รายงานผู้บาดเจ็บ เทศกาล ปีใหม่ 2553                                                                                                           ทำรายงาน   วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา : 05:13 น.

ลำดับ ชื่อ - สกุล โรงพยาบาล วันเกิดเหตุ เวลา เพศ อายุ สถานะ ยานพาหนะ มาตรการ สุรา นำส่ง/EMS Refer/Admit ผลการรักษา จำนวนวันที่รักษา
ผู้บาดเจ็บ*คู่กรณี*
 1  ด.ช.ทวีศักดิ์ พรมราช  ขลุง  1 09:01-10:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 2  ด.ช.ธนาริน บำรุงตัว  นายายอาม  1 06:01-07:00 น.   ชาย  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 3  ด.ช.ปฏิภาณ พุทธา  แก่งหางแมว  1 12:01-13:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 4  ด.ช.เพชร ปอย  มะขาม  1 15:01-16:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 5  ด.ช.สยมภูมิ คมสัน  แก่งหางแมว  1 13:01-14:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 6  ด.ช.สหรัฐ เรืองรอง  แก่งหางแมว  1 13:01-14:00 น.  ชาย  10  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 7  ด.ช.อดิศักดิ์ สุวรรณวงษ์  พระปกเกล้า  1 21:01-22:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 8  ด.ญ.ทวีทรัพย์ เรืองศรี  แก่งหางแมว  1 13:01-14:00 น.  หญิง  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 9  ด.ญ.ปณิตา แจ้งสว่าง  แก่งหางแมว  1 11:01-12:00 น.  หญิง  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 10  ด.ญ.ประสิภา บำรุงตัว  นายายอาม  1 06:01-07:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 11  ด.ญ.พรนภา บำรุงตัว  นายายอาม  1 06:01-07:00 น.   หญิง  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 12  น.ส.จารุวรรณ เรืองศรี  แก่งหางแมว  1 13:01-14:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 13  น.ส.นฤมล แก้วราชสีห์  พระปกเกล้า  1 18:01-19:00 น.  หญิง  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 14  น.ส.วริศรา เจริญรูป  พระปกเกล้า  1 16:01-17:00 น.   หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 15  น.ส.สาวินี บุญเห็น  พระปกเกล้า  1 01:01-02:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 16  น.ส.สิริพา สุทธิ  พระปกเกล้า  1 12:01-13:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 17  นางกนกวรรณ พุทธา  แหลมสิงห์  1 22:01-23:00 น.   หญิง  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 18  นางสมฤดี เลิศเพชร  มะขาม  1 07:01-08:00 น.  หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 19  นางอย่าง บำรุงตัว  นายายอาม  1 06:01-07:00 น.   หญิง  62  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 20  นางอรัญญา แก้วราชสีห์  พระปกเกล้า  1 18:01-19:00 น.  หญิง  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 21  นางอำนวย ธัญปรีดากุล  ตากสินจันทบุรี  1 10:01-11:00 น.   หญิง  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 22  นายโกวิทย์ แก้วศรี  พระปกเกล้า  1 05:01-06:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 23  นายคำจันทร์ เขียวบันใจ  พระปกเกล้า  1 01:01-02:00 น.  ชาย  53  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 24  นายจรูญ กลิ่นขจร  โป่งน้ำร้อน  1 07:01-08:00 น.  ชาย  67  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 25  นายจีระศักดิ์ บุญศรี  พระปกเกล้า  1 24:01-01:00 น.  ชาย  25  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 26  นายเจริญ ศรังปนต์  สองพี่น้อง  1 17:01-18:00 น.   ชาย  60  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 27  นายแฉล้ม วงษ์เมือง  โป่งน้ำร้อน  1 09:01-10:00 น.   ชาย  72  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 28  นายฐิติกร อุปเวช  ขลุง  1 23:01-24:00 น.   ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 29  นายดำรงค์ เชิงคีรี  ขลุง  1 18:01-19:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 30  นายทวีพงษ์ ผึ้งอำพร  พระปกเกล้า  1 01:01-02:00 น.  ชาย  26  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 31  นายทักษิณ จินดา  พระปกเกล้า  1 18:01-19:00 น.  ชาย  28  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 32  นายธนพงศ์ คงรอด  พระปกเกล้า  1 18:01-19:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   เข็มขัด  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 33  นายนิพนธ์ จันทร์พราหมณ์  แก่งหางแมว  1 13:01-14:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 34  นายนุพล ผึ้งอำพร  พระปกเกล้า  1 01:01-02:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 35  นายบุญฤทธิ์ พุ่มผล  พระปกเกล้า  1 18:01-19:00 น.  ชาย  30  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 36  นายบุญหลาย แปลเพ็ง  พระปกเกล้า  1 20:01-21:00 น.  ชาย  44  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 37  นายบุญโฮม ทองจุลละ  พระปกเกล้า  1 01:01-02:00 น.  ชาย  46  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 38  นายประยุทธ เจริญการ  สอยดาว  1 21:01-22:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 39  นายปรีชา ไทรย้อย  มะขาม  1 18:01-19:00 น.  ชาย  34  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 40  นายปิยะ จริตสัตย์  แหลมสิงห์  1 01:01-02:00 น.  ชาย  40  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 41  นายพงศธร อรุณมาต  เขาคิชฌกูฏ  1 24:01-01:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 42  นายพายุ มาลัย  แก่งหางแมว  1 20:01-21:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 43  นายพุท มุยชา  สองพี่น้อง  1 09:01-10:00 น.   ชาย  55  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 44  นายไพเราะ ฟ้าเหมือน  ตากสินจันทบุรี  1 07:01-08:00 น.  ชาย  48  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 45  นายภิญโญ พรมราช  ขลุง  1 09:01-10:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 46  นายมงคล แวววงษ์  นายายอาม  1 17:01-18:00 น.   ชาย  50  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 47  นายละออง จินดารักษ์  สอยดาว  1 19:01-20:00 น.   ชาย  30  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 48  นายวัฒน์ ปกเส  มะขาม  1 22:01-23:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 49  นายวันชัย สดชุ่ม  พระปกเกล้า  1 24:01-01:00 น.  ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 50  นายวิทวัส สุญญาจารย์  ขลุง  1 13:01-14:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 51  นายศตพล แรงเกตุกิจ  โป่งน้ำร้อน  1 14:01-15:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 52  นายศิริเนตร ชัยแก้ว  สอยดาว  1 18:01-19:00 น.  ชาย  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 53  นายศึกฤกษ์ จันทศิษย์  นายายอาม  1 14:01-15:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 54  นายสมพงษ์ เชยมาลา  พระปกเกล้า  1 14:01-15:00 น.   ชาย  55  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 55  นายสมหวัง สุขขี  มะขาม  1 18:01-19:00 น.  ชาย  48  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 56  นายส่อง ทองแสง  ขลุง  1 12:01-13:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 57  นายสาธิต นามทอง  สอยดาว  1 19:01-20:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 58  นายสายชล สุขสวัสดิ์  เขาคิชฌกูฏ  1 24:01-01:00 น.  ชาย  36  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 59  นายสิทธิ แก่นลา  มะขาม  1 20:01-21:00 น.  ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 60  นายสิทธิชัย ไกรทอง  ตากสินจันทบุรี  1 17:01-18:00 น.   ชาย  34  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 61  นายโสภณ วธณะ  มะขาม  1 18:01-19:00 น.  ชาย  33  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 62  นายหยู คลังสุวรรณ  ท่าใหม่  1 20:01-21:00 น.  ชาย  74  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 63  นายอดุลย์ ยุติธรรม  พระปกเกล้า  1 01:01-02:00 น.  ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 64  นายอรุณ ม่านจันทร์  พระปกเกล้า  1 24:01-01:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 65  นายอำนวย ศิริพฤกษ์  นายายอาม  1 23:01-24:00 น.   ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 66  นายเอกลักษณ์ ฤกษ์งาม  เขาคิชฌกูฏ  1 24:01-01:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 67  ด.ช.ชูชาติ สมดอกแก้ว  แก่งหางแมว  2 09:01-10:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 68  ด.ช.บพิช อิสนะ  พระปกเกล้า  2 08:01-09:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 69  ด.ช.พงศธรณ์ สิทธิเวช  นายายอาม  2 15:01-16:00 น.  ชาย  10  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 70  ด.ช.รักเกียรติ ดียิ่ง  สิริเวช  2 07:01-08:00 น.  ชาย  57  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 71  ด.ช.อิสระ เอื้องฟื้น  แก่งหางแมว  2 14:01-15:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 72  ด.ญ.ชนาณิการญต์ สิทธิเวช  นายายอาม  2 15:01-16:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 73  ดต.สุรัตน์ กะตะศิลา  มะขาม  2 01:01-02:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 74  น.ส.กรรณิกา วิไชยราช  พระปกเกล้า  2 17:01-18:00 น.   หญิง  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 75  น.ส.ชลธิชา สุขสกล  ตากสินจันทบุรี  2 08:01-09:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 76  น.ส.ดวงใจ สร้างการ  สิริเวช  2 23:01-24:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 77  น.ส.ปิยะภรณ์ ผ่องแก้ว  ตากสินจันทบุรี  2 09:01-10:00 น.   หญิง  31  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 78  น.ส.พัททา อิมรถ  แหลมสิงห์  2 16:01-17:00 น.   หญิง  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 79  น.ส.ภคมน เตชะรัตน์  ตากสินจันทบุรี  2 13:01-14:00 น.  หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 80  น.ส.มัณทนา พลพิพัฒน์  พระปกเกล้า  2 12:01-13:00 น.   หญิง  17  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 81  น.ส.วรรณ เจริญชื่น  แหลมสิงห์  2 17:01-18:00 น.   หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 82  น.ส.สุดารัตน์ เนินหาด  แหลมสิงห์  2 17:01-18:00 น.   หญิง  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 83  น.ส.สุปาณี ศรีวิมล  แหลมสิงห์  2 17:01-18:00 น.   หญิง  25  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 84  น.ส.โสภิต เสนา  พระปกเกล้า  2 09:01-10:00 น.   หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 85  น.ส.อัญชลี นาคเจริญ  แหลมสิงห์  2 17:01-18:00 น.   หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 86  นางกนกวรรณ วรวรรณ  แก่งหางแมว  2 16:01-17:00 น.   หญิง  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 87  นางกรรณา ผาสุข  แหลมสิงห์  2 13:01-14:00 น.  หญิง  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 88  นางจุไรรัตน์ ท่าม่วง  สิริเวช  2 10:01-11:00 น.   หญิง  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 89  นางพิชญ์สินี โพธิพต  สิริเวช  2 14:01-15:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 90  นางวรรณา กลิ่นเจริญ  สิริเวช  2 01:01-02:00 น.  หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 91  นางวิภาดา สิทธิเวช  นายายอาม  2 15:01-16:00 น.  หญิง  33  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 92  นางอุไรพร ผดุงศิษย์  มะขาม  2 01:01-02:00 น.  หญิง  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 93  นานนันต์ โสตัน  โป่งน้ำร้อน  2 23:01-24:00 น.   ชาย  39  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 94  นายคำ คำใส (ลาว)  สองพี่น้อง  2 19:01-20:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 95  นายคำภีรย์ สีอ้วน  สอยดาว  2 14:01-15:00 น.   ชาย  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 96  นายคำสิง แก้วมะณี  เขาคิชฌกูฏ  2 14:01-15:00 น.   ชาย  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 97  นายชนรเลิศ ชนาวัยเเฉลิม  โป่งน้ำร้อน  2 22:01-23:00 น.   ชาย  31  ผู้ขับขี่  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 98  นายชัด คงขวัญ  สองพี่น้อง  2 15:01-16:00 น.  ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 99  นายฑิฆัมพล สนเผือก  พระปกเกล้า  2 13:01-14:00 น.  ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 100  นายทุน สุวันนะลา  เขาคิชฌกูฏ  2 14:01-15:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 101  นายนิริศ เกี้ยวมาศ  ขลุง  2 17:01-18:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 102  นายประกิจ มาหะสร  ท่าใหม่  2 21:01-22:00 น.   ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 103  นายประสิทธิ์ จันทร์ศรี  โป่งน้ำร้อน  2 24:01-01:00 น.  ชาย  34  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 104  นายประสิทธิ์ นิพปานใส  นายายอาม  2 23:01-24:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 105  นายปรัชญา ประมงกิจ  สิริเวช  2 11:01-12:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 106  นายปิยเดช หัมพานนท์  แก่งหางแมว  2 10:01-11:00 น.   ชาย  29  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 107  นายพลปกิต นาวารัตน์  สิริเวช  2 01:01-02:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 108  นายพิสิษฐ์ อสวพงษ์  พระปกเกล้า  2 13:01-14:00 น.  ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 109  นายมังกร สุวรรณชาติ  สิริเวช  2 15:01-16:00 น.  ชาย  71  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 110  นายมานพ ถนอมวัฒน์  สิริเวช  2 01:01-02:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 111  นายยอด (ลาว)  ขลุง  2 07:01-08:00 น.  ชาย  50  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 112  นายวัฒนา สุวรรณชาติ  พระปกเกล้า  2 21:01-22:00 น.   ชาย  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 113  นายวิลัย งานวิจัย  นายายอาม  2 12:01-13:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 114  นายศักดา ทศมาศ  สิริเวช  2 07:01-08:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 115  นายสมทรง อาจมุณี  โป่งน้ำร้อน  2 19:01-20:00 น.   ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 116  นายสมศักดิ์ จิตระกุลณี  ขลุง  2 02:01-03:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 117  นายสรเดช กาญกิจ  แก่งหางแมว  2 10:01-11:00 น.   ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 118  นายสายบัว ธนาพาณิชย์  ขลุง  2 02:01-03:00 น.   ชาย  63  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 119  นายสำราญ พานิชเจริญ  สอยดาว  2 14:01-15:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 120  นายสุพรรณ ราบัญกิจ  โป่งน้ำร้อน  2 18:01-19:00 น.  ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 121  นายสุพรรณคีรี อินทร์สุข  สองพี่น้อง  2 13:01-14:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 122  นายอสนันต์ สุพิมาย  พระปกเกล้า  2 21:01-22:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 123  นายอาวุธ หอมทรัพย์  สิริเวช  2 01:01-02:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 124  นายอิทธิพล พัฒนพล  ขลุง  2 16:01-17:00 น.   ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 125  Keita Sekuo  สิริเวช  3 17:01-18:00 น.   ชาย  52  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 126  ด,ญ,วรรณวิสา ธรรมเจริญ  ตากสินจันทบุรี  3 13:01-14:00 น.  หญิง  10  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถโดยสารใหญ่  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 127  ด.ช.พงศกร พยัคฆวรรณ  แหลมสิงห์  3 17:01-18:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 128  ด.ญ. ชิตติกาญ บุญชู  แก่งหางแมว  3 20:01-21:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 129  ด.ญ.กรรกช ชายหาด  แหลมสิงห์  3 17:01-18:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 130  ด.ญ.พัชริดา อุดมเวช  แหลมสิงห์  3 14:01-15:00 น.   หญิง  12  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 131  น.ส.กิ่งภพ สร้อยแสง  มะขาม  3 21:01-22:00 น.   หญิง  71  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 132  น.ส.จันทรา บุญรัก  มะขาม  3 23:01-24:00 น.   หญิง  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 133  น.ส.บัณฑิตา จิตตระกูล  แหลมสิงห์  3 17:01-18:00 น.   หญิง  29  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 134  น.ส.พนิดา ตะสูงเนิน  พระปกเกล้า  3 03:01-04:00 น.  หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 135  น.ส.มรุณลักษ์ มีขวัญ  แก่งหางแมว  3 15:01-16:00 น.  หญิง  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 136  น.ส.เมษา ท่าหิน  แหลมสิงห์  3 17:01-18:00 น.   หญิง  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 137  น.ส.รัตนา พาเที่ยว  แก่งหางแมว  3 17:01-18:00 น.   หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 138  น.ส.สุทธิรักษ์ ปานเล็ก  พระปกเกล้า  3 03:01-04:00 น.  หญิง  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 139  น.ส.สุรีรัตน์ สังมาศ  สองพี่น้อง  3 15:01-16:00 น.  หญิง  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 140  น.ส.อรพิณ อัมตระกูล  แหลมสิงห์  3 17:01-18:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 141  นางน้อย วรรณโพธิ  ตากสินจันทบุรี  3 06:01-07:00 น.   หญิง  58  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 142  นางสมควร อาจเจริญ  พระปกเกล้า  3 18:01-19:00 น.  หญิง  37  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 143  นายกุลนันท์ โกศลานันท์  พระปกเกล้า  3 03:01-04:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 144  นายชนะพรม พรมโชติ  ขลุง  3 21:01-22:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 145  นายชวนคิด วงศ์ปาน  ตากสินจันทบุรี  3 03:01-04:00 น.  ชาย  46  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 146  นายชัยวัฒน์ บุปผามาคง  ตากสินจันทบุรี  3 24:01-01:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 147  นายชิดธิชัย เสฐถา  พระปกเกล้า  3 03:01-04:00 น.  ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 148  นายณัฐวุฒิ อิมสูงเนิน  ตากสินจันทบุรี  3 24:01-01:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 149  นายทวี จันทสิทธิ์  ตากสินจันทบุรี  3 12:01-13:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 150  นายบุญชู พงษ์โพธิ์  สอยดาว  3 19:01-20:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 151  นายบุญมี ลอยเปรม  ตากสินจันทบุรี  3 03:01-04:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 152  นายพจน์ บูรณเกียรติทุม  แก่งหางแมว  3 17:01-18:00 น.   ชาย  69  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 153  นายภัทรพล จันทวงษ์  พระปกเกล้า  3 22:01-23:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 154  นายวิทยา กองจินดา  ตากสินจันทบุรี  3 04:01-05:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 155  นายวิทยา บุตรบุญจันทร์  สิริเวช  3 08:01-09:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 156  นายวีรวัฒน์ หงส์นิมิตชัย  พระปกเกล้า  3 02:01-03:00 น.   ชาย  26  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 157  นายศุภณัฐ โฆษิตชัยมงคล  สิริเวช  3 24:01-01:00 น.  ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 158  นายสาธิวัฒน์ ผลเจริญ  ตากสินจันทบุรี  3 18:01-19:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 159  นายสำรอง สำกิจ  สองพี่น้อง  3 24:01-01:00 น.  ชาย  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 160  นายสุเทพ สายดีมี  สิริเวช  3 24:01-01:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 161  นายอรุพงษ์ วิชัยโย  สองพี่น้อง  3 15:01-16:00 น.  ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 162  นายเอกพล ดุดง  ท่าใหม่  3 24:01-01:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 163  ร.ท.เอกสิทธิ์ อาจเจริญ  พระปกเกล้า  3 18:01-19:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 164  หญิง ไม่ทราบชื่อ  ตากสินจันทบุรี  3 13:01-14:00 น.  หญิง  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถโดยสารใหญ่  ไม่ใส่  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 165  ด.ต.นิวัฒน์ แสนบุญเรือน  พระปกเกล้า  4 13:01-14:00 น.  ชาย  41  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 166  น.ส.จริยา อาจตัน  มะขาม  4 08:01-09:00 น.   หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 167  น.ส.ซันนี่ ยก  ขลุง  4 19:01-20:00 น.   หญิง  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 168  น.ส.นิภาดา สงคามยศ  พระปกเกล้า  4 13:01-14:00 น.  หญิง  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 169  น.ส.บุษรา ตั้งฐานสัมมา  พระปกเกล้า  4 08:01-09:00 น.   หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 170  น.ส.พิมพ์ชนก มาดวง  สิริเวช  4 13:01-14:00 น.  หญิง  31  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 171  น.ส.วรรณา พุทธสอน  พระปกเกล้า  4 12:01-13:00 น.   หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 172  น.ส.สุตินันท์ ชำนาญทวีทรัพย์  พระปกเกล้า  4 18:01-19:00 น.  หญิง  52  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 173  น.ส.อุไรวรรณ อ่อนเทพ  เขาคิชฌกูฏ  4 14:01-15:00 น.   หญิง  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 174  นางพรเพ็ญ พิทักษ์สันติสุข  สิริเวช  4 20:01-21:00 น.  หญิง  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 175  นางพิมลรัตน์ หนูมาน้อย  สิริเวช  4 18:01-19:00 น.  หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 176  นางภาวร สุมาร  ขลุง  4 19:01-20:00 น.   หญิง  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 177  นางวิภาวรรณ ปั้นสอาด  พระปกเกล้า  4 18:01-19:00 น.  หญิง  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 178  นายฉัตรชัย ผลพฤกษา  สิริเวช  4 13:01-14:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 179  นายชัยวัฒน์ บุญผามาลา  พระปกเกล้า  4 24:01-01:00 น.  ชาย  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 180  นายโชคณัฐวัศ นันทนาสฤษดิ์  สิริเวช  4 13:01-14:00 น.  ชาย  34  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 181  นายทวีพงษ์ พลนอก  ขลุง  4 15:01-16:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 182  นายทวีพงษ์ พลนอก  ขลุง  4 15:01-16:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 183  นายทองดี เรียบร้อย  ขลุง  4 17:01-18:00 น.   ชาย  55  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 184  นายธานินทร์ มวชจาท  นายายอาม  4 21:01-22:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 185  นายธีรเดช ทยุราช  สิริเวช  4 18:01-19:00 น.  ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 186  นายนพวิทย์ กิมศรี  สิริเวช  4 20:01-21:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 187  นายนิรันดร์ ชูภิรมย์  พระปกเกล้า  4 09:01-10:00 น.   ชาย  68  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 188  นายประสงค์ ปนะสมทรัพย์  ตากสินจันทบุรี  4 09:01-10:00 น.   ชาย  51  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 189  นายปรีชา ล่าทราสัย  พระปกเกล้า  4 15:01-16:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 190  นายมานิต เหมวิบูลย์  เขาคิชฌกูฏ  4 14:01-15:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 191  นายยุทธนา บุนผามาลา  สิริเวช  4 13:01-14:00 น.  ชาย  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 192  นายรีชา กอมพันธ์  นายายอาม  4 09:01-10:00 น.   ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 193  นายวรรณี ศรีชา  นายายอาม  4 09:01-10:00 น.   ชาย  43  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 194  นายวิโรจน์ สิงห์คลี  สิริเวช  4 13:01-14:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 195  นายศุวรัตน์ ก้านคัน  สิริเวช  4 13:01-14:00 น.  ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 196  นายสนั่น ตะโท  ตากสินจันทบุรี  4 24:01-01:00 น.  ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 197  นายอิง บุญโยประการ  เขาคิชฌกูฏ  4 14:01-15:00 น.   ชาย  75  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 198  นายอุดม ทองสุข  พระปกเกล้า  4 14:01-15:00 น.   ชาย  30  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 199  ร.ต.ท.สมศักดิ์ ผลกระโทก  พระปกเกล้า  4 13:01-14:00 น.  ชาย  39  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 200  ด.ช.ธนพนธ์ ชุมศร  มะขาม  29 17:01-18:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 201  ด.ช.ธรรรัตน์ เจริญรักษ์  ขลุง  29 20:01-21:00 น.  ชาย  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 202  ด.ช.ธีรภัทร อรจันทร์  นายายอาม  29 18:01-19:00 น.  ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 203  ด.ช.ปิยวัฒน์ ประสิทธิ์  พระปกเกล้า  29 15:01-16:00 น.  ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 204  น.ส.กรรณิการ์ แต้มพงษ์  เขาคิชฌกูฏ  29 14:01-15:00 น.   หญิง  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 205  น.ส.พีรนันท์ สอนศาสตร์  พระปกเกล้า  29 09:01-10:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 206  น.ส.สายฝน สอนศาสตร์  พระปกเกล้า  29 09:01-10:00 น.   หญิง  30  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 207  นางวาสนา ชวลิต  แหลมสิงห์  29 08:01-09:00 น.   หญิง  52  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 208  นางวิลาวัลย์ พิมพา  ขลุง  29 07:01-08:00 น.  หญิง  30  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 209  นางสุชาวดี ลือชา  พระปกเกล้า  29 03:01-04:00 น.  หญิง  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 210  นางสุภาภรณ์ องอาจ  เขาสุกิม  29 14:01-15:00 น.   หญิง  39  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 211  นางอัญชุลี รัตนสร้อย  แหลมสิงห์  29 18:01-19:00 น.  หญิง  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 212  นายกฤษณะ แสงฮ่อน  แหลมสิงห์  29 19:01-20:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 213  นายกล่อม ควรมี  สองพี่น้อง  29 15:01-16:00 น.  ชาย  50  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 214  นายจำนงค์ ไชริปู  ขลุง  29 09:01-10:00 น.   ชาย  63  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 215  นายจิรยุ ปิ่นแก้ว  พระปกเกล้า  29 12:01-13:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 216  นายเจริญพงษ์ แจ่มศรี  พระปกเกล้า  29 21:01-22:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 217  นายเจษฎาพงษ์ น้ำดอกไม้  พระปกเกล้า  29 03:01-04:00 น.  ชาย  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 218  นายฐิติพงษ์ บุญมาทน  นายายอาม  29 17:01-18:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 219  นายดนัย เจริญการ  ท่าใหม่  29 20:01-21:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 220  นายไทย จงใจจิตร  ท่าใหม่  29 15:01-16:00 น.  ชาย  70  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 221  นายนพรัตน์ บัณฑิตชาติ  ขลุง  29 07:01-08:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 222  นายนวล ปรึกษา  นายายอาม  29 10:01-11:00 น.   ชาย  56  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 223  นายพิเชษฐ์ชัย มีหวัง  สิริเวช  29 01:01-02:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 224  นายไพรสน เสืองาม  สอยดาว  29 16:01-17:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 225  นายโม(คนกัมพูชา)  นายายอาม  29 10:01-11:00 น.   ชาย  32  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 226  นายวรพล พุ่มทอง  สองพี่น้อง  29 15:01-16:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 227  นายวรวุฒิ อุ่นกาเย็น  สอยดาว  29 24:01-01:00 น.  ชาย  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 228  นายวสันต์ อันแก่  พระปกเกล้า  29 12:01-13:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 229  นายวินัย พูลไชย  แหลมสิงห์  29 19:01-20:00 น.   ชาย  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 230  นายวิษณุ แสนคำ  สอยดาว  29 16:01-17:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 231  นายสรศักดิ์ วรรณคาวิสันต์  ขลุง  29 05:01-06:00 น.  ชาย  22  ผู้โดยสาร  รถตู้   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 232  นายสาคร แสงทับ  สอยดาว  29 09:01-10:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 233  นายสิทธิชัย ชายหาด  แหลมสิงห์  29 13:01-14:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 234  นายอดิศักดิ์ เส็งไทยแท้  สอยดาว  29 24:01-01:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 235  นายอภิชาญ ประสงค์ผล  สอยดาว  29 20:01-21:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 236  (หญิงไทย)  ตากสินจันทบุรี  30 01:01-02:00 น.  หญิง  30  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 237  จสต.บัญชา ศรีวรมย์  มะขาม  30 17:01-18:00 น.   ชาย  50  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 238  ด.ช.กฤนพ ใจดล  สองพี่น้อง  30 20:01-21:00 น.  ชาย  12  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 239  ด.ช.กันตราช เทียนเพชร  แก่งหางแมว  30 17:01-18:00 น.   ชาย  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 240  ด.ช.ณัฐพงษ์ ชุ่มประสิทธิ์  แก่งหางแมว  30 16:01-17:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 241  ด.ช.ธนดิส จุลจิน  สองพี่น้อง  30 20:01-21:00 น.  ชาย  12  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 242  ด.ช.ธรรม กมลธรรม  มะขาม  30 14:01-15:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 243  ด.ช.องอาจ วงค์ตระกูล  แก่งหางแมว  30 08:01-09:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 244  ด.ญ.กนกวรรณ จริญไพร  พระปกเกล้า  30 06:01-07:00 น.   หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 245  ด.ญ.จิภาดา วงค์ตระกูล  แก่งหางแมว  30 ไม่ทราบ  หญิง  10  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 246  ด.ญ.นิตายา ศรีจิ๋ว  โป่งน้ำร้อน  30 16:01-17:00 น.   หญิง  18  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 247  ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญโกย  พระปกเกล้า  30 20:01-21:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 248  ด.ญ.โศรดา ธรรมคงทอง  โป่งน้ำร้อน  30 16:01-17:00 น.   หญิง  12  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 249  ด.ญ.สาวิณี สีสด  มะขาม  30 18:01-19:00 น.  หญิง  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 250  น.ส.เจนจิรา ยิ้มศรี  ตากสินจันทบุรี  30 10:01-11:00 น.   หญิง  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 251  น.ส.เจนจิรา ยิ้มลำไย  พระปกเกล้า  30 16:01-17:00 น.   หญิง  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 252  น.ส.นันทวัน บัวขำ  แก่งหางแมว  30 16:01-17:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 253  น.ส.ปภัสสรณ์ บัวแก้ว  ท่าใหม่  30 15:01-16:00 น.  หญิง  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 254  น.ส.วรินทร อัมรินทร์  แก่งหางแมว  30 17:01-18:00 น.   หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 255  น.ส.ศศิประภา ประนุช  ขลุง  30 07:01-08:00 น.  หญิง  23  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 256  น.ส.ศศิมาภรณ์ หมั่นทำ  พระปกเกล้า  30 06:01-07:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 257  น.ส.สลาพร พูมพาจันทร์  เขาคิชฌกูฏ  30 23:01-24:00 น.   หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 258  น.ส.สุภัสสร โรจนชโสทร  พระปกเกล้า  30 01:01-02:00 น.  หญิง  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 259  นางจิตติมา สังฆเวช  นายายอาม  30 08:01-09:00 น.   หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 260  นางฉลอง บุญโกย  พระปกเกล้า  30 20:01-21:00 น.  หญิง  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 261  นางญดา แสนสุวรรณ  สิริเวช  30 16:01-17:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 262  นางทมย์ กลมเกลี้ยง  มะขาม  30 14:01-15:00 น.   หญิง  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 263  นางทรงศรี ศรีภิรมย์  มะขาม  30 17:01-18:00 น.   หญิง  45  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 264  นางพิชชา งามปรางค์  สิริเวช  30 08:01-09:00 น.   หญิง  20  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 265  นางริดา พูลพงษ์  สิริเวช  30 07:01-08:00 น.  หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 266  นางศรีวิไล ปราบไพลิน  พระปกเกล้า  30 08:01-09:00 น.   หญิง  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 267  นางสมพร เรือนทอง  นายายอาม  30 12:01-13:00 น.   หญิง  51  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 268  นางสุภาวดี ทานดา  มะขาม  30 16:01-17:00 น.   หญิง  59  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 269  นายเกียรติศักดิ์ สืบปาน  สองพี่น้อง  30 20:01-21:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 270  นายขวัญจิตร์ สร้อยเพชรร  ขลุง  30 22:01-23:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 271  นายขวัญชัย จิตต์รักษา  นายายอาม  30 20:01-21:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 272  นายจันดี หอมสมบัติ  สอยดาว  30 21:01-22:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 273  นายใจสนุก แสนสุภา  โป่งน้ำร้อน  30 03:01-04:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 274  นายชำนาญ พิมพ์สิริ  ตากสินจันทบุรี  30 14:01-15:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 275  นายชูชีพ งามประเสริฐ  ตากสินจันทบุรี  30 10:01-11:00 น.   ชาย  52  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 276  นายณัทพงศ์ นุชวงษ์  พระปกเกล้า  30 01:01-02:00 น.  ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 277  นายทนงค์ โกสุม  แก่งหางแมว  30 18:01-19:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 278  นายธีรพงษ์ ตั๋นวิลาด  นายายอาม  30 15:01-16:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 279  นายธีรยุทธ พรมตัยร์  สอยดาว  30 12:01-13:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 280  นายนภัสพงษ์ ฐาปนิ  สองพี่น้อง  30 21:01-22:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 281  นายบรรจง ซุงวารษ์  โป่งน้ำร้อน  30 03:01-04:00 น.  ชาย  41  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 282  นายบุญมี ศรีจำปา  สอยดาว  30 16:01-17:00 น.   ชาย  68  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 283  นายประหยัด จันทรสิงฟ์  เขาคิชฌกูฏ  30 24:01-01:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 284  นายเปก สุขกล้า  สอยดาว  30 18:01-19:00 น.  ชาย  55  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 285  นายภคธร กุลรัตน์  มะขาม  30 23:01-24:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 286  นายภานุพงษ์ บุญเสริม  ตากสินจันทบุรี  30 07:01-08:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 287  นายวนศิลป์ สายขุน  ท่าใหม่  30 13:01-14:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 288  นายวัฒน์ พิมพา  สิริเวช  30 16:01-17:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 289  นายศรัญ โพธิ์ศรี  ท่าใหม่  30 23:01-24:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 290  นายศุภกร การบุญ  ขลุง  30 17:01-18:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 291  นายสกล สิงห์นาค  มะขาม  30 14:01-15:00 น.   ชาย  53  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 292  นายสมัชชา จันทรประดิษฐ์  นายายอาม  30 19:01-20:00 น.   ชาย  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 293  นายสุธรรม ไพบูลย์  พระปกเกล้า  30 16:01-17:00 น.   ชาย  57  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 294  นายสุวพร สิงห์นาค  มะขาม  30 14:01-15:00 น.   ชาย  25  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 295  นายใหย่ แก้ววงสา  เขาสุกิม  30 23:01-24:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 296  นายอุริชัย  พระปกเกล้า  30 14:01-15:00 น.   ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 297  ด.ช.ชนโชติ นันทา  แก่งหางแมว  31 16:01-17:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 298  ด.ช.บรรพรา ประคอง  สองพี่น้อง  31 18:01-19:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   สามล้อเครื่อง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 299  ด.ช.ยงทิตย์ พันธนาดิน  นายายอาม  31 22:01-23:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 300  ด.ช.วัชรายุทธ สุขสถิตย์  นายายอาม  31 14:01-15:00 น.   ชาย  10  ผู้โดยสาร  รถตู้   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 301  ด.ช.วิชัยศักดิ์ สุดสมุทร  แหลมสิงห์  31 22:01-23:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 302  ด.ญ.ชนิญญา บานชื่นวิจิตร  นายายอาม  31 16:01-17:00 น.   หญิง  11  ผู้โดยสาร  รถตู้   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 303  ด.ญ.ณัฐรดา สุรีรัตน์  นายายอาม  31 14:01-15:00 น.   หญิง  11  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถตู้   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 304  ด.ญ.ภัทรารินทร์ วิชาพร  พระปกเกล้า  31 20:01-21:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 305  ด.ญ.ลักษมี ทับบุรี  พระปกเกล้า  31 07:01-08:00 น.  หญิง  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 306  น.ส.ขวัญชนก นิ่มสาย  พระปกเกล้า  31 14:01-15:00 น.   หญิง  26  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 307  น.ส.ฉันทมา ไพรรัช  ตากสินจันทบุรี  31 09:01-10:00 น.   หญิง  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 308  น.ส.ดวงใจ บำรุงสาสน์  พระปกเกล้า  31 09:01-10:00 น.   หญิง  32  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 309  น.ส.ดาริน (ชาวลาว)  ขลุง  31 21:01-22:00 น.   หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 310  น.ส.พิมลจันทร์ สุธาบุญ  นายายอาม  31 11:01-12:00 น.  หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 311  น.ส.สภัทร งามพักตร์  แก่งหางแมว  31 15:01-16:00 น.  หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 312  น.ส.อำกา ทองรัตน์  นายายอาม  31 17:01-18:00 น.   หญิง  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 313  นางจุฑามาศ นันทา  แก่งหางแมว  31 16:01-17:00 น.   หญิง  29  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 314  นางดุจดาว บุญส่ง  พระปกเกล้า  31 03:01-04:00 น.  หญิง  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 315  นางนิยา คำภา  นายายอาม  31 07:01-08:00 น.  หญิง  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 316  นางไพรัช ขันมา  แก่งหางแมว  31 13:01-14:00 น.  หญิง  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 317  นางยุพล เจนกิจการ  นายายอาม  31 21:01-22:00 น.   หญิง  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 318  นางลัดดา จันทกิจ  พระปกเกล้า  31 07:01-08:00 น.  หญิง  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 319  นางวิภา ปิยารมย์  ตากสินจันทบุรี  31 13:01-14:00 น.  หญิง  57  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 320  นางสถาพร พูนทรัพย์  เขาคิชฌกูฏ  31 24:01-01:00 น.  หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 321  นางสุพัตรา สุขีรัตน์  นายายอาม  31 16:01-17:00 น.   หญิง  40  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถตู้   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 322  นายกมล ถนอมวัฒน์  พระปกเกล้า  31 15:01-16:00 น.  ชาย  43  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 323  นายกฤาดา สันดิษบ์  แก่งหางแมว  31 22:01-23:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 324  นายกวี โพธิชัย  ขลุง  31 21:01-22:00 น.   ชาย  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 325  นายขจรศักดิ์ บุญมา  สอยดาว  31 10:01-11:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 326  นายจิรวัฒน์ อินทรโสภา  พระปกเกล้า  31 03:01-04:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 327  นายชัยรัตน์ หงิมเสียง  ท่าใหม่  31 02:01-03:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 328  นายเดชอนันต์ หานเสนาะ  แก่งหางแมว  31 15:01-16:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 329  นายทิวานนท์ ต๋าอ่อน  สอยดาว  31 22:01-23:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 330  นายนติ มงคลสุข  ท่าใหม่  31 02:01-03:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 331  นายนิพนธ์ รัตนะเอม  สองพี่น้อง  31 18:01-19:00 น.  ชาย  29  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   สามล้อเครื่อง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 332  นายบรรจง โศยะ  ตากสินจันทบุรี  31 21:01-22:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 333  นายบุญมี ทานเวช  นายายอาม  31 07:01-08:00 น.  ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 334  นายประเสริฐ มาศสิน  ตากสินจันทบุรี  31 09:01-10:00 น.   ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 335  นายประหยัด ขันทร  เขาคิชฌกูฏ  31 01:01-02:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 336  นายปรีชา ปิยารมย์  ตากสินจันทบุรี  31 13:01-14:00 น.  ชาย  66  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 337  นายพฤติเทพ แก่มโลหิต  สอยดาว  31 22:01-23:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 338  นายพันธ์ ห้วยลำโกน  พระปกเกล้า  31 20:01-21:00 น.  ชาย  66  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 339  นายพิมล เจียมสกุล  สองพี่น้อง  31 07:01-08:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 340  นายมงคล วิเวโก  สิริเวช  31 08:01-09:00 น.   ชาย  65  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 341  นายมณฑล นันทา  แก่งหางแมว  31 16:01-17:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 342  นายวิเชษฐ์ พิมพ์สวัสดิ์  พระปกเกล้า  31 23:01-24:00 น.   ชาย  32  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 343  นายวิระ คู่ชนะ  พระปกเกล้า  31 09:01-10:00 น.   ชาย  31  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 344  นายวีระ อยู่ถาวร  ขลุง  31 19:01-20:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 345  นายวีระศักดิ์ พานิชอุดม  พระปกเกล้า  31 03:01-04:00 น.  ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 346  นายวุฒิพงษื อิศรา  เขาคิชฌกูฏ  31 01:01-02:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 347  นายศักดิ์ชัย ชัยวงศ์  สองพี่น้อง  31 18:01-19:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 348  นายศักดิ์ชัย สัมปวงศ์  สองพี่น้อง  31 10:01-11:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 349  นายสมเกียรติ ศิริ  แก่งหางแมว  31 11:01-12:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 350  นายสมทรง เพชรศรี  ท่าใหม่  31 03:01-04:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 351  นายสมบูรณ์ วรินทร์  แก่งหางแมว  31 20:01-21:00 น.  ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 352  นายสมภพ ประสพผล  พระปกเกล้า  31 23:01-24:00 น.   ชาย  33  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 353  นายสมหวัง บานชื่นวิจิตร  นายายอาม  31 16:01-17:00 น.   ชาย  49  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถตู้   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 354  นายสรพงษ์ พูลนุช  ตากสินจันทบุรี  31 06:01-07:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 355  นายสายยน พลทอง  สอยดาว  31 15:01-16:00 น.  ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 356  นายสุธีร์ มีรส  พระปกเกล้า  31 07:01-08:00 น.  ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 357  นายสุธีร์ มีรส  ขลุง  31 06:01-07:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 358  นายอาทิตย์ วงศ์สมัคร  สอยดาว  31 19:01-20:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 359  นายอานนท์ ภูมิพื้นผล  พระปกเกล้า  31 23:01-24:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 360  นายอำนวย ศิริแพทย์  นายายอาม  31 23:01-24:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 361  พลทหารฎนินทร์ ค้างสิทธ์  ท่าใหม่  31 07:01-08:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย