่าเคน  เขาสวนกวาง  13 17:01-18:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 477  ด.ญ.กานติมา มหาเสนา  อุบลรัตน์  13 14:01-15:00 น.   หญิง  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 478  ด.ญ.ภัตสา ศิริทอน  ชุมแพ  13 08:01-09:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 479  ดช.ชาคริส สุวรรณโก  บ้านฝาง  13 17:01-18:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 480  ดช.ณัฐพงษ์ วงษ์กุล  บ้านฝาง  13 12:01-13:00 น.   ชาย  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 481  ดช.สมัคร ศรีหอมชัย  บ้านฝาง  13 12:01-13:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 482  ดำรงสันติ์ พระธานี  ขอนแก่น  13 17:01-18:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 483  ทรงธนา เจียรพงษ์  ขอนแก่น  13 24:01-01:00 น.  หญิง  16  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 484  ทวี ซาหยอง  อุบลรัตน์  13 10:01-11:00 น.   ชาย  59  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 485  ทวี บุญจันทร์  ขอนแก่น  13 11:01-12:00 น.  ชาย  51  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 486  ทองม้วน สาเกตุ  หนองสองห้อง  13 18:01-19:00 น.  ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 487  ธงชัย ศรีสุขสัญ  หนองสองห้อง  13 15:01-16:00 น.  ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 488  ธนพล ชาวชุม  ขอนแก่น  13 23:01-24:00 น.   ชาย  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 489  ธนาวิน ศรีสุขสัญ  หนองสองห้อง  13 15:01-16:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 490  ธนูทอง หารโสภา  ขอนแก่น  13 20:01-21:00 น.  หญิง  43  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 491  ธวัชชัย เทพขันธ์  ขอนแก่น  13 12:01-13:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 492  น.ส. ศิริลักษณ์ แสนพิมพ์พา  ค่ายศรีพัชรินทร  13 23:01-24:00 น.   หญิง  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 493  น.ส.สุวรรณา ดีกุดตุ้ม  บ้านฝาง  13 09:01-10:00 น.   หญิง  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 494  น.สนันทวรรณ จันทะโพธิ์  ราชพฤกษ์  13 15:01-16:00 น.  หญิง  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   สามล้อเครื่อง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 495  นฤมิตร บึงลี  น้ำพอง  13 17:01-18:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 496  นลิลา เหลาแหลม  ขอนแก่น  13 09:01-10:00 น.   หญิง  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 497  นัฐภาพร รักษาถิ่น  แวงใหญ่  13 14:01-15:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 498  นันทชัย อินสกุล  ขอนแก่น  13 01:01-02:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 499  นางกัลยา ผาพิมพ์  มัญจาคีรี  13 21:01-22:00 น.   หญิง  38  ไม่ทราบ  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 500  นางจันทร์ เชื้อพระคา  หนองเรือ  13 13:01-14:00 น.  หญิง  39  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 501  นางฉวี ดำรำ  หนองเรือ  13 18:01-19:00 น.  หญิง  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 502  นางตา ชีกว้าง  น้ำพอง  13 16:01-17:00 น.   หญิง  81  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 503  นางวารี แสนเวียง  ชุมแพ  13 16:01-17:00 น.   หญิง  25  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 504  นางสมพิศ สิมเสน  เวชประสิทธิ์  13 20:01-21:00 น.  หญิง  58  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 505  นางสาววราภร์ คำวงษ์  แวงน้อย  13 16:01-17:00 น.   หญิง  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 506  นางสาววาสนา คำสี  หนองเรือ  13 19:01-20:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 507  นางสุภาพ พระชัย  ราชพฤกษ์  13 15:01-16:00 น.  หญิง  73  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 508  นางสุวรรณา อิ่มจีน  หนองเรือ  13 08:01-09:00 น.   หญิง  43  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 509  นางหงษ์ แทนโสภา  พล  13 20:01-21:00 น.  หญิง  65  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 510  นางอนงค์ ศิริทอน  ชุมแพ  13 08:01-09:00 น.   หญิง  39  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 511  นายกมล สุขประเสริฐ  ชุมแพ  13 21:01-22:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 512  นายกรองทิพย์ ไร่พริก  บ้านฝาง  13 18:01-19:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 513  นายกิติพันธ์ สีพลลา  หนองเรือ  13 21:01-22:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 514  นายเกรียงศักดิ์ ศลีธรรม  มัญจาคีรี  13 02:01-03:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 515  นายจักรพงศ์ ตอชัยภูมิ  แวงน้อย  13 02:01-03:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 516  นายจินดนัย ดำยา  เวชประสิทธิ์  13 20:01-21:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 517  นายเฉลิมวุฒิ วันเลิศ  ชุมแพ  13 16:01-17:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 518  นายชัยชนะ หินกล้า  บ้านฝาง  13 08:01-09:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 519  นายชาญชัย ภูกาน  ชุมแพ  13 12:01-13:00 น.   ชาย  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 520  นายณรงค์ จันทะสิงห์  สีชมพู  13 16:01-17:00 น.   ชาย  51  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 521  นายณรงค์เดช ชนะชัย  ชุมแพ  13 13:01-14:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 522  นายเดียว สังข์ทอง  พล  13 04:01-05:00 น.  ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 523  นายเติมศักดิ์ เพียเอีย  เขาสวนกวาง  13 23:01-24:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 524  นายทวี ชาหอง  อุบลรัตน์  13 10:01-11:00 น.   ชาย  54  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 525  นายเทียบ ชัยสิทธิ์  ภูเวียง  13 20:01-21:00 น.  ชาย  54  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 526  นายธนัญชัย สรศักดิ์  บ้านไผ่  13 20:01-21:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 527  นายธวัชชัย คันที  พล  13 16:01-17:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 528  นายนิภพ ดาบพรวน  มัญจาคีรี  13 18:01-19:00 น.  ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 529  นายนิราศ ภาคบุรมย์  ชุมแพ  13 09:01-10:00 น.   ชาย  37  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 530  นายประเมศร บุบผา  บ้านฝาง  13 19:01-20:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 531  นายประสิทธิ์ หมื่นภักดี  น้ำพอง  13 16:01-17:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 532  นายปาราเมศ ปานาราช  พล  13 01:01-02:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 533  นายพรชัย เกตุพิบูลย์  พล  13 19:01-20:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 534  นายพรศิทธิ์ รูปต่ำ  พล  13 24:01-01:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 535  นายพันทิพย์ เพลิดภูเขียว  ชุมแพ  13 09:01-10:00 น.   ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 536  นายพูน นนท์อาสา  แวงน้อย  13 08:01-09:00 น.   ชาย  71  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 537  นายไพฑูรย์ สามหมอ  มัญจาคีรี  13 18:01-19:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 538  นายภาณวัฒน์ คำพิมพ์  บ้านฝาง  13 11:01-12:00 น.  ชาย  23  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 539  นายมานิตย์ สุวรรณทอง  พล  13 19:01-20:00 น.   ชาย  50  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 540  นายโยธิน ชาบัว  น้ำพอง  13 20:01-21:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 541  นายรัฐพล สมัยภักดี  น้ำพอง  13 18:01-19:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 542  นายรัตนะ สมราชา  สีชมพู  13 19:01-20:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 543  นายวิคิด แก้วมี  บ้านฝาง  13 22:01-23:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 544  นายวิชัย ศรีไตรรัตน์  ชุมแพ  13 23:01-24:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 545  นายวีระศักดิ์ คนเพียร  ชุมแพ  13 18:01-19:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 546  นายวุฒิไกร ไสยกิจ  บ้านไผ่  13 17:01-18:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 547  นายวุฒิชัย ราษฎร์บรรณ  สิรินธร  13 04:01-05:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 548  นายวุฒิพงษ์ เที่ยงธรรม  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  13 15:01-16:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 549  นายเวทิน สมใจ  ชุมแพ  13 23:01-24:00 น.   ชาย  26  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 550  นายศักดิ์นรินทร์ แต้มสี  มัญจาคีรี  13 ไม่ทราบ  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 551  นายศิวะ จานนาเพียง  ชุมแพ  13 20:01-21:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 552  นายสมชาย พูลสำราญ  ราชพฤกษ์  13 21:01-22:00 น.   ชาย  46  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 553  นายสมาน อิ่มจีน  หนองเรือ  13 08:01-09:00 น.   ชาย  45  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 554  นายสะอาด สุนารักษ์  หนองเรือ  13 08:01-09:00 น.   ชาย  65  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 555  นายสังวาลย์ สายทองเมือง  สีชมพู  13 16:01-17:00 น.   ชาย  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 556  นายสายชล ตู้วงษา  ชุมแพ  13 18:01-19:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 557  นายสิทธิศักดิ์ แก้วคำใส  ชุมแพ  13 12:01-13:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 558  นายสุพจน์ พลลุน  หนองเรือ  13 11:01-12:00 น.  ชาย  50  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 559  นายสุพจน์ ศรีสวัสดิ์  บ้านฝาง  13 16:01-17:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 560  นายสุริญา ประชากลาง  มัญจาคีรี  13 19:01-20:00 น.   ชาย  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 561  นายเสถียร บุญสะโน  มัญจาคีรี  13 19:01-20:00 น.   ชาย  16  ไม่ทราบ  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 562  นายอนุภาพ สิงห์หลง  มัญจาคีรี  13 14:01-15:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 563  นายอรุณ พอซื่อ  บ้านฝาง  13 09:01-10:00 น.   ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 564  นายอาทิตย์ ภูมิสม  ภูผาม่าน  13 10:01-11:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 565  นิรันดร์ คำผาเคน  ชุมแพ  13 15:01-16:00 น.  ชาย  56  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 566  นิรันดร์ ฉันสีมา  บ้านไผ่  13 10:01-11:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 567  เนตนภา คำโพธิ์  ขอนแก่น  13 16:01-17:00 น.   หญิง  25  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 568  บริพัฒน์ พงษ์ทวี  พระยืน  13 17:01-18:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 569  ประคอง สุขจอย  หนองสองห้อง  13 16:01-17:00 น.   ชาย  53  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 570  ประจักษ์ นาคสวัสดิ์  ขอนแก่น  13 01:01-02:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 571  ประสิทธิ์ แก้วมาตย์  อุบลรัตน์  13 17:01-18:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 572  พรชัย นนท์ปัญญา  บ้านไผ่  13 10:01-11:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 573  พรศักดิ์ ขำวาปี  กระนวน  13 15:01-16:00 น.  ชาย  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 574  พายุ เกลงรัมย์  ขอนแก่น  13 07:01-08:00 น.  ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 575  พินทุพันธ์ เดชาธรรมรัตน์  ขอนแก่น  13 19:01-20:00 น.   หญิง  14  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 576  พีรศิลป์ วันสูงเนิน  ขอนแก่น  13 23:01-24:00 น.   ชาย  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 577  พีระพงษ์ สีลาโคตร  ขอนแก่น  13 03:01-04:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 578  เพ็ญเพ็ชร พันละบาล  ขอนแก่น  13 17:01-18:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 579  แพร จิตไธสงค์  กระนวน  13 17:01-18:00 น.   ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 580  ภาณุพงศ์ เดิมสันเทียะ  หนองสองห้อง  13 16:01-17:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 581  ม่วย คเชนทร์ชาติ  ขอนแก่น  13 07:01-08:00 น.  หญิง  68  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 582  มาย ภูสิมมา  ขอนแก่น  13 13:01-14:00 น.  ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 583  รุ่งฤดี ลาละสีมา  กระนวน  13 16:01-17:00 น.   หญิง  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 584  ลิปปนนท์ แทนวิสุทธิ์  ขอนแก่น  13 23:01-24:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 585  วงศกร ดวงบุปผา  ขอนแก่น  13 10:01-11:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 586  วงษ์ตะวัน พูลเทกอง  ขอนแก่น  13 03:01-04:00 น.  หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 587  วรวุฒ ทุยบึงฉิม  ขอนแก่น  13 18:01-19:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 588  วาตารุ เซกิกุชิ  ขอนแก่นราม  13 19:01-20:00 น.   ชาย  49  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 589  วิระวุฒิ บุตตะวงษ์  กระนวน  13 12:01-13:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 590  ศราวุฒิ นาเลา  ขอนแก่น  13 16:01-17:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 591  ศราวุธ ลาดซ้าย  ขอนแก่น  13 24:01-01:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 592  ศราวุธ ทาระแพน  หนองสองห้อง  13 23:01-24:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 593  ศักดิ์ชาย ไพรโสภา  พระยืน  13 20:01-21:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 594  ศิริพร วิชุมา  น้ำพอง  13 16:01-17:00 น.   หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 595  ศิริพันธ์ มาตย์วังแสง  หนองสองห้อง  13 14:01-15:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 596  สนิท คำภูแก้ว  ขอนแก่น  13 04:01-05:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 597  สมชาย ใหญ่โสมมานัง  ขอนแก่น  13 19:01-20:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 598  สมโถชน์ อินทรกัณหา  ภูเวียง  13 01:01-02:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 599  สมพร พรมหญ้าคา  หนองสองห้อง  13 11:01-12:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 600  สมพร รัฐภักดี  น้ำพอง  13 19:01-20:00 น.   ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 601  สมยศ ศิริผล  ขอนแก่น  13 21:01-22:00 น.   ชาย  29  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 602  สว่าง ชมจันทร์  ภูผาม่าน  13 16:01-17:00 น.   ชาย  43  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 603  สุพรรษา กรีศักดิ์  น้ำพอง  13 09:01-10:00 น.   หญิง  11  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 604  สุพันธ์ สายสมร  อุบลรัตน์  13 17:01-18:00 น.   ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 605  สุริวรรณ ซึ้งศิริทรัพย์  ขอนแก่น  13 17:01-18:00 น.   หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 606  สุวรรณา สันที  บ้านไผ่  13 09:01-10:00 น.   หญิง  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 607  เสน่ห์ พวงไธสง  หนองสองห้อง  13 18:01-19:00 น.  ชาย  51  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 608  เสาวลักษณ์ คำสุวรรณ  ขอนแก่น  13 20:01-21:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 609  เสาวลักษณ์ พัดเพ็ง  กระนวน  13 16:01-17:00 น.   หญิง  10  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 610  แสงดาว โต๊ะเป๊ะ  ขอนแก่น  13 20:01-21:00 น.  ชาย  49  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 611  เหินฟ้า ลากูล  สิรินธร  13 13:01-14:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 612  อนันต์ นาทองลาย  ขอนแก่น  13 18:01-19:00 น.  ชาย  26  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 613  อนุวัฒน์ ตุ่ยสิมมา  บ้านไผ่  13 09:01-10:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 614  อภิชาติ แซ่เจีย  ขอนแก่น  13 17:01-18:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 615  อภิวัฒน์ จำนงค์พันธ์  หนองสองห้อง  13 22:01-23:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 616  อรรถพงษ์ อภินาคพงษ์  ขอนแก่น  13 12:01-13:00 น.   ชาย  30  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 617  อรุณ โลแก้ว  ขอนแก่น  13 03:01-04:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 618  ออารยา พิสุทธิเลิสมานะ  ขอนแก่น  13 19:01-20:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 619  อาทิตย์ ไทธนุ  กระนวน  13 19:01-20:00 น.   ชาย  20  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 620  อาทิตย์ ภูแช่มโชติ  ขอนแก่น  13 20:01-21:00 น.  ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 621  อาภาพร เพชรศรี  ขอนแก่น  13 20:01-21:00 น.  หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 622  อุทิศ ผาสกุล  น้ำพอง  13 14:01-15:00 น.   ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 623  อุไรพรณ์ วงษาหาราช  น้ำพอง  13 10:01-11:00 น.   หญิง  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ส่งต่อหลัง Admit  ทุเลา/หาย  
 624  เอกชน ดีขยัน  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  13 03:01-04:00 น.  ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 625  เอกพันธ์ ฝายนาดี  ภูเวียง  13 23:01-24:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 626  ิทธิพร แก้ววิเศษ  ขอนแก่น  13 17:01-18:00 น.   ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 627  กิ่งเพชร ราชิน  หนองเรือ  14 17:01-18:00 น.   หญิง  49  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 628  กิตติพงษ์ ฮาตแสนเมือง  ขอนแก่น  14 17:01-18:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 629  กิตติพงษ์ รักบุญ  น้ำพอง  14 02:01-03:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 630  เกรียงไกร โคตรพรมศรี  ขอนแก่น  14 09:01-10:00 น.   ชาย  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 631  เกษรินทร์ ไชรศิริ  ขอนแก่น  14 13:01-14:00 น.  หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 632  คณิฐา บริหาร  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   หญิง  10  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 633  คำพันธ์ ภักดีศรี  ภูเวียง  14 15:01-16:00 น.  ชาย  78  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 634  คำพันธ์ มูลเค้า  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   หญิง  43  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 635  คิม แซ่เจีย  ขอนแก่นราม  14 16:01-17:00 น.   หญิง  70  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 636  เครือวัล เหง้าพรมมินทร์  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   หญิง  56  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 637  จิตติมา ช่างลาย  หนองเรือ  14 16:01-17:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 638  จิตรฤดี ทิพย์ตำแย  กระนวน  14 15:01-16:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 639  จิราภรณ์ ทัพซ้าย  ขอนแก่น  14 20:01-21:00 น.  หญิง  17  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 640  ฉันทนา วัชรชัยตระกูล  ขอนแก่นราม  14 17:01-18:00 น.   หญิง  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 641  ชัยภัทร เอกอภัย  สิรินธร  14 11:01-12:00 น.  ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 642  ชายไทยไม่ทราบชื่อ  มัญจาคีรี  14 02:01-03:00 น.   ชาย  50  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 643  ไชยวัฒน์ ประมูลจะโก  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  14 16:01-17:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 644  ฐิติรัตน์ นิบุญธรรม  กระนวน  14 15:01-16:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 645  ณรงค์ ศรีวิชา  ขอนแก่น  14 20:01-21:00 น.  ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 646  ณัฐเชษฐ์ พลอยสุภา  ขอนแก่น  14 17:01-18:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 647  ณัฐพล พรกุณา  ขอนแก่น  14 21:01-22:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 648  ณัฐวุฒิ ศาลาแดง  หนองสองห้อง  14 07:01-08:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 649  ด.ช.ณัฐพล มีสนธ์  สีชมพู  14 16:01-17:00 น.   ชาย  13  ผู้โดยสาร  อื่น ๆ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 650  ด.ช.พชรกร ขานเกศ  เขาสวนกวาง  14 16:01-17:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 651  ด.ช.วันเฉลิม ประสาวกา  ชุมแพ  14 12:01-13:00 น.   ชาย  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 652  ด.ญ จิราพร นามพิลา  เวชประสิทธิ์  14 18:01-19:00 น.  หญิง  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 653  ด.ญ.กนกพร จันทรควร  บ้านฝาง  14 10:01-11:00 น.   หญิง  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 654  ด.ญ.กมลวรรณ บุตรโพธิ์  บ้านฝาง  14 10:01-11:00 น.   หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 655  ด.ญ.กัญญามาศ พิมพ์แมน  ขอนแก่นราม  14 14:01-15:00 น.   หญิง  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 656  ด.ญ.นิตยา บ่งเทพ  สีชมพู  14 18:01-19:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  อื่น ๆ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 657  ด.ญ.อรัญญา เหง่าศิลา  พล  14 17:01-18:00 น.   หญิง  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 658  ดช พีรดนย์ พั่วพันธ์  น้ำพอง  14 16:01-17:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 659  ดช.พีระพงษ์ หนูผาสุก  น้ำพอง  14 13:01-14:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 660  ดช.อภิสิทธิ์ แสนสีมนต์  น้ำพอง  14 13:01-14:00 น.  ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 661  ดญ.มัณฑนา วงษ์ชาลี  น้ำพอง  14 11:01-12:00 น.  หญิง  12  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 662  ดวงฤดี แซ่อือ  ขอนแก่น  14 15:01-16:00 น.  หญิง  45  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 663  ถาวร นวนนอก  หนองเรือ  14 13:01-14:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 664  ทศพล เตาให  ขอนแก่น  14 15:01-16:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 665  ทองแดง ทองคำเหลา  ขอนแก่น  14 14:01-15:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 666  ธนวัฒน์ แสนพงษ์  ขอนแก่น  14 10:01-11:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 667  ธีรพล ชูชิด  กระนวน  14 17:01-18:00 น.   ชาย  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 668  น.ส.จิติมา ชาลีพรมมา  สีชมพู  14 17:01-18:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 669  น.ส.ปิยะนุช มูลหอม  ภูเวียง  14 02:01-03:00 น.   หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 670  น.ส.ผุสดี คันธา  สีชมพู  14 14:01-15:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 671  น.ส.เพ็ญประภา ชาเคน  บ้านฝาง  14 18:01-19:00 น.  หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 672  น.ส.แพรวนภา วิโคตร  ภูผาม่าน  14 07:01-08:00 น.  หญิง  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 673  น.ส.วันวิสาข์ ยุติบรรณ  บ้านฝาง  14 18:01-19:00 น.  หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 674  น.ส.สาวิณี อินทเสวก  ราชพฤกษ์  14 18:01-19:00 น.  หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 675  นส.นิภา หลิ่วชัยภูมิ  มัญจาคีรี  14 10:01-11:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 676  นส.พิกุล คำวิชิต  มัญจาคีรี  14 10:01-11:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 677  นาง วันเพ็ญ โคตรหมอ  เวชประสิทธิ์  14 20:01-21:00 น.  หญิง  45  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 678  นางคำปั่น ศรีกุล  ชุมแพ  14 12:01-13:00 น.   หญิง  61  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 679  นางปุ่น แว่นคอนฉิม  พระยืน  14 09:01-10:00 น.   ชาย  69  คนเดินเท้า  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 680  นางเมตตา คูนาวงษ์  ชุมแพ  14 12:01-13:00 น.   หญิง  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 681  นางรัชนีกร ด้านจันทา  น้ำพอง  14 13:01-14:00 น.  หญิง  28  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 682  นางสมบูรณ์ เปสี  สีชมพู  14 14:01-15:00 น.   หญิง  54  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 683  นางสาคร มุมสำ  สีชมพู  14 08:01-09:00 น.   หญิง  41  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 684  นาย ไกรเลิศ ศรีขน  พระยืน  14 18:01-19:00 น.  ชาย  50  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 685  นาย นิพนธ์ อุบลจันดา  เวชประสิทธิ์  14 20:01-21:00 น.  ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 686  นาย ประทีป สาหาร  พระยืน  14 24:01-01:00 น.  ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 687  นาย วัลลพ อ่อนตา  บ้านไผ่  14 14:01-15:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 688  นาย สมศักดิ์ เทียมวงษ์  พระยืน  14 19:01-20:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 689  นายกฤษณชัย รัตนบำรุง  น้ำพอง  14 12:01-13:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 690  นายกิตติกร แก้วพรม  ภูเวียง  14 07:01-08:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 691  นายจักรพันธ์ แย้มฏีกา  ภูผาม่าน  14 22:01-23:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 692  นายจักรภัทร บุญรอด  ราชพฤกษ์  14 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 693  นายชารี หนักแน่น  มัญจาคีรี  14 13:01-14:00 น.  ชาย  69  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 694  นายณัฐเรศ ณบุตรจร  บ้านฝาง  14 04:01-05:00 น.  ชาย  19  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 695  นายทศพล ฮ่านต่ำ  บ้านฝาง  14 04:01-05:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 696  นายธนาคาร มงคุณ  พล  14 19:01-20:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 697  นายบุญกอง ยศบุญเรือง  สีชมพู  14 18:01-19:00 น.  ชาย  55  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 698  นายบุญชู พรมมาวัน  ภูผาม่าน  14 18:01-19:00 น.  ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 699  นายประครอง ยศบุญเรือง  สีชมพู  14 18:01-19:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 700  นายประทวน ภูนวนงาม  ภูผาม่าน  14 19:01-20:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 701  นายประภาส นาน้อย  พล  14 16:01-17:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 702  นายเปรมศักดิ์ รักวงศ์  ชุมแพ  14 20:01-21:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 703  นายพิทักษ์พร กอสุข  ชุมแพ  14 01:01-02:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 704  นายมงคลศักดิ์ อินนาง  น้ำพอง  14 20:01-21:00 น.  ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 705  นายรัตนชัย แก้วหานาม  น้ำพอง  14 20:01-21:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 706  นายวรชาติ วรรณสิงค์  ชุมแพ  14 18:01-19:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 707  นายวัชรากรณ์ โคกแดง  น้ำพอง  14 19:01-20:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 708  นายเวชยันต์ อันสีระ  สีชมพู  14 21:01-22:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 709  นายเศวต เจนดง  บ้านฝาง  14 16:01-17:00 น.   ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 710  นายสงกรานต์ จันทร์ภิรมย์  พล  14 17:01-18:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 711  นายสงคราม โชติรัตน์  น้ำพอง  14 14:01-15:00 น.   ชาย  29  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 712  นายสมปอง มลตรี  ชุมแพ  14 17:01-18:00 น.   ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 713  นายสว่าง สุทธิชัย  สีชมพู  14 10:01-11:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 714  นายสามารถ เหรียญทอง  ภูผาม่าน  14 07:01-08:00 น.  ชาย  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 715  นายสิทธิชัย ตีเมืองซ้าย  สีชมพู  14 15:01-16:00 น.  ชาย  16  ผู้โดยสาร  อื่น ๆ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 716  นายสุเชาว์ ฃินหนองทร  ชุมแพ  14 19:01-20:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 717  นายสุพจน์ หงษ์ชุมแพ  ชุมแพ  14 21:01-22:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 718  นายสุวรรณ์ ยั่งยืน  ราชพฤกษ์  14 20:01-21:00 น.  ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 719  นายอำนาจ จาบกลาง  พล  14 15:01-16:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 720  นายเอกลักษณ์ อุ่นใจ  พล  14 19:01-20:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 721  นิตยา เจริญพรหม  ขอนแก่น  14 21:01-22:00 น.   หญิง  62  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 722  นิรันดร์ เก้งโทน  ขอนแก่น  14 17:01-18:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 723  นิสา แถวถึก  ภูเวียง  14 13:01-14:00 น.  หญิง  18  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 724  นุจนารถ นาเมย์  ขอนแก่น  14 09:01-10:00 น.   หญิง  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 725  บุญธง แสงฤทธิ์  หนองเรือ  14 10:01-11:00 น.   หญิง  58  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 726  บุษบา เนตรพรหม  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   หญิง  20  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 727  ปราโมทย์ หมั่นนอก  น้ำพอง  14 15:01-16:00 น.  ชาย  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 728  ปรารถนา เสนาเพ็ง  อุบลรัตน์  14 14:01-15:00 น.   หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 729  ปริวัตร เสนาเพ็ง  อุบลรัตน์  14 07:01-08:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 730  ปิยวดี สุวิหาร  กระนวน  14 19:01-20:00 น.   หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 731  ปิยะณัฐ สายบัณดิษฐ์  ขอนแก่น  14 20:01-21:00 น.  หญิง  24  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 732  พงศ์เทพ ทองอุทัยศิริ  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  14 06:01-07:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 733  พงษ์ศักดิ์ นิกล่ำ  หนองเรือ  14 13:01-14:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 734  พรหมมินทร์ ตาทอง  ขอนแก่น  14 09:01-10:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 735  พลายงาม ไชยยงค์  กระนวน  14 08:01-09:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 736  พิพัฒน์ มูลเค้า  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   ชาย  46  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 737  พิศัณย์ ไชยพิเดช  ขอนแก่น  14 21:01-22:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 738  ไพรทูล ปราบเรโลกุล  ขอนแก่น  14 21:01-22:00 น.   ชาย  34  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 739  ภานุช ไตรสิริวานิช  ขอนแก่นราม  14 18:01-19:00 น.  หญิง  12  ผู้โดยสาร  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 740  มนตรี พินิจมนตรี  กระนวน  14 18:01-19:00 น.  ชาย  33  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 741  มนัส ดีเรือง  หนองเรือ  14 21:01-22:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 742  มีเดช อ่อนเหลา  ขอนแก่น  14 15:01-16:00 น.  ชาย  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 743  ยศพล ชนุคุณ  ขอนแก่น  14 13:01-14:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 744  ยุทธการณ์ คัทเนตร  ขอนแก่น  14 11:01-12:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 745  ยุทธจักร รุณชัยศรี  ขอนแก่น  14 24:01-01:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 746  ยุทธพงษ์ เหล่าประเสริฐ  ภูเวียง  14 13:01-14:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 747  ยุภาพร เนื่องสายยศ  หนองเรือ  14 10:01-11:00 น.   หญิง  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 748  รสริน จันทรนา  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   หญิง  22  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 749  รัฐชา ลากุล  หนองเรือ  14 15:01-16:00 น.  ชาย  14  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 750  รัฐพร บุญคูบอน  หนองเรือ  14 10:01-11:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 751  วรเทพ โททอง  หนองเรือ  14 17:01-18:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 752  วรวัฒน์ ไชยพิเดช  ขอนแก่น  14 20:01-21:00 น.  ชาย  23  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 753  ววรรณิกา กายชัยภูมิ  หนองเรือ  14 19:01-20:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 754  วาทิณี ดู่กิ่งหิน  ขอนแก่น  14 20:01-21:00 น.  หญิง  19  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 755  วุฒิชัย มีแรง  ขอนแก่น  14 10:01-11:00 น.   ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 756  ศรานนท์ เนตรพรหม  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 757  สุกัญญา ชำนาญ  อุบลรัตน์  14 14:01-15:00 น.   หญิง  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 758  สุพัสตรา คำหารพล  หนองสองห้อง  14 16:01-17:00 น.   หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 759  สุภาพร สุวิดาพินิช  ขอนแก่นราม  14 17:01-18:00 น.   หญิง  45  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 760  สุภาวดี ด่านธนธรณ์  ขอนแก่นราม  14 12:01-13:00 น.   หญิง  64  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 761  เสกสรรค์ มูลเค้า  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 762  เสริมศักดิ์ กุซิว  ขอนแก่น  14 18:01-19:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 763  ไสว สาตร์นอก  หนองสองห้อง  14 21:01-22:00 น.   ชาย  46  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 764  หนูพรอย ศรีคำพันธ์  ภูเวียง  14 13:01-14:00 น.  ชาย  54  ผู้ขับขี่  อื่น ๆ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 765  หนูพลอย พลเสนา  พระยืน  14 11:01-12:00 น.  หญิง  54  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   รถโดยสาร 4 ล้อ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 766  อภิชัย พินิจมนตรี  กระนวน  14 18:01-19:00 น.  ชาย  29  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 767  อภิเชฐ ฐานวิสัย  อุบลรัตน์  14 13:01-14:00 น.  ชาย  12  ผู้โดยสาร  ไม่ทราบ   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 768  อภิสิทธิ์ ประสบพล  ขอนแก่น  14 10:01-11:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 769  อรรถพล ศรีบุญเรือง  กระนวน  14 08:01-09:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 770  อ่อน พิงไธสง  หนองสองห้อง  14 07:01-08:00 น.  ชาย  67  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 771  อาโนว์ ราชิน  หนองเรือ  14 17:01-18:00 น.   ชาย  67  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 772  อิทธิพล คนคม  ขอนแก่น  14 19:01-20:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 773  อินทิรา สอนชะเดช  ภูเวียง  14 11:01-12:00 น.  หญิง  10  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 774  อุทัย มูลเค้า  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 775  อุทิศ เทสงิ้ว  ขอนแก่นราม  14 16:01-17:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 776  เอี่ยวบุ่ง แซ่เฮง  กระนวน  14 17:01-18:00 น.   ชาย  47  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 777  แอนจิรา อ่อนตาโย  ขอนแก่น  14 12:01-13:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 778  Hans Hansma  สิรินธร  15 15:01-16:00 น.  ชาย  45  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 779  Mr.Tran Chaucuong  ชุมแพ  15 13:01-14:00 น.  ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 780  กันตา คำมัจฉา  ขอนแก่น  15 12:01-13:00 น.   หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 781  เกษร ไกรราช  หนองเรือ  15 06:01-07:00 น.   หญิง  43  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 782  จักรพงษ์ ศรีเรือง  ภูเวียง  15 15:01-16:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 783  จีรศักดิ์ แสนคำ  ภูเวียง  15 09:01-10:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 784  ชัยมงคล เป๊ะะอยู่  หนองเรือ  15 15:01-16:00 น.  ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 785  ชัยยันต์ เทพสากล  หนองสองห้อง  15 19:01-20:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 786  ชายเสื้อขาว กางเกงทหาร  ขอนแก่น  15 18:01-19:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถตู้   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 787  ด.ช.ชาญชัย ทนหงสา  เขาสวนกวาง  15 14:01-15:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 788  ด.ญ.ฐานิกา ลีคะ  ภูผาม่าน  15 15:01-16:00 น.  หญิง  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 789  ด.ญ.ปรียาพร ทิจะยัง  ภูผาม่าน  15 13:01-14:00 น.  หญิง  13  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 790  ด.ญ.รัศมี ปราชโต  เปือยน้อย  15 14:01-15:00 น.   หญิง  15  คนเดินเท้า  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 791  ด.ญ.สุดารัตน์ สอนลา  ภูผาม่าน  15 15:01-16:00 น.  หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 792  ดช.กฤษณะ ดอนมงคุณ  พล  15 19:01-20:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 793  ดช.กษฏา แยบ  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 12:01-13:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 794  ดช.กิตติศักดิ์ ดอนเตาเหล็ก  ชุมแพ  15 08:01-09:00 น.   ชาย  10  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 795  ดช.จิรานุวัฒน์ กะฐินทอง  น้ำพอง  15 16:01-17:00 น.   ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 796  ดช.อัษฎาวุฒิ ดอนมงคุณ  พล  15 19:01-20:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 797  ดญ.กุสุมา สุทธิรักษา  บ้านฝาง  15 17:01-18:00 น.   หญิง  12  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 798  เดช มาตะราช  ขอนแก่น  15 16:01-17:00 น.   ชาย  61  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 799  ถวิล บุญลือชา  ภูเวียง  15 08:01-09:00 น.   ชาย  59  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 800  ทศพล สุพรรณ  ราชพฤกษ์  15 10:01-11:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 801  ทองดี เวียงนนท์  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 18:01-19:00 น.  ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 802  ทองทัด มาตย์เทพ  กระนวน  15 13:01-14:00 น.  หญิง  50  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 803  ทิพย์มนทา เวียงรินทร์  อุบลรัตน์  15 18:01-19:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 804  เที่ยง ศรีวงษ์  สีชมพู  15 13:01-14:00 น.  ชาย  64  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 805  ธราพงษ์ พิจารโชติ  กระนวน  15 09:01-10:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 806  น.ส กัญญารัตน์ นิคม  น้ำพอง  15 18:01-19:00 น.  หญิง  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 807  น.ส.อาภาพร วิเศษแก้ว  เวชประสิทธิ์  15 10:01-11:00 น.   หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 808  นงค์นาฏ มะนาวงศ์  หนองสองห้อง  15 21:01-22:00 น.   หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 809  นส พริดา ทองคำ  พระยืน  15 22:01-23:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 810  นส วรรณิศา แท่นประเสริฐ  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 811  นส สุนิษา ชาแก้ว  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  หญิง  21  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 812  นส.ทัศนีย์ ศรีประเสริฐกุล  บ้านไผ่  15 22:01-23:00 น.   หญิง  24  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 813  นส.ธิดารัตน์ วงค์กุล  พล  15 19:01-20:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 814  นส.วัลวิกา พันธ์โศกนาภรส์  ชุมแพ  15 14:01-15:00 น.   หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 815  นส.ศิรดา อันภักดี  บ้านฝาง  15 18:01-19:00 น.  หญิง  21  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 816  นส.สุณีลักษร์ ศรีประเสริฐกุล  บ้านไผ่  15 22:01-23:00 น.   หญิง  26  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 817  นส.อังคณา หนองแบก  พล  15 09:01-10:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 818  นสสุคนธ์ ผิวขาว  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  หญิง  26  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 819  นันทวัฒน์ แปดพัด  ภูเวียง  15 09:01-10:00 น.   ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 820  นางเกษร สาระมณี  แวงน้อย  15 09:01-10:00 น.   หญิง  36  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 821  นางคำพอง สง่าเวียง  สีชมพู  15 22:01-23:00 น.   หญิง  56  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 822  นางธัญญา ทองใส  พล  15 07:01-08:00 น.  หญิง  32  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 823  นางนันทิดา ฝ่ายคำ  ชุมแพ  15 17:01-18:00 น.   หญิง  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 824  นางปุ่น แว่นคอนสิม  พระยืน  15 09:01-10:00 น.   หญิง  69  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 825  นางมลฤดี วอแพง  น้ำพอง  15 13:01-14:00 น.  หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 826  นางสาว พิชชานันท์ แก่นนคร  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  หญิง  25  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 827  นางสาวสุพรรณา มีเสมอ  ขอนแก่นราม  15 10:01-11:00 น.   หญิง  23  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 828  นาย ปรีชา หม่องเหล็ก  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  ชาย  26  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 829  นาย วิจิตร เสโส  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  ชาย  15  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 830  นาย สมคิด อุดชา  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  ชาย  28  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 831  นายกฤษดา แก้วร่องคำ  บ้านฝาง  15 17:01-18:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 832  นายเขียน บุตตะวงษ์  มัญจาคีรี  15 15:01-16:00 น.  ชาย  65  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 833  นายคำพัน ภูอ่าว  มัญจาคีรี  15 15:01-16:00 น.  ชาย  64  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 834  นายจวง ทุมมาจันทร์  เขาสวนกวาง  15 18:01-19:00 น.  ชาย  49  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 835  นายจักรกฤษ ปะทะถะ  เปือยน้อย  15 11:01-12:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 836  นายชัชวาล แก้วกงพาน  ขอนแก่นราม  15 13:01-14:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 837  นายชัยนิกร นามมูลลน้อย  พระยืน  15 16:01-17:00 น.   ชาย  26  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 838  นายณรงค์ฤทธ์ หมื่นไตร  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  ชาย  26  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 839  นายติ วงค์คำจันทร์  มัญจาคีรี  15 20:01-21:00 น.  ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 840  นายทรงสันต์ เศษสมสี  เวชประสิทธิ์  15 09:01-10:00 น.   ชาย  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 841  นายธงชัย อินทะชัย  ภูผาม่าน  15 18:01-19:00 น.  ชาย  33  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 842  นายธนกฤต โตนดไธสง  มัญจาคีรี  15 17:01-18:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 843  นายธาดา มัครมย์  พล  15 23:01-24:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 844  นายนพรัตน์ กว้างขวาง  สีชมพู  15 01:01-02:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 845  นายนรินทร ตีกา  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  ชาย  21  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 846  นายบุญเตียง สอนบุบผา  บ้านฝาง  15 15:01-16:00 น.  ชาย  55  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 847  นายบุญมี จินรัตน์  มัญจาคีรี  15 15:01-16:00 น.  ชาย  52  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 848  นายประดิษฐ สวนมอญ  สิรินธร  15 01:01-02:00 น.  ชาย  40  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 849  นายประสงค์ ก้านภูเขียว  ชุมแพ  15 06:01-07:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 850  นายประสิทธิ ผอมขาว  ชุมแพ  15 21:01-22:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 851  นายพอน หลวงแก้ว  มัญจาคีรี  15 15:01-16:00 น.  ชาย  75  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 852  นายพิชิต มาศรี  น้ำพอง  15 16:01-17:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 853  นายไพวัลย์ มาสุ่ย  ชุมแพ  15 21:01-22:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 854  นายมลเทียร สุขศาล  เขาสวนกวาง  15 18:01-19:00 น.  ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 855  นายมัคตา เจ๊ะดาเลาะ  ชุมแพ  15 15:01-16:00 น.  ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 856  นายวสันต์ ทาประจักร  ชุมแพ  15 18:01-19:00 น.  ชาย  19  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 857  นายวิเชียร ฉายไธสง  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  ชาย  22  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 858  นายวิน โอวาท  น้ำพอง  15 19:01-20:00 น.   ชาย  57  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 859  นายวินัย อุตชา  พระยืน  15 15:01-16:00 น.  ชาย  22  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 860  นายวีระศักดิ์ อัยกูล  ชนบท  15 03:01-04:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 861  นายศักดิ์สิทธิ์ โทไธสง  พล  15 23:01-24:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 862  นายสำเริง ปัดคำมี  น้ำพอง  15 21:01-22:00 น.   ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 863  นายสุนา โกศรี  กระนวน  15 16:01-17:00 น.   ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 864  นายสุเมธ จันทลือ  มัญจาคีรี  15 17:01-18:00 น.   ชาย  17  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 865  นายอนุวัฒน์ จังหาร  กระนวน  15 18:01-19:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 866  นายเอ พุทธาเวียง  ภูผาม่าน  15 17:01-18:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 867  นายเอกภพ ศิริ  บ้านฝาง  15 19:01-20:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 868  นิกร แก้วดวงดี  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 19:01-20:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 869  นิคม ไชยเดช  ขอนแก่น  15 19:01-20:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 870  นิพนธ์ ถวินรักษ์  ขอนแก่น  15 23:01-24:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 871  นิพนธ์ ปิวสาร  หนองเรือ  15 15:01-16:00 น.  ชาย  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 872  นิสานาฎ ประสาคุณ  อุบลรัตน์  15 21:01-22:00 น.   หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 873  เนติมา ประพรมา  ภูเวียง  15 10:01-11:00 น.   หญิง  10  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 874  บัวบาน โสบุญมา  ขอนแก่น  15 18:01-19:00 น.  ชาย  53  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 875  บัวลอย เทพราม  หนองสองห้อง  15 21:01-22:00 น.   หญิง  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 876  บุญจันทร์ แก้วนารี  ขอนแก่น  15 24:01-01:00 น.  หญิง  38  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 877  ปริญญา วรจักร์  กระนวน  15 14:01-15:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 878  พงพัฒน์ นิคม  น้ำพอง  15 18:01-19:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 879  พรมนัส บำรุงผล  ราชพฤกษ์  15 18:01-19:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 880  พรสุดา จันทร์มี  ขอนแก่น  15 11:01-12:00 น.  หญิง  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 881  ภูฟ้า เชาว์ดี  ขอนแก่น  15 21:01-22:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 882  ภูวนัย ตรีศาสตร์  ขอนแก่น  15 13:01-14:00 น.  ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 883  รัสมี เทาทองสุข  หนองเรือ  15 17:01-18:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 884  ฤทัยรัตน์ แก้วดอนหัน  ราชพฤกษ์  15 10:01-11:00 น.   หญิง  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 885  วชิราวุธ ศรีบุญเรือง  อุบลรัตน์  15 18:01-19:00 น.  ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 886  วรรณลี วิเศษ  บ้านไผ่  15 14:01-15:00 น.   หญิง  64  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 887  วันชนะ จัดแจ้ง  หนองเรือ  15 15:01-16:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 888  วิทยา โคภูมี  กระนวน  15 14:01-15:00 น.   ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 889  วิธวินห์ เมืองจันทร์  ขอนแก่น  15 07:01-08:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 890  วินัย แสนเข็ม  ขอนแก่น  15 24:01-01:00 น.  ชาย  38  ไม่ทราบ  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 891  วิพัฒน์ ราษีสวย  สีชมพู  15 13:01-14:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 892  วีรศักดิ์ วิลัยเลิศ  ราชพฤกษ์  15 10:01-11:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 893  ศราวุฒิ โนนสีราช  หนองสองห้อง  15 19:01-20:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 894  ศศิธร คำมี  ขอนแก่น  15 12:01-13:00 น.   หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 895  ศศินัฎฐา ทองเหลว  อุบลรัตน์  15 09:01-10:00 น.   หญิง  10  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 896  ศุภฤกษ์ แข็งขัน  กระนวน  15 14:01-15:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 897  เศรษฐธร อามาตรสมบัติ  กระนวน  15 14:01-15:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 898  สมคิด หนูพวก  อุบลรัตน์  15 15:01-16:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 899  สมชาย ลุนทะโลด  กระนวน  15 13:01-14:00 น.  ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 900  สมบัติ วงคำซาว  ขอนแก่น  15 19:01-20:00 น.   หญิง  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 901  สหรัฐ วิจิตร์วงศ์  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 18:01-19:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 902  สันติสุข คำแสน  ขอนแก่น  15 12:01-13:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 903  สันทนีย์ หาญโก่ย  บ้านไผ่  15 18:01-19:00 น.  หญิง  14  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 904  สัมฤทธิ์ ขอนทอง  กระนวน  15 13:01-14:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 905  สาวิตรี ปิตามาตา  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 17:01-18:00 น.   หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 906  สุกานดา มาตย์เทพ  กระนวน  15 13:01-14:00 น.  หญิง  30  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 907  สุดวิเศษ อินสาร  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 18:01-19:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 908  สุภาภรณ์ เลขลบ  หนองสองห้อง  15 15:01-16:00 น.  หญิง  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 909  สุภาวรรณ โคตรซ้าย  ภูเวียง  15 16:01-17:00 น.   หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 910  หทัยรัตน์ ไทยบัณฑิตย์  สีชมพู  15 13:01-14:00 น.  หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 911  หน สีดา  อุบลรัตน์  15 18:01-19:00 น.  ชาย  56  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 912  หริญภัณฑ์ จันทร์วิเศษ  ขอนแก่น  15 20:01-21:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 913  องศ์กร ดาวไธสง  ภูเวียง  15 08:01-09:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 914  อดิศร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  ขอนแก่น  15 19:01-20:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 915  อดิศักดิ์ หาญสุโพธ์  ราชพฤกษ์  15 20:01-21:00 น.  ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 916  อนุพงษ์ พลบูรณ์  อุบลรัตน์  15 18:01-19:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 917  อภิวิชญ์ พวกเมืองพล  ขอนแก่น  15 16:01-17:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 918  อเมต เขียดนุ้ย  ขอนแก่น  15 21:01-22:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 919  อรพรรณ เพียรักษา  สีชมพู  15 12:01-13:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 920  อร่าม ธงไชย  อุบลรัตน์  15 14:01-15:00 น.   ชาย  44  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 921  อัจฉริยะ อันทะวา  บ้านไผ่  15 22:01-23:00 น.   ชาย  25  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 922  อาทร สระนัทธี  หนองเรือ  15 17:01-18:00 น.   ชาย  37  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 923  อินทิรา มาพิทักษ์  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 18:01-19:00 น.  หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 924  อุ้ย นนทมาน  หนองเรือ  15 18:01-19:00 น.  ชาย  62  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 925  เอกอมร ขันทอง  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  15 18:01-19:00 น.  ชาย  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 926  เอนก สิงห์เดช  เปือยน้อย  15 18:01-19:00 น.  ชาย  28  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 927  กฤษณะ ศิริลิมประพันธ์  อุบลรัตน์  16 02:01-03:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 928  คำมูล คำพิมพา  ภูผาม่าน  16 19:01-20:00 น.   หญิง  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 929  ฉวีวรรณ ชนะเสภา  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  16 17:01-18:00 น.   หญิง  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 930  ชวลิต ศิริมาลา  สิรินธร  16 13:01-14:00 น.  ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   รถเก๋ง/แท็กซี่   เข็มขัด  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 931  ชะคร เรืองสีรัน  สิรินธร  16 14:01-15:00 น.   ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 932  ชัยวุฒิ ถี่กระโทก  สิรินธร  16 20:01-21:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 933  ชาญณรงค์ แก้วมาตย์  อุบลรัตน์  16 22:01-23:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 934  ณัชดา พลเชียงสา  ขอนแก่น  16 22:01-23:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 935  ณัฐวุฒิ จ่าอินทร์  หนองสองห้อง  16 16:01-17:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 936  ณัฐวุฒิ ศรีจันดา  สิรินธร  16 17:01-18:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 937  ด.ช.ณัฐกิตต์ สีขน  ชุมแพ  16 10:01-11:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 938  ด.ช.พิชชาทร สุวรรณแสง  มัญจาคีรี  16 18:01-19:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 939  ด.ช.รัตนพล เจริญคูณ  ชุมแพ  16 12:01-13:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 940  ด.ญสุภาพร โพธิ์ศรี  กระนวน  16 14:01-15:00 น.   หญิง  คนเดินเท้า  ไม่ทราบ   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 941  ดช.นันทวัฒ หอมพามา  พล  16 18:01-19:00 น.  ชาย  11  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 942  ดญ.ศุภรัตน์ พูนศิริ  น้ำพอง  16 08:01-09:00 น.   หญิง  10  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อหลัง Admit  ทุเลา/หาย  
 943  ดนัย คำลอย  ขอนแก่นราม  16 18:01-19:00 น.  ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 944  ดิเรก ศรีอัดชา  สิรินธร  16 11:01-12:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 945  ธนพล ภูล้นแก้ว  หนองเรือ  16 07:01-08:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 946  ธีรภัทร ประเสริฐ  ขอนแก่นราม  16 14:01-15:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 947  ธีระพรรณ บุตรดี  พระยืน  16 09:01-10:00 น.   ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 948  ธีระวัฒน์ เนขุนทด  พระยืน  16 18:01-19:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 949  น.ส ธนพร พิพ่วนนอก  เวชประสิทธิ์  16 13:01-14:00 น.  หญิง  40  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 950  น.ส.ชลิดา คล้ายพลับ  ชุมแพ  16 14:01-15:00 น.   หญิง  28  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 951  น.ส.นฤมล พลสวัสดิ์  ชุมแพ  16 11:01-12:00 น.  หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 952  น.ส.พัชราภรณ์ สะใบ  มัญจาคีรี  16 18:01-19:00 น.  หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 953  น.ส.อริสา สีหานารถ  ชุมแพ  16 10:01-11:00 น.   หญิง  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 954  น.ส.เอมอร นาจะหมื่น  ชุมแพ  16 11:01-12:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 955  นนทนันท์ แซ่โค้ว  ภูเวียง  16 15:01-16:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 956  นพรัตน์ นนทะจำจันทร์  พระยืน  16 17:01-18:00 น.   ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 957  นางดอกจันทร์ สีหานารถ  ชุมแพ  16 10:01-11:00 น.   หญิง  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 958  นางสีดา คำเงิน  บ้านไผ่  16 18:01-19:00 น.  หญิง  55  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถบรรทุก   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 959  นางสุปราณี จันลาด  ชุมแพ  16 11:01-12:00 น.  หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 960  นายจิรพงค์ นาดี  พล  16 15:01-16:00 น.  ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 961  นายดาวเหนือ แก้วลา  บ้านฝาง  16 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 962  นายทองพูล ยะกุมาร  กระนวน  16 13:01-14:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 963  นายธนพล เชื้อเย็น  พล  16 17:01-18:00 น.   ชาย  36  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 964  นายประสิทธิ์ แคชัยภูมิ  ชุมแพ  16 18:01-19:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 965  นายเพ็ง บุดดาซุย  บ้านไผ่  16 18:01-19:00 น.  ชาย  58  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  รถบรรทุก   เข็มขัด  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 966  นายไม่ทราบ ไม่ทราบ  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  16 02:01-03:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถตู้   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 967  นายวันชัย แก้ววันทา  ชุมแพ  16 08:01-09:00 น.   ชาย  34  คนเดินเท้า  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ส่งต่อก่อน Admit  ยังไม่ทราบผล  
 968  นายวิษณุ ภิลัยวรรณ์  ชุมแพ  16 15:01-16:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 969  นายศรี สิงห์สา  พล  16 17:01-18:00 น.   ชาย  56  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 970  นายสวาท ศรีบุญเรือง  น้ำพอง  16 08:01-09:00 น.   ชาย  55  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 971  นายสังวาลย์ ยอดรัก  ชุมแพ  16 10:01-11:00 น.   ชาย  54  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 972  นายสายัณต์ โชติทอง  ชุมแพ  16 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 973  นายสุรพัศ พรมฤทธิ์  พล  16 06:01-07:00 น.   ชาย  56  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 974  นิพิฐพนธ์ แสนโสภาวัน  ขอนแก่น  16 20:01-21:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 975  บรรจง โพธิ์โน  อุบลรัตน์  16 17:01-18:00 น.   ชาย  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 976  บัญเพชร คำดี  อุบลรัตน์  16 24:01-01:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 977  บุษบา วัฒนราช  ภูเวียง  16 12:01-13:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 978  ประสิทธิ์ ลองคำ  สิรินธร  16 11:01-12:00 น.  ชาย  31  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 979  ปรีชา พันททัน  ขอนแก่น  16 04:01-05:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 980  ปิยวดี โปรษะยะบุตร  ขอนแก่นราม  16 20:01-21:00 น.  หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 981  แผน สร้อยสุข  ราชพฤกษ์  16 23:01-24:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 982  พงศกร จันตะคุณ  ขอนแก่น  16 02:01-03:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 983  พรพรรณ แก้วม่วง  ขอนแก่น  16 22:01-23:00 น.   หญิง  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   สามล้อเครื่อง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 984  พริดา ทองคำ  พระยืน  16 24:01-01:00 น.  หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 985  พีระภัทร ประชุมชิติ  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  16 24:01-01:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 986  ภาณุพงศ์ โฉมฉิน  ขอนแก่น  16 01:01-02:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ยังไม่ทราบผล  
 987  ภานุวัฒน์ รอบคอบ  ขอนแก่นราม  16 13:01-14:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 988  มงคล เกตุการ  ชุมแพ  16 21:01-22:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 989  มนัส สารีบุตร  ขอนแก่น  16 20:01-21:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 990  มะลิวัลยื เจริญสว่าง  ขอนแก่นราม  16 13:01-14:00 น.  หญิง  61  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 991  ไม่ผู้บาดเจ็บ  ค่ายศรีพัชรินทร  16 ไม่ทราบ  ชาย  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ยังไม่ทราบผล  
 992  ไม่มี case  แวงใหญ่  16 ไม่ทราบ  ชาย  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ยังไม่ทราบผล  
 993  ไม่มี case  แวงใหญ่  16 ไม่ทราบ  ชาย  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ยังไม่ทราบผล  
 994  ไม่มี case  แวงใหญ่  16 ไม่ทราบ  ชาย  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ยังไม่ทราบผล  
 995  ไม่มีผู้บาดเจ็บ  ค่ายศรีพัชรินทร  16 ไม่ทราบ  ชาย  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ยังไม่ทราบผล  
 996  รัทฉัตร จุลคำภา  ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ขอนแก่น  16 16:01-17:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 997  ลัดดา บุญสงค์  อุบลรัตน์  16 24:01-01:00 น.  หญิง  31  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ยังไม่ทราบผล  
 998  วนิด ใจหอม  ขอนแก่น  16 20:01-21:00 น.  หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 999  วาสนา ดวงจันทรา  ขอนแก่น  16 19:01-20:00 น.   หญิง  33  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1000  วิสิทธิ์ ราษฎร์เหนือ  ภูผาม่าน  16 09:01-10:00 น.   ชาย  61  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1001  ศลาฆนันท์ ชัยโชค  เวชประสิทธิ์  16 18:01-19:00 น.  หญิง  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1002  ศักดิ์ดา พันธุระ  อุบลรัตน์  16 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1003  ศิรินุพงษ์ เรืองสุข  หนองสองห้อง  16 17:01-18:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1004  สามเณรกนกศักดิ์ กมลรัตนพิสุทธิ์  น้ำพอง  16 12:01-13:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1005  สุขสันต์ แก้วทอง  อุบลรัตน์  16 24:01-01:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1006  สุทัศน์ เคนบู  ขอนแก่น  16 24:01-01:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1007  สุนัน คำพิมพ์  อุบลรัตน์  16 16:01-17:00 น.   ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  Admit  ทุเลา/หาย  
 1008  สุเนตร ศรีรูปี  พระยืน  16 17:01-18:00 น.   ชาย  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1009  สุเพ็ง ใจหอม  ขอนแก่น  16 20:01-21:00 น.  ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1010  สุรพัศ พรมฤทธิ์  สิรินธร  16 04:01-05:00 น.  ชาย  56  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1011  สุวิมล ศรีโนนม่วง  สิรินธร  16 02:01-03:00 น.   ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1012  หนูพร เขียวพิมพ์  สีชมพู  16 01:01-02:00 น.  ชาย  54  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1013  อนงค์ ปาประเส  อุบลรัตน์  16 18:01-19:00 น.  หญิง  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1014  อัจฉรา ไชยมงคล  หนองสองห้อง  16 15:01-16:00 น.  หญิง  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1015  อัญชลี สวาส  ขอนแก่น  16 18:01-19:00 น.  หญิง  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1016  อาทิตย์ จุ้ยพุทธา  ขอนแก่น  16 02:01-03:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย